Z znanjem do boljšega zdravja

EARS-Net Slovenija

10. 11. 2017
EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network), nekdanja mreža EARSS, ki je 31. decembra 2009 prešla v koordinacijo iz RIVM na Nizozemskem v ECDC. Je mednarodna mreža nacionalnih sistemov sledenja odpornosti bakterij proti antibiotikom v Evropi (deluje neprekinjeno od leta 1999).

Namenjena je zbiranju zanesljivih in primerljivih podatkov o prevalenci in širjenju glavnih invazivnih bakterij s klinično in epidemiološko pomembno odpornostjo proti antibiotikom za javnozdravstvene namene.

V okviru mreže se zbirajo podatki o invazivnih okužbah – predvsem o izbranih  indikatorskih bakterijah osamljenih iz hemokultur in likvorjev bolnikov:

  • od 1999 Staphylococcus aureusStreptococcus pneumoniae,
  • od 2001 Escherichia coli, enterokoki (E. faecalis/E. faecium),
  • od 2005 Klebsiella pneumoniaePseudomonas aeruginosa,
  • od 2012 poskusno tudi rod Acinetobacter spp.

Na evropski ravni so mrežo financirali: Evropska komisija DG SANCO; nizozemsko Ministrstvo za zdravje, socialo in šport ter Državni inštitut za javno zdravstvo na Nizozemskem (RIVM); od septembra 2006 tudi ECDC. Na nacionalni ravni je financiranje dolžnost države. Slovenija sodeluje v mreži s podatki za 2. polovice leta 2000 dalje.

EARS-Net Slovenija:

Nacionalni koordinatorji:

Jana Kolman, NIJZ

Manica Müller-Premru, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo MF v Ljubljani

Aleš Korošec, NIJZ

Sodelujoči iz mikrobioloških laboratorijev od leta 2014:

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

Prof. dr. Manica Müller-Premru, dr. med.

Asist. dr. Mateja Pirš, dr. med.

NLZOH, Oddelek za med. mikrobiologijo Kranj

Doc. dr. Irena Grmek-Košnik, dr. med.

NLZOH, Oddelek za med. mikrobiologijo Maribor

Slavica Lorenčič-Robnik, dr. med.

NLZOH, Oddelek za med. mikrobiologijo Celje

Barbara Zdolšek, dr. med.

NLZOH, Oddelek za med. mikrobiologijo Murska Sobota

Mag. Iztok Štrumbelj, dr. med.

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica 

Jerneja Fišer, dr. med.

NLZOH, Oddelek za med. mikrobiologijo Nova Gorica

Ljudmila Sarjanović, dr. med.

NLZOH, Oddelek za med. mikrobiologijo Novo mesto

Tatjana Harlander, dr. med.

Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo

Dr. Viktorija Tomič, dr. med.

NLZOH, Oddelek za med. mikrobiologijo Koper

Martina Kavčič, dr. med.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Irena Piltaver-Vajdec, dr. med.

NLZOH, Laboratorij za javnozdravstveno mikrobiologijo

Dr. Meta Paragi, univ. dipl. biol.


Gradivo:

Podatki slovenske mreže EARS-NET za leto 2016 in trend 2012 do 2016 (NOVO)    Prezentacije:

    Trendi in razlike v odpornosti invazivnih bakterij proti antibiotikom v slovenskih bolnišnicah po podatkih mreže EARS-Net Slovenija