e-NBOZ

Elektronske novice s področja nalezljivih bolezni in okoljskega zdravja

Mesečni pregled elektronskih novic

 

 

Navodila za recenzente
Oktober 2020

Pred vami je 6. številka letošnjega eNBOZa. Poleg poročil o prijavljenih nalezljivih boleznih in izbruhih nalezljivih bolezni v Sloveniji si v tokratni izdaji lahko preberete prispevek:

SPREMLJANJE RESPIRATORNEGA SINCICIJSKEGA VIRUSA V SEZONI 2019/2020 V SLOVENIJI / SURVEILLANCE OF RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS IN 2019/2020 SEASON IN SLOVENIA

IZBRUHI GRIPE V SLOVENIJI V LETU 2019 / INFLUENZA OUTBREAKS IN SLOVENIA IN 2019

Elektronska verzija je dosegljiva na naslednji povezavi. 
September 2020

Pred vami je 5. številka letošnjega eNBOZa. Poleg poročil o prijavljenih nalezljivih boleznih in izbruhih nalezljivih bolezni v Sloveniji si v tokratni izdaji lahko preberete prispevek:

ODPORNOST BAKTERIJ PROTI ANTIBIOTIKOM – PRELIMINARNI PODATKI MREŽE EARS-NET SLOVENIJA ZA LETO 2019 IN TRENDI OD LETA 2015 DO 2019 / PRELIMINARY ANTIBIOTIC RESISTANCE DATA FROM EARS-NET SLOVENIA NETWORK IN 2019 AND TRENDS IN THE YEARS 2015-2019.

Elektronska verzija je dosegljiva na naslednji povezavi.

 
Avgust 2020

Pred vami je 4. številka letošnjega eNBOZa. Poleg poročil o prijavljenih nalezljivih boleznih, izbruhih nalezljivih bolezni v Sloveniji ter četrtletnega poročila o okužbah s HIV v Sloveniji, si v tokratni izdaji lahko preberete naslednja prispevka:

 • PROTI KARBAPENEMOM ODPORNE ENTEROBAKTERIJE – POMEMBEN IZZIV V ZDRAVSTVU V SLOVENIJI / CARBAPENEM RESISTANT ENTEROBACTERIACEAE - AN IMPORTANT CHALLENGE IN HEALTHCARE IN SLOVENIA
 • EPIDEMIOLOGIJA PRIJAVLJENIH PRIMEROV SEPSE V SLOVENIJI V PETLETNEM OBDOBJU (2015-2019) / EPIDEMIOLOGY OF REPORTED SEPSIS CASES IN SLOVENIA IN 5-YEAR PERIOD (2015-2019)

​Elektronska verzija je dosegljiva na naslednji povezavi.

Julij 2020

Pred vami je 3. številka eNBOZa. Poleg poročil o prijavljenih nalezljivih boleznih, izbruhih nalezljivih bolezni v Sloveniji ter četrtletnega poročila o spolno prenesenih boleznih v Sloveniji, si v tokratni izdaji lahko preberete naslednje prispevke:

 • LEGIONELOZA: PRIKAZ PRIMERA / LEGIONELOSIS: CASE REPORT
 • TETANUS-PRIKAZ PRIMERA / TETANUS-A CASE REPORT

Elektronska oblika je dosegljiva na naslednji povezavi.

Februar 2020

Pred vami je februarska številka eNboz. Poleg poročil o prijavljenih nalezljivih boleznih ter izbruhih nalezljivih bolezni v Sloveniji, si v tokratni izdaji lahko preberete tudi prispevke:

 • Precepljenost predšolskih otrok / Vaccine Coverage of Preschool Children
 • Virus Zahodnega Nila v sezoni 2019 / West Nile Virus in 2019 Transmission Season: An Update From Slovenia
 • Ali je možen fekalno oralni prenos SARS-CoV-2? / Is Fecal-Oral Transmission of SARS-CoV-2 Possible?

Elektronska oblika je dosegljiva na naslednji povezavi.

Januar 2020

Pred vami je januarska številka eNboz. Poleg poročil o prijavljenih nalezljivih boleznih ter izbruhih nalezljivih bolezni v Sloveniji, si v tokratni izdaji lahko preberete tudi prispevek:

Spremljanje kliničnih izolatov proti meticilinu odporne bakterije Staphylococus Aureus domačega okolja v letih med 2014 in 2018/Surveillance of Clinical Isolates Community-Associated Methicillin-Resistant Staphylococus Aureus between years 2014 and 2018. 

Elektronska oblika je dosegljiva na naslednji povezavi.

December 2019

Pred vami je decembrska številka eNboz. Poleg poročil o prijavljenih nalezljivih boleznih ter izbruhih nalezljivih bolezni v Sloveniji, si v tokratni izdaji lahko preberete tudi prispevek:

Informiranje in ozaveščanje na področju nalezljivih bolezni – primer dobre prakse / Informing and raising awareness in the field of communicable disease - an example of good practice

Elektronska oblika je dosegljiva na naslednji povezavi.

November 2019

Pred vami je novembrska številka eNBOZ. Poleg s poročil o prijavljenih nalezljivih boleznih ter izbruhih nalezljivih bolezni, ter četrtletnega poročila o prijavljenih primerih spolno prenesenih okužb v Sloveniji, si v tokratni izdaji lahko preberete tudi prispevka:

 • Ob svetovnem dnevu aidsa

Okužba s HIV v Sloveniji (2009–22. Novembra 2019) / HIV infection in Slovenia (2009 – 22nd november 2019)

 •  Znanje, stališča in prakse v zvezi s cepljenjem med študenti treh fakultet Univerze v Mariboru / Knowledge, attitudes and practices regarding vaccination among students of three Faculties at University of Maribor.

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Oktober 2019

Pred vami je oktoberska številka eNbozPoleg stalnih poročil o prijavljenih nalezljivih boleznih ter izbruhih nalezljivih bolezni, ter četrtletnega poročila o prijavljenih primerih okužbe s HIV v Sloveniji, si v tokratni izdaji lahko preberete tudi prispevka: 

 • Ob Evropskem dnevu in Svetovnem tednu antibiotikov / the European antibiotic awareness day / World antibiotic awareness week
 • Implementacija mednarodnega zdravstvenega pravilnika ter smernice pripravljenosti in odzivanja ob sumu na nalezljivo bolezen, ki lahko predstavlja tveganje za javno zdravje / Implementation of International health regulations and guidelines for preparedness and response to threats for communicable diseases which pose a significant risk to public health

Elektonska verzija je dosegljiva na naslednji povezavi.

September 2019

Pred Vami je septembrska številka eNboz

Poleg stalnih poročil o prijavljenih nalezljivih boleznih ter izbruhih nalezljivih bolezni, ter četrtletnega poročila o prijavljenih spolno prenesenih boleznih v Sloveniji, si v tokratni izdaji lahko preberete tudi prispevka:

 • Predlog strategije za povečanje deleža cepljenih proti gripi v Sloveniji 2018-2022 / Proposal for an influenza vaccination strategy aimed at improving coverage in Slovenia 2018-2022
 • Epidemiologija noric v Sloveniji v obdobju od leta 2008 do 2017 / Epidemiology of varicella in Slovenia from year 2008 to 2017

Elektronsko verzija je dosegljiva na naslednji povezavi.

Julij-avgust 2019

Pred Vami je julijsko-avgustovska številka eNboz.

Poleg stalnih poročil o prijavljenih nalezljivih boleznih ter izbruhih nalezljivih bolezni, si v tokratni izdaji lahko preberete tudi prispevka:

•odpornost bakterij proti antibiotikom – preliminarni podatki mreže Ears-net Slovenija za leto 2018 in trendi od leta 2015 do 2018/ preliminary antibiotic resistance data from Ears-net Slovenia network in 2018 and trends in the years 2015-2018

•simulacijske vaje na področju javnega zdravja in primeri dobrih praks v Sloveniji / simulation exercises in the field of public health and best practices in Slovenia

Elektronska verzija je dosegljiva na naslednji povezavi.

Junij 2019

Pred vami je junijska številska eNBOZ.

Poleg stalnih poročil o prijavljenih nalezljivih boleznih ter izbruhih nalezljivih bolezni, si v tokratni izdaji lahko preberete tudi prispevek o sezoni gripe in akutnih okužb dihal v Sloveniji 2018/2019/ influenza and acute respiratory infection season in Slovenia 2018/2019 ter četrtletno poročilo o prijavljenih primerih s HIV v Sloveniji.

Elektronska verzija je dosegljiva na naslednji povezavi.

Maj 2019

Pred vami je majska številka eNboz-a.

Poleg stalnih poročil o prijavljenih nalezljivih boleznih ter izbruhih nalezljivih bolezni, si v tokratni izdaji lahko preberete tudi prispevek o komunikacijskih vidikih obeležitve Evropskega in svetovnega tedna cepljenja 2019 / Communication aspects of European and World vaccination week 2019.

Elektronska verzija je dosegljiva na naslednji povezavi.

April 2019

Pred vami je aprilska številka eNboz-a. Poleg stalnih poročil o prijavljenih nalezljivih boleznih ter izbruhih nalezljivih bolezni, si v tokratni izdaji lahko preberete prispevek o spremembi nacionalnega programa cepljenja – zamenjava cepiva in sprememba sheme cepljenja otrok proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, okužbam z bakterijo haemophilus influenzae tipa b in hepatitisu B.

Aktualni temi: porast mišje mrzlice v Sloveniji, april 2019 in spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini. Ter četrtletno poročilo o prijavljenih primerih okužb s HIV v Sloveniji.

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Marec 2019

Pred vami je marčevska številka eNBOZ-a. Poleg stalnih poročil o prijavljenih nalezljivih boleznih ter izbruhih nalezljivih bolezni, si v tokratni izdaji lahko preberete še naslednja prispevka:

 • Incidenčna stopnja salmoneloze v zdravstveni regiji Koper od leta 2007 do 2016 / incidence rate of salmonellosis in the health region Koper from year 2007 to 2016
 • Projekt Euromix – nivojska strategija za testiranje in oceno tveganja za kemijske mešanice / the Euromix project – a tiered strategy for risk assessment of mixtures of multiple chemicals

ter četrtletno poročilo o Prijavljenih primerih spolno prenesenih okužb v Sloveniji.

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi. 

Februar 2019

Pred Vami je februarska številka eNboz. Poleg stalnih poročil o prijavljenih nalezljivih boleznih ter izbruhih nalezljivih bolezni, si v tokratni izdaji lahko preberete še prispevek o pojavljanju Virusa Zahodnega Nila in odziv v Sloveniji / West Nile Virus epidemiology and response in Slovenia.

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Januar 2019

Pred vami je januarska številka eNboz.

V tej številki najdete naslednja prispevka:

 • Obeležitev 100. obletnice antirabične zaščite v Zagrebu in na Hrvaškem / Celebration of 100th anniversary of anti-rabies protection in Zagreb and Croatia.
 • Poročilo s srečanja ob svetovnem dnevu Eno zdravje  / Meeting report on global One health day in November 2018.

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

December 2018

Pred Vami je decembrska številka eNboz. V tem izvodu so objavljeni naslednji članki in poročila:

• Novosti v odpornosti bakterij proti antibiotikom po podatkih mreže Ears-net Slovenija za leto 2017 in trendi od 2013 do 2017 / Latest data on antibiotic resistance from Ears-net Slovenia network in 2017 and trends from 2013 to 2017

• Predstavitev Evropskih IUSTI  smernic za testiranje na okužbo s HIV / Presentation of the European IUSTI guidelines for testing for HIV infection

ter poročila:

• Prijavljene nalezljive bolezni / Monthly surveillance of communicable diseases

• Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / Outbreaks

• Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji  - četrtletno poročilo, 1. julij–30. september 2018 / Sexually transmitted diseases in Slovenia - quarterly report (1 july - 30 september 2018)

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Oktober 2018

Pred Vami je oktobrska številka eNbozV tem izvodu so objavljeni naslednji članki in poročila:

članka:

 • Obravnava norovirusnega izbruha v domu starejših občanov – kaj lahko izboljšamo / Norovirus outbreak in the retirement home – What can we improve?
 • Tretji posvet Eno zdravje v Sloveniji / 3rd Consultation One health in Slovenia

ter poročili:

 • Prijavljene nalezljive bolezni / Monthly surveillance of communicable diseases
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / Outbreaks

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

September 2018

Pred Vami je septembrska številka eNbozV tem izvodu so objavljeni naslednji članki in poročila:

teme:

 •  Pregled potniških ladij v Sloveniji / Inspection of passenger ships in Slovenia
 •  Enterobioza - pomemben javno-zdravstveni problem / Enterobiasis - an important public health problem
 •  Nadzor nad steklino v Sloveniji - Rabies control (surveillance) in Slovenia

ter poročila:

 •  Prijavljene nalezljive bolezni / Monthly surveillance of communicable diseases
 •  Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / Outbreaks
 •  Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji - četrtletno poročilo, 1. april–30. junij 2018 / Sexually transmitted diseases in Slovenia - quarterly report (1 april–30 juny 2018)

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Julij-avgust 2018

Pred Vami je julijsko-avgustovska številka eNboz. V tem izvodu so objavljeni naslednji članki in poročila:

teme:

 • Pristop in svetovanje o zaščiti zdravja pri starejših potnikih / approach and advice on the protection of the health of older travelers
 • Odpornost indikatorskih bakterij v školjkah iz slovenskega morja / antimicrobial resistance of indicator bacteria in mussels from the slovenian sea
 • Preliminarni rezultati spremljanja občutljivosti za antibiotike pri akutnem nezapletenem cistitisu / preliminary results of survey on the antimicorbial resistance in uncomplicated urinary tract infection
 • Družinski izbruh oslovskega kašlja / family outbreak of pertussis 

ter poročili:

 • Prijavljene nalezljive bolezni / monthly surveillance of communicable diseases
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / outbreaks

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Junij 2018

Pred Vami je junijska številka eNBOZ. V tem izvodu so objavljeni naslednji članki in poročila:

 • Sezona gripe in akutnih okužb dihal v Sloveniji 2017/2018 / Influenza and acute respiratory infection season in Slovenia 2017/2018
 • Precepljenost otrok proti nalezljivim boleznim v Sloveniji in Evropi / Vaccine coverage of children against communicable diseases in Slovenia and Europe
 • Zastrupitev s histaminom / Histamin poisoning

poročila:

 • Prijavljene nalezljive bolezni / Monthly surveillance of communicable diseases
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / Outbreaks
 • Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji  - četrtletno poročilo, 1. januar – 31. marec 2018 / Sexually transmitted diseases in Slovenia - quarterly report (1 january - 31 march 2018)

ter aktualni novici:

 • Porast prijavljenih primerov legioneloze v letu 2018 / Increasing the number of reported cases of legionella in 2018 year
 • Število prijavljenih primerov lymske borelioze in klopnega meningoencefalitisa v letu 2018 / Number of reported cases of lyme borreliosis and tick borne encephalitis in 2018 year

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Maj 2018

Pred Vami je majska številka eNBOZ. V tem izvodu so objavljeni naslednji članki in poročila:

 • Kazalec izpostavljenosti ozonu: SOMO35 / Ozone exposure indicator: SOMO35
 • Aktivnosti NIJZ za preprečevanje tveganj za javno zdravje udeležencev in obiskovalcev množičnih prireditev / Activities of National Institute of Public Health for prevention of public health risks for participants and visitors of mass gatherings

poročila:

 • Prijavljene nalezljive bolezni / Monthly surveillance of communicable diseases
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / Outbreaks
 • Prijavljeni primeri diagnosticiranih okužb s HIV v Sloveniji - četrtletno poročilo, 1. Januar – 31. Marec 2018 / HIV transmitted diseases in Slovenia - Quarterly report (1 January - 31 March 2018)

ter
OBVESTILO - Nalezljive bolezni brez opredeljenega povzročitelja se ne prijavljajo več / TO NOTE - Communicable diseases without known cause are not notifiable anymore

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

April 2018
Pred Vami je aprilska številka eNBOZ. V tem izvodu so objavljeni naslednji članki in poročila:
 • Ob mednarodnem dnevu higiene rok / On world hand hygiene day
 • Tveganje za Hepatitis A na potovanju in zaščitni ukrepi / Risk of Hepatitis A on travel and protective measures
ter mesečni poročili:
 • Prijavljene nalezljive bolezni / Monthly surveillance of communicable diseases
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / Outbreaks

Elektronsko verzijo najdete na naslednji povezavi.

Marec 2018

Pred Vami je marčevska številka eNBOZ, ki je tokrat posvečena temam s področja cepljenja. V tem izvodu so objavljeni naslednji članki in poročila:

 • Svetovni in evropski teden cepljenja / World and European Immunization Week
 • Znanstvena monografija o odnosu različnih javnosti do cepljenja v Sloveniji / A scientific monograph on attitude of different publics regarding vaccination in Slovenia
 • Ali splet (lahko) vpliva na dojemanje cepljenja? / Can internet influence the perception of vaccination?
 • Inovativni pristopi k zagovarjanju cepljenja / Innovative approaches to advocacy of vaccination
 • Predstavitev projekta Vakcinet / Presentation of Vakcinet project
 • Prijavljene nalezljive bolezni / Monthly surveillance of communicable diseases
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / Outbreaks.

Elektronsko verzijo najdete na naslednji povezavi.

Februar 2018

Pred Vami je februarska številka eNBOZ. V tem izvodu so objavljeni naslednji članki in poročila:

 • Ukrepi za zmanjšanje tveganja prenosa virusa ošpic v visoko tveganem okolju / Measures to reduce the risk of transmission of measles virus in a high-risk environment
 • Incidenčna stopnja lymske  borelioze v zdravstveni regiji Koper in zdravstveni regiji Nova Gorica od leta 2007 do 2016 / Incidence rate of lyme borelloze in the health region Koper and health region Nova Gorica, from year 2007 to 2016
 • Prijavljene nalezljive bolezni / Monthly surveillance of communicable diseases
 • Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji - četrtletno poročilo, 1. oktober – 31. december 2017 / Sexually transmitted diseases in Slovenia - quarterly report (1 october - 31 december 2017)
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / Outbreaks.

Elektronsko verzijo najdete na naslednji povezavi.

Januar 2018

Pred Vami je januarska številka eNBOZ. V tem izvodu so objavljeni naslednji članki in poročila:

●  Poročilo srečanja ob Svetovnem dnevu Eno zdravje na NIJZ novembra 2017 / meeting report on Global One health day in november 2017
●  Prijavljeni primeri lišmanioze v Sloveniji / reported leishmaniasis cases in Slovenia
●  Prijavljene nalezljive bolezni / monthly surveillance of communicable disease
●  Prijavljeni primeri diagnosticiranih okužb s HIV v Sloveniji  - Četrtletno poročilo, 1. Oktober – 31. December 2017 / HIV transmitted diseases in Slovenia - Quarterly report (1 October - 31 December 2017)
●  Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / outbreaks

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

 

December 2017

Pred Vami je decembrska številka eNBOZ. V tem izvodu so objavljeni naslednji članki in poročila:

 • Stališča, znanje in prakse študentov medicine do cepljenja/attitudes, knowledge and practices of medical students on vaccination
 • Prijavljene nalezljive bolezni / monthly surveillance of communicable diseases
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / outbreaks

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

November 2017
Pred Vami je novembrska številka eNBOZ. V tem izvodu so objavljeni naslednji članki in poročila:
 • Okužba s HIV v Sloveniji (2007–22. Novembra 2017)/ HIV infection in Slovenia (2007 – 22nd november 2017)
 • Prijavljene nalezljive bolezni / monthly surveillance of communicable
 • Prijavljeni primeri diagnosticiranih okužb s HIV v Sloveniji - četrtletno poročilo, 1. Julij – 30. September 2017/ HIV transmitted diseases in Slovenia - quarterly report (1 july - 30 september 2017)
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / outbreaks

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Oktober 2017

Pred Vami je oktobrska številka eNBOZ. V tem izvodu so objavljeni naslednji članki in poročila:

 • Obeležitev Evropskega dneva antibiotikov 2017 in Svetovnega tedna antibiotikov
 • Novosti v odpornosti bakterij proti antibiotikom po podatkih mreže EARS-Net Slovenija za leto 2016 in trendi od 2012 do 2016 / Latest data on antibiotic resistance from EARS-Net Slovenia network in 2016 and trends from 2012 to 2016
 • Proti karbapenemom odporne bakterije po podatkih mreže EARS-Net Slovenija za leto 2016 in trendi od 2012 do 2016 / carbapenemase-resistant bacteria from EARS-Net Slovenia network in 2016 and trends from 2012 to 2016
 • Epidemiološko spremljanje izolatov proti meticilinu odporne bakterije Staphylococcus aureusdomačega okolja v letu 2016 / Epidemiological surveillance of community-associated methicillin-resistant staphylococcus aureus in Slovenia in year 2016
 • Prijavljene nalezljive bolezni / Monthly surveillance of communicable diseases
 • Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji - četrtletno poročilo, 1. april–30. junij 2017 / Sexually transmitted diseases in Slovenia - quarterly report (1 April - 30 June 2017)
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / Outbreaks

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

September 2017

Pred Vami je septembrska številka eNBOZ. V tem izvodu so objavljeni naslednji članki in poročila:
 

 • Nosocomialni dermatitis z dermanyssus gallinae  v Splošni bolnišnici Jesenice / Nosocomial dermatitis caused by dermanyssus gallinae in General Hospital Jesenice
 • Okolje in zdravje - velik sistemski izziv prihodnosti / Environment and health - a big challenge for the future system
 • Projekt Care – dobre prakse pri posredovanju zdravstvenih informacij migrantom / Project Care – good practices to empower migrants with health information
 • Epidemiološko spremljanje in obvladovanje nalezljivih bolezni prijavljene nalezljive bolezni / Monthly surveillance of communicable diseases
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / Outbreaks
 • Aktualno - trije povezani primeri mumpsa v juliju 2017


Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Julij-avgust 2017

Pred Vami je dvojna številka eNBOZ. V tem izvodu so objavljeni naslednji članki in poročila:

 • epidemiološko spremljanje tularemije v Sloveniji v letih 1990 -2016 / Epidemiological surveillance of tularemia in Slovenia in years 1990-2016
 • potovalna driska / Travelers' diarrhea
 • prijavljene nalezljive bolezni / Monthly surveillance of communicable diseases
 • prijavljeni primeri diagnosticiranih okužb s hiv v sloveniji  - četrtletno poročilo, 1. april – 30. junij 2017 / Hiv transmitted diseases in slovenia - quarterly report (1 april - 30 june 2017)
 • prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v sloveniji - četrtletno poročilo, 1. januar – 31. marec 2017 / Sexually transmitted diseases in slovenia - quarterly report (1 january - 31 march 2017)
 • prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / Outbreaks
 • aktualno: listerioza in botulizem

 

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Junij 2017

Pred vami je junijska številka eNBOZ. V tem izvodu so objavljeni naslednji članki in poročila:

 • Novosti na področju preprečevanja stekline pri ljudeh v Sloveniji / News in the field of prevention of rabies in people in Slovenia
 • Učinkovitost, varnost in stroškovna učinkovitost štirivalnetnega cepiva proti gripi: sistematičen pregled / Efficacy, safety and cost-effectiveness of quadrivalent influenza vaccine: a systematic review
 • Prijavljene nalezljive bolezni  / Monthly surveillance of communicable diseases
 • Prijavljeni primeri diagnosticiranih okužb s HIV v sloveniji - četrtletno poročilo, 1. januar – 31. marec 2017 / HIV transmitted diseases in slovenia - quarterly report (1 january - 31 march 2017)
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / Outbreaks

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

 

April - maj 2017

Pred Vami je dvojna številka eNBOZ. V tem izvodu so objavljeni naslednji članki in poročila:

 • Sezona gripe in akutnih okužb dihal v Sloveniji 2016/2017 / influenza and acute respiratory infection season in Slovenia 2016/2017
 • Trajanje zaščite po standardnem pred ali poekspozicijskem cepljenju proti steklini / immunity persistence after standard pre-or postexposure rabies vaccination
 • Povezanost med delci v ozračju in pojavom nizke porodne teže ter prezgodnjega poroda: metaanaliza / association between ambient particulate matter, low birth weight and preterm birth: meta-analysis
 • Prijavljene nalezljive bolezni / monthly surveillance of communicable diseases
 • Prijavljeni primeri diagnosticiranih okužb s hiv v Sloveniji - četrtletno poročilo, 1. Oktober–31. December 2016 / hiv transmitted diseases in Slovenia - quarterly report (1 october - 31 december 2016)
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / outbreaks
 • Spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini
 • Porast mišje mrzlice v Sloveniji / haemorrhagic fever with renal syndrome increase in 2017 in Slovenia

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

 

Marec 2017

Pred Vami je marčevska številka eNBOZ. V tem izvodu so objavljeni naslednji članki in poročila:

 • Implementacija mednarodnega zdravstvenega pravilnika 2005 v Luki Koper / Implementation of the international health regulation 2005 in Port of Koper
 • Kakovost zraka v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah in projekt Inairq / Indoor air quality in Slovenian pre-school buildings and Inairq project
 • Prijavljene nalezljive bolezni / Monthly surveillance of communicable diseases
 • Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji - četrtletno poročilo, 1. oktober – 31. december 2016  / Sexually transmitted diseases in Slovenia - quarterly report (1 october - 31 december 2016)
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / Outbreaks

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Januar - februar 2017

Pred vami je dvojna številka eNBOZ  januar-februar 2017.

V tej številki najdete naslednje prispevke:

 • Preventiva – skupinski tek na dolge proge/Preventive medicine - long-distance team run.
 • Izpostavljenost nanodelcem iz okolja/Exposure to nanoparticles from the environment.
 • Škodljivi vplivi črnega ogljika v ozračju na okolje in na zdravje ljudi/The harmful impacts of black carbon in atmosphere on environment and human health.
 • Prijavljene nalezljive bolezni/Monthly surveillance of communicable diseases.
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni/Outbreaks.

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

December 2016
Pred Vami je decemberska številka eNBOZ. V tem izvodu so objavljeni naslednji članki in poročila:
 
 • Uvodnik ob 15 letnici elektronskih novic (2001 do 2016);
 • Potrditev visokopatogene aviarne influence A(H5N8) pri prostoživečih pticah v Sloveniji – ukrepi za zaščito zdravja ljudi / Confirmation of higly-pathogenic avian influenza A(H5N8) in wild birds in Slovenia – public health response ;
 • Izbruh norovirusov v otroškem letovišču / Norovirus outbreak in children summer resort;
 • Negativna stran izpostavljenosti modri svetlobi v času po sončnem zahodu / The negative side of exposure to blue light after sunset
 • Prijavljene nalezljive bolezni / Monthly surveillance of communicable diseases
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / Outbreaks

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

 
November 2016

Pred Vami je novemberska številka eNboz. V tem izvodu najdete naslednje prispevke:

 • Okužba s HIV v Sloveniji (2006 – 22. NOVEMBRA 2016) / HIV Infection in Slovenia (2006 – 22RD november 2016)
 • Ocenjevanje vzročnosti neželenih dogodkov po cepljenju/ Causality assessment of adverse events following immunization
 • Ledene dvorane – problem onesnaženosti z ogljikovim monoksidom in dušikovim dioksidom / Ice halls - the problem with carbon monoxide in nitrogen dioxide pollution
 • Prijavljene nalezljive bolezni / Monthly surveillance of communicable diseases
 • Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji – četrtletno poročilo, 1. julij–30. september 2016 / Sexually transmitted diseases in Slovenia - quarterly report (1 july - 30 september 2016)
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / Outbreaks
 • Kemijska varnost in varovanje zdravja ljudi: izkušnje Slovenije - nova publikacija / Chemical safety and protection of human health: the slovenian experience - new publication

 

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Oktober 2016
Pred Vami je oktobrska številka eNboz.
V tem izvodu najdete naslednje prispevke:
 • 18. november 2016 - Svetovni dan antibiotikov:
 • Novosti v odpornosti bakterij proti antibiotikom po podatkih mreže EARS-NET Slovenija in trendi 2011-2015;
 • Epidemiologija tetanusa v Sloveniji v obdobju od 1996 do 2015:
 • Kakovost zunanjega zraka: Interdisciplinarni pristop k oceni stanja ter oblikovanju in izvajanju ukrepov - poročilo z znanstvene konference;
 • Prijavljene nalezljive bolezni v oktobru 2016;
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni v letu 2016.

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

September 2016

Pred Vami je septembrska številka eNboz.

V tej številki najdete naslednje prispevke:

 • Škrlatinka in streptokokni faringitis v Sloveniji med letoma 2006 in 2015;
 • Življenje s svincem – protokol ob ugotovitvi povišanih vrednosti svinca v krvi otrok;
 • Prijavljene nalezljive bolezni v septembru 2016;
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni;
 • Prijavljeni primeri diagnosticiranih okužb s HIV v Sloveniji - četrtletno poročlilo, 1. julij-30. september 2016;
 • Care: Common approach for refugees and other migrants' health/Skupni pristop za zdravje beguncev in ostalih migrantov.
Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.
Julij-avgust 2016

Pred Vami je julijsko-avgustovska številka eNboz.

V tej številki najdete naslednje prispevke:

 • Tudi zdravstveni delavci smo lahko prenašalci oslovskega kašlja;
 • Varno kopanje v naravnih vodah;
 • Invazivne tujerodne rastlinske vrste – tveganje za zdravje pri stiku z orjaškimi deženi (Heracleum sp.);
 • Prijavljene nalezljive bolezni v juliju in avgustu;
 • Prijavljeni primeri izbruhov nalezljivih bolezni;
 • Prijavljeni primeri diagnosticiranih okužb s HIV v Sloveniji - četrtletno poročilo, 1. april–30. junij 2016  ;
 • Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji - četrtletno poročilo, 1. april–30. junij 2016;
 • Prijavljeni primeri leptospiroze v Sloveniji v letu 2016.

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Junij 2016
Pred Vami je junijska številka eNboz.
 
V tej številki najdete naslednje prispevke:
 • Epidemiološko in virološko spremljanje gripe in drugih akutnih okužb dihal v sezoni 2015/2016/
 • Opredelitev nevarnosti kemijskih onesnaževal, ki se lahko nahajajo v ribah in školjkah/
 • AKTUALNO – Algoritem Obravnava suma na okužbo z virusom Zika (ZIKV)
 • mesečni poročili o "Prijavljenih nalezljivih boleznih" in "Prijavljenih izbruhih nalezljivih bolezni"

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Maj 2016
Pred Vami je majska številka eNboz.
 
V tej številki najdete naslednje prispevke:
 
 • Prikaz importiranega primera malarije iz Kenije / Imported case of Malaria from Kenya
 • Povzetek analize podatkov biomonitoringa školjk klapavic (Mytilus galloprovincialis) iz slovenskega morja glede vsebnosti onesnaževal s presojo tveganja za zdravje ljudi (vzorčenje 2011−2014) / Summary data analysis of biomonitoring of mussels (Mytilus galloprovincialis) regarding the presence of contaminants with risk assessment to human health (sampling 2011−2014)
 • Ko v svojem hladilniku najdemo živila s pretečenim rokom uporabnosti / When we find use by date expired foods in our fridge
 • ter mesečni poročili o "Prijavljenih nalezljivih boleznih" in "Prijavljenih izbruhih nalezljivih bolezni".

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

April 2016
Pred Vami je aprilska številka eNboz.
 
V tej številki najdete naslednje prispevke:
 
 • Obeležitev evropskega in svetovnega tedna cepljenja;
 • Oslovski kašelj v Sloveniji med letoma 2005 in 2014 - vpliv uvedbe poživitvenega odmerka na pojavljanje bolezni;
 • Povzetek analize podatkov biomonitoringa sladkovodnih rib iz prostega ulova (BIOTA 2012−2013) glede vsebnosti onesnaževal s presojo tveganja za zdravje ljudi;
 • četrtletni poročili o "Spolno prenesenih okužbah" in "Okužbah s HIV v Sloveniji"; 
 • ter mesečni poročili o "Prijavljenih nalezljivih boleznih" in "Prijavljenih izbruhih nalezljivih bolezni".
 
Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.
 
Marec 2016

Pred Vami je marčevska številka eNboz.

V tej številki najdete naslednje prispevke:

 • Porast prijavljenih primerov enterobioze v Sloveniji, 2005–2014
 • Azbest, nikoli dokončana zgodba
 • Izbruh okužbe s hrano, povzročene s STEC O26(Shiga Toxin - producing escherichia Coli) s pridruženim  hemolitično uremičnim sindromom v več državah v letu 2016
 • Izbruh okužb z bakterijo Elizabethkingia anophelis V ZDA   
 • Mesečno poročil o Prijavljenih nalezljivih boleznih
 • Mesečno poročilo o Prijavljenih izbruhih nalezljivih bolezni.

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Februar 2016
Pred Vami je februarska številka eNboz.
 
V tej številki najdete naslednje prispevke:
 
 • Prvi prijavljen izbruh sapoviroze v Sloveniji
 • Problematika radona v zraku zaprtih prostorov v objektih na območju Slovenije in ukrepi za njegovo zmanjšanje
 • Okužba z virusom influence, korona virusi in humanim metapnevmovirusom v domu starejših občanov
 • Prijavljeni primeri diagnosticiranih okužb s HIV v Sloveniji -  Četrtletno poročilo, 1. oktober - 31. december 2015
 • Mesečno poročilo o "Prijavljenih nalezljivih boleznih" 
 • Mesečno poročilo o "Prijavljenih izbruhih nalezljivih bolezni"

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi. 
Januar 2016

Pred Vami je januarska številka eNBOZ.

V tej številki najdete naslednje prispevke:

 • Prvi izbruh epidemičnega seva salmonella stanley v sloveniji
 • Žive niti
 • Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji - Četrtletno poročilo, 1. oktober - 31. december 2015
 • Mesečno poročilo o "Prijavljenih nalezljivih boleznih"
 • Mesečno poročilo o "Prijavljenih izbruhih nalezljivih bolezni". 

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

 

2015

December 2015

Pred Vami je decemberska številka eNBOZ.

V tej številki najdete naslednje prispevke:

 • Epidemičen pojav virusa Zika v Ameriki in Južnem Pacifiku
 • Kazalci okolje in zdravje 
 • Izzivi komuniciranja o varnosti hrane - Poročilo s strokovnega srečanja
 • Mesečo poročilo o Prijavljenih nalezljivih boleznih
 • Mesečno poročilo o Prijavljenih izbruhih nalezljivih bolezni.

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.


November 2015

Pred Vami je novemberska številka eNBOZ. 
 
V tej številki najdete naslednje prispevke:
 • Okužba s HIV v Sloveniji - podatki o prijavljenih primerih do vključno 23. novembra 2015
 • Cepljenje in kemoprofilaksa slovenskih potnikov 
 • Kazalci okolja - Pitna voda -  kakovost pitne vode v Sloveniji
 • Mesečno poročilo o Prijavljenih nalezljivih boleznih
 • Mesečno poročilo o Prijavljenih izbruhih nalezljivih bolezni
Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Oktober 2015

Pred Vami je oktobrska številka eNBOZ. 
V tej številki najdete naslednje prispevke:
 
 • Aktivnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi z migrantsko situacijo v Sloveniji
 • Kazalci okolja - Pitna voda - dostopnost pitne vode v Sloveniji
 • Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji, četrtletno poročilo, 1.julij - 30.september 2015
 • Mesečno poročilo o Prijavljenih nalezljivih boleznih
 • Mesečno poročilo prijavljenih izbruhih nalezljivih bolezni

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

September 2015

V septembrski števili eNboz vam predstavljamo naslednje teme:
 • Spremljanje respiratornega sincicijskega virusa v Sloveniji 2014/2015;                                                      
 • Izpostavljenost otrok povišani ravni hrupa zaradi cestnega prometa v Mariboru;          
 • Prijavljeni primeri diagnosticiranih okužb s HIV v Sloveniji, četrtletno poročilo, 1. julij—30. september 2015;
 • Klinični pomen bakterije Enterococcus cecorum z opisom primera; 
 • Prijave leptospiroze med gozdnimi delavci v Ljubljanski regiji v septembru 2015
 • Mesečno poročilo o Prijavljenih nalezljivih boleznih
 • Mesečno poročilo o prijavljenih izbruhih nalezljivih bolezni".

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.


Avgust 2015

V avgustovski števili eNboz vam predstavljamo naslednje teme:

 • Cepljenje zdravstvenih delavcev: politike in prakse
 • Vključitev otroka s hepatitisom C v vrtec
 • Nosilstvo večkratno odpornih bakterij po potovanjih-pregled nedavnih objav
 • Visoke vsebnosti svinca v Zgornji Mežiški dolini
 • Mesečno poročilo o "Prijavljenih nalezljivih boleznih"
 • Mesečno poročilo o "Prijavljenih izbruhih nalezljivih bolezni".

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.


Junij in julij 2015

Pred vami je dvojna števila eNBOZ, in sicer junij in julij.

Predstavljamo vam naslednje vsebine:

 • Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji, četrtletno poročilo, 1. april—30. junij 2015
 • Prijavljeni primeri diagnosticiranih okužb s HIV v Sloveniji, četrtletno poročilo, 1. april—30. junij 2015
 • Bakterija Mycobacteria chimaera in operacije na odprtem srcu
 • Epidemiološko in virološko spremljanje gripe in drugih akutnih okužb dihal v sezoni 2014/2015
 • Mesečno poročilo o "Prijavljenih nalezljivih boleznih"
 • Mesečno poročilo o Prijavljenih izbruhih nalezljivih bolezni".

Celotna številna je dostopna na naslednji povezavi.


Maj 2015

Pred Vami je majska številka eNBOZ. 
 
V tej številki najdete naslednje prispevke:
 
 • Prve izkušnje po uvedbi pnevmokoknega cepljenja za otroke
 • Gremo na morje ii. del
 • Prijavljeni primeri diagnosticiranih okužb s hiv v Sloveniji, četrtletno poročilo, 1. januar–31. Marec 2015
 • Prijavljene nalezljive bolezni
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.


April 2015

Pred Vami je aprilska številka eNBOZ. 
V tej številki najdete naslednje prispevke:
 
 • Vpliv onesnaženosti zraka na zdravje ljudi in stroški, ki nastajajo pri zdravljenju
 • Proti vankomicinu odporni enterokoki - prikrita nevarnost v bolnišnicah
 • Izobraževalni program za kemijsko varnost otrok -vsebina in preliminarne ugotovitve
 • Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji, četrtletno poročilo, 1. januar–31. marec 2015
 • Življenje s svincem-primerjava obremenjenosti otrok s svincem po conah in predlogi ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti

ter mesečni poročili o "Prijavljenih nalezljivih boleznih" in "Prijavljenih izbruhih nalezljivih bolezni".

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Marec 2015

 
Pred Vami je marčevska številka eNBOZ. 
V tej številki najdete naslednje prispevke:
 • Izbruh proti vankomicinu odpornega Enterococcus faecium v Splošni bolnišnici Jesenice
 • Epidemiologija okužb z virusom herpes simpleksa 1 in 2 v Sloveniji, pregled literature
 • Profil tveganja: prenos virusa ebole s hrano
 • Kopičenje šigel (Shigella sonnei), odpornih proti ciprofloksacinu v ZDA
 • Mesečno poročilo o Prijavljenih nalezljivih boleznih
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni.

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.


Februar 2015

V februarski številki eNBOZ vam predstavljamo naslednje teme:

 • Ponovno pojavljanje ošpic v Sloveniji
 • Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji, četrtletno poročilo,  1. oktober — 31. december 2014
 • Svetovni dan zdravja 2015
 • Gripa na Koroškem
 • Mesečno poročilo o prijavljenih nalezljivih boleznih
 • Mesečno poročilo o prijavljenih izbruhih nalezljivih bolezni.

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.


Januar 2015

V januarski številki eNboz vam predstavljamo naslednje teme:

 • Ocena vpliva onesnaženosti zraka z delci (PM) na umrljivost v slovenskih krajih s prekomerno onesnaženim zrakom
 • Karantena
 • Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) v hrani in njihov vpliv na zdravje
 • Prijavljeni primeri diagnosticiranih okužb s HIV v Sloveniji, četrtletno poročilo, 1. oktober - 31. december 2014
 • Mesečno poročilo o "Prijavljenih nalezljivih boleznih" 
 • Mesečno poročilo o "Prijavljenih izbruhih nalezljivih bolezni" 
 • Aktualno iz regij".

Elektronsko verzijo si lahko ogledate na naslednji povezavi.


 

2014

December 2014

 • Akvarijske ribice v luči mikobakterijskih okužb ljudi
 • Radon
 • Proti meticilinu odporna bakterija Staphylococcus aureus rejnih živali (LA-MRSA)
 • Profil tveganja »Staphylococcus aureus – - povzročitelj zastrupitev s hrano«
 • Poročilo o prijavljenih nalezljivih boleznih
 • Poročilo o prijavljenih izbruhih nalezljivih bolezni
 • Projekt MED HISS.

November 2014

 • Okužba s HIV v Sloveniji (podatki do vključno 18. novembra 2014)
 • Tritedensko potovanje po Madagaskarju - otoku skrivnosti, lepote in nasprotij
 • Pojav enterovirusa tipa D68 v ZDA in Kanadi ter stanje v Evropi in Sloveniji
 • Poročilo o prijavljenih nalezljivih boleznih
 • Poročilo o prijavljenih izbruhih nalezljivih bolezni.

Oktober 2014

 • Izbruh oslovskega kašlja jeseni 2014 na Zgornjem Gorenjskem
 • Zastrupitve z gobami
 • Živila s pretečenim datumom minimalne trajnosti so lahko v prometu
 • Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji, četrtletno poročilo, 1. julij—30. september 2014
 • Mesečno poročilo o prijavljenih nalezljivih boleznih
 • Poročilo o prijavljenih izbruhih nalezljivih bolezni
 • Primeri mrzlice Zahodnega Nila po območjih, posodobitev 20.11.2014 - EU regija/območje mediterana.

September 2014

 • Prijavljeni primeri diagnosticiranih okužb s HIV v Sloveniji, četrtletno poročilo, 1. julij—30. september 2014
 • Prijavljene nalezljive bolezni
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni
 • Prijave leptospiroze v Sloveniji v letu 2014
 • Primeri mrzlice Zahodnega Nila po območjih, posodobitev 30. 10. 2014 – EU regija/območje Mediterana

Julij in avgust 2014

 • Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji, četrtletno poročilo, 1. april—30. junij 2014
 • Epidemiološka in mikrobiološka preiskava listerijskih okužb v zdravstveni regiji Novo mesto v letu 2013
 • Antirabična obravnava poškodovanca po ugrizu lisice
 • Petletna analiza ugrizov po vrsti živali, ki je povzročila poškodbo, v antirabični ambulanti NIJZ, OE Kranj
 • Primeri Mrzlice zahodnega Nila po območjih, posodobitev 18.9.2014 - EU regija/območje Mediterana
 • Prvi primer babezioze pri človeku v Sloveniji
 • Poročilo o prijavljenih nalezljivih boleznih
 • Poročilo o prijavljenih izbruhih nalezljivih bolezni 

Junij 2014

Prijavljeni primeri diagnosticiranih okužb s HIV v Sloveniji, četrtletno poročilo, 1. april-30. junij 2014
Prijavljene nalezljive bolezni
Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni
Mrzlica Zahodnega Nila


Maj 2014

 • Evropski sistem hitrega obveščanja o oporečnih živilih in krmi (RASSF)
 • Epidemiološko in virološko spremljanje gripe in drugih akutnih okužb dihal v sezoni 2013/2014
 • Gremo na morje …
 • Tujon kot sestavina živil z aromatičnimi lastnostmi
 • Prijavljene nalezljive bolezni
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni

April 2014

 • Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji, četrtletno poročilo, 1. januar—31. marec 2014
 • Prijavljene nalezljive bolezni
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni

Marec 2014

 • Hrup in akustično okolje v vrtcih
 • Prekinitve in omejitve v načrtu zagotavljanja varnosti pitne vode (NZVPV)
 • Kako utemeljene so kritike cepljenja proti HPV s strani psevdoznanosti? Pregled znanstvenih ugotovitev in izsledkov o varnosti in učinkovitosti cepljenja proti HPV
 • Pacientka z možnim neželenim učinkom po cepljenju proti steklini
 • Prijavljeni primeri diagnosticiranih okužb s HIV v Sloveniji, četrtletno poročilo, 1. januar—31. marec 2014
 • Poročilo s "Posvetovanja o cepljenju v Ljubljani" 
 • Poročilo o Svetovnem dnevu zdravja 2014
 • Prijavljene nalezljive bolezni
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni

Februar 2014

 • Varnost nanomaterialov
 • Primer okužbe z večkratno odpornim sevom Campylobacter coli pri bolniku iz Ljubljane
 • Prijavljene nalezljive bolezni
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni

Januar 2014

 • Botulizem v Sloveniji v letih 1994 do 2013
 • UFIREG – predstavitev projekta
 • Prijavljene nalezljive bolezni / Monthly surveillance of communicable diseases
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / Outbreaks

 

2013

December 2013

 • Okužba s HIV v Sloveniji (podatki do vključno 22. novembra 2013)
 • Identifikacija ocenjevalcev tveganja okoljskih dejavnikov
 • Mrzlica Zahodnega Nila v letu 2013
 • Sistemi za megljenje kot možen vir okužb z legionelami
 • Prijavljene nalezljive bolezni / Prijavljeni izbruhihi nalezljivih bolezni.

Oktober - november 2013

 • Odpornost proti antibiotikom v letu 2012 po podatkih mreže EARS-Net Slovenija / Antibiotic resistance in 2012 – data from EARS-Net Slovenia Network
 • Prijavljene nalezljive bolezni / Monthly surveillance of communicable diseases
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / Outbreaks

September 2013

 • Obravnava primerov tinitusa na primarni in sekundarni zdravstveni ravni v Sloveniji / Report on out-patient specialist services in Slovenia: tinnitus 
 • Skladnost materialov v stiku z živili, kozmetike in tobačnih izdelkov z zakonodajo / Compliance of food contact materials, cosmetics and tobacco products with legislation   
 • Klimatske spremembe in zastrupitve z morskimi toksini / Climate change and poisoning with marine toxins
 • Neželeni dogodki pridruženi cepljenju – terminologija / Adverse events following immunization - terminology
 • Sprememba evropske zakonodaje za spremljanje transmisivnih spongioformnih encefalopatij (TSE) / Amendments to the eu legislation for the monitoring of transmissible spongiform encephalopathies (TSE)            
 • Prijavljene nalezljive bolezni / Monthly surveillance of communicable diseases              
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / Outbreaks      
 • Steklina / Rabies
 • Redno letno posvetovanje Sekcije za preventivno medicino in njihova prenovljena spletna stran / Annual scientific meeting of Slovenian Preventive medicine society and their renewed website  

Julij - avgust 2013

 • Ocena nevarnosti potencialno strupenih elementov, ki se lahko nahajajo v zelenjavi, pridelani na onesnaženih vrtovih / Hazard assessment of potentially toxic elements that may be present in vegetables grown in contaminated gardens    
 • Presoja varnosti potencialno strupenih elementov v vzorcih solate in rdeče pese z vrtov celjske kotline, vzorčenje leta 2012 / Safety assessment of potentially toxic elements in salad and beetroot samples from celje basin gardens, Slovenia, sampling in 2012
 • Vplivi nizkofrekvenčnega hrupa na zdravje in počutje ljudi / Low-frequency noise effects on human health and well-being
 • Izbruh  noroviroze na Svetovnem veslaškem prvenstvu v sloveniji 2011 / Outbreak of norovirosis at World rowing championship in Slovenia 2011
 • Poročilo o pripravi na množično športno prireditev - Eurobasket 2013 / Report on the preparation for the mass gathering sporting event - Eurobasket 2013               
 • Prijavljene nalezljive bolezni / Monthly surveillance of communicable diseases
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / Outbreaks

Junij 2013

 • HACCP in uporabnikom prijaznejši pristopi /HACCP and Users Friendly Approaches
 • Kako povečati delež cepljenih proti klopnemu meningoencefalitisu v sloveniji? / How to Increase the Vaccination Rate Against Tick Borne Cncephalitis in Slovenia?
 • Prijavljene nalezljive bolezni / Monthly Surveillance of Communicable Diseases
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni /Outbreaks
 • Projekt SHIPSAN / Project SHIPSAN

Maj 2013

 • Priprava varne hrane na piknikih v naravi /Safe food on picnics
 • Epidemiološko in virološko spremljanje gripe in drugih akutnih okužb dihal v SEZONI 2012/2013 / Epidemiological and virological surveillance of influenza and other acute respiratory tract infections in season 2012/2013
 • Kopališki red / Rules for Pools
 • Potujoča trikotničarka ali Zebrasta školjka / Wandering triangular mussel or Zebra mussel
 • Prijavljene nalezljive bolezni / Monthly surveillance of communicable diseases
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / Outbreaks
 • Poročilo z vaje ARISTAEUS / Report from exercise ARISTAEUS

April 2013

 • Arzen v Zasavju / Arsenic in Zasavje, Central Region                           
 • Kontraindikacije za cepljenje / Contraindications and precautions to vaccination          
 • Prijavljeni primeri diagnosticiranih okužb s HIV v Sloveniji / HIV infection in Slovenia                                
 • Prijavljene nalezljive bolezni / Monthly surveillance of communicable diseases
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / Outbreaks      
 • Ob Evropskem in Svetovnem tednu cepljenja 2013 / European and World immunization week 2013

Marec 2013

 • Cepljenje potnikov proti rumeni mrzlici - možnost hudih zapletov in usodnih strokovnih napak / Vaccination against yellow fever ― a risk for serious adverse reactions and medical errors
 • Prijavljene  nalezljive bolezni /  Monthly surveillance of communicable diseases
 • Prijavljeni  izbruhi nalezljivih bolezni /  Outbreaks
 • Nov podtip virusa influence A (H7N9) na Kitajskem  Emergence of human infections with novel avian A(H7N9) influenza virus in China
 • Simulacijska vaja - množične prireditve in javno zdravje / Simulation exercise – public health and mass gathering

Februar 2013

 • Uporaba lesne biomase za pridobivanje toplote in kakovost zunanjega zraka /  Wood biomass used for residental heating and air quality
 • Ocena tveganja za zdravje ljudi v Beli krajini zaradi uživanja s polikroriranimi bifenili onesnaženih doma pridelanih živil (jajca, mleko, kokoši) ter rib iz rek Krupe in Lahinje / Health risk assessment in Bela krajina due to consumption of home produced foodstuffs (eggs, milk, poultry) and fish from the rivers Krupa and Lahinja
 • Epidemiološko spremljanje invazivnih pnevmokoknih okužb / Surveillance of invasive pneumococcal disease
 • Prijavljene nalezljive bolezni / Monthly surveillance of communicable diseases
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / Outbreaks

Januar 2013

 • Legionele in termostatski mešalni ventili / Legionella and thermostatic mixing valves
 • Prijavljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji / Communicable diseases notification in Slovenia
 • Mraz, vročina in otroci  / Cold, heat and children
 • Uspešna reanimacija z defibrilacijo pri kroničnem bolniku, ki je čakal na cepljenje  /
 • Successful resusciation with defibrillation of chronic patient with silent myocardial infarction who was waiting for flu vaccination
 • Prijavljene nalezljive bolezni / Monthly surveillance of communicable diseases
 • Prijavljeni izbruhi nalezljivih bolezni / Outbreaks
 • Pojav novega koronavirusa (nCoV-EMC) / The recent emergence of a novel coronavirus (nCoV-EMC)