Z znanjem do boljšega zdravja

Duševno zdravje v skupnosti

02. 12. 2019
V četrtek, 14. novembra 2019, je v Kulturnem centru Ravne v soorganizaciji Območne enote (OE) Ravne Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Društva Altra – enota Prevalje in Občine Ravne na Koroškem, potekalo strokovno srečanje Duševno zdravje v skupnosti.

Svetovni dan duševnega zdravja se letos osredotoča na ozaveščanje o duševnem zdravju in poudarja pomen sodelovanja in povezovanja vseh v prizadevanjih za preprečevanje, prepoznavanje, zdravljenje in okrevanje ob pojavu duševnih težav in motenj ter krepitev dobrega duševnega zdravja vseh prebivalcev. Usklajeno medresorsko sodelovanje ter kakovostne in dostopne storitve in programi so pomemben del zagotavljanja skupnostnega pristopa pri krepitvi duševnega zdravja in obravnavi oseb s težavami v duševnem zdravju.

Lani sprejeta Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja, se urejanja področja duševnega zdravja loteva sistematično, presegati želi obstoječe neenakosti, zagotoviti enake možnosti za optimalni duševni razvoj in dostopnost do pomoči. Podatki in potrebe kažejo, da je posebno pozornost treba nameniti promociji duševnega zdravja in preventivi duševnih motenj, vzpostavljanju mreže služb za duševno zdravje, zmanjševanju škodljive rabe alkohola ter preprečevanju samomorilnega  vedenja. 

Na strokovnem srečanju, ki so se ga udeležili zaposleni na področja zdravstva, socialnega varstva, šolstva, občin in nevladnega sektorja, smo spregovorili o nekaterih izzivih duševnega zdravja in predstavili primere dobrih praks za njihovo premagovanje.

S strokovnjaki smo spregovorili o lani sprejeti Resoluciji o nacionalnem programu duševnega zdravja, predstavili izkušnje že delujočega Centra za duševno zdravje odraslih Sevnica, osvetlili področje psihoterapevtskih pristopov pri zdravljenju duševnih motenj, predstavili vizijo, poslanstvo in mrežo sodelovanja Enote za bolezni odvisnosti UKC Maribor in delo psihiatrične službe Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. Predstavil se je tudi pilotni projekt Zdravstveno-reševalnega centra Koroške »Nisi sam« − psihosocialna pomoč zdravstvenim reševalcem, zaključili pa smo s skupnostnim pristopom, ki ga OE Ravne NIJZ uvaja v lokalnih skupnostih na Koroškem.

Pomembno je, da se skrb za dobro duševno zdravje začne čim prej in neguje skozi vsa življenjska obdobja, skladno z izzivi, ki jih ta obdobja prinašajo s sabo. Dobro duševno zdravje je tudi temelj preprečevanja zlorabe psihoaktivnih snovi, razvoja zasvojenosti in tveganih vedenj pri otrocih in mladostnikih.  Ob tem bi se na OE Ravne NIJZ iskreno zahvalili tudi Občini Ravne na Koroškem, ki nas že enajsto leto podpira in nam zaupa področje preventive in sicer v sklopu projekta Preprečevanje zasvojenosti v Občini Ravne na Koroškem.

FOTOUTRINKI S SREČANJA https://flic.kr/s/aHsmJEAVZh