Z znanjem do boljšega zdravja

Duševno zdravje v obporodnem obdobju

22. 03. 2019
Med nosečnostjo in po porodu se lahko pri ženski pojavijo različne spremembe razpoloženja in duševne stiske. Menimo, da je o teh potrebno spregovoriti in vse nosečnice ter mamice ozavestiti o simptomih, zato želimo v nadaljevanju predstaviti kratek opis pogostejših težav na področju duševnega zdravja v nosečnosti in po porodu. Ob tej priložnosti vsem mamicam voščimo krasen materinski dan.

Nekatere stiske, ki se pojavljajo tako med nosečnostjo kot tudi po porodu, so zgolj prehodne in minejo same od sebe, druge trajajo dlje. Pretirana jokavost in vztrajajoče črne misli so znak, da ženska potrebuje pomoč pri razreševanju duševnih težav. Pri nosečnici se lahko pojavi tudi hud strah pred porodom, po rojstvu pa težave pri ustvarjanju vezi z otrokom. Po porodu je najpogostejša težava poporodna otožnost, dokaj pogosti sta poporodna depresija in tesnoba, redkejši je postravmatski stresni sindrom, najredkejša pa je psihoza. Ključno je, da so o tovrstnih težavah informirane tako ženske kot tudi bližnje osebe, saj lahko tako hitreje prepoznajo težave ter iščejo pomoč. Ob pravi pomoči lahko težave kmalu izzvenijo.

Pogostejše težave na področju duševnega zdravja v nosečnosti in po porodu so:

Poporodna otožnost
Poporodna otožnost se pojavi zaradi vzpostavljanja hormonskega ravnovesja po porodu. Je zelo pogosta (občuti jo 80 % otročnic), nastopi okrog tretjega dne po porodu ter večinoma izzveni v nekaj dneh brez zdravljenja, lahko pa se razvije v poporodno depresijo. V kolikor so simptomi prisotni več kot dva tedna, je potrebno poiskati ustrezno strokovno pomoč.

Depresija
Depresija je lahko prisotna že v času nosečnosti ali se pojavi po porodu. Je dokaj pogosta, z njo se sreča vsaka šesta ženska, ki je rodila, ena tretjina med njimi v hujši obliki. O depresiji govorimo, če težave, ki jih ženska doživlja, trajajo več kot dva tedna, mednje sodijo: dolgotrajna žalost, izguba veselja in zanimanja za druženje, hobije, težave s spanjem in koncentracijo, otopelost, pretirana zaskrbljenost, črnogledost glede svoje in otrokove prihodnosti, razdražljivost, nezanimanje za dojenčka, v hudih primerih tudi razmišljanje o samomoru itd. Poporodna depresija se pojavi najpogosteje v 2. in 3. mesecu po porodu, drugi vrh pojavnosti pa je v 7. in 8. mesecu po porodu. Če depresija ni zdravljena, lahko traja mesece ali celo leta in slabo vpliva na zdravje ženske in posledično tudi otroka, zato je pomembno, da ženske poiščejo pomoč. Depresijo je možno uspešno zdraviti z različnimi oblikami psihoterapije, zdravili ali kombinacijo. Med zdravili so tudi takšna, ki jih ženske lahko jemljejo v nosečnosti ali če dojijo.

Tesnoba
Tesnoba, ki jo s tujko poimenujemo anksioznost, se lahko pojavi v nosečnosti ali po porodu. Prizadela naj bi 15 – 20 % žensk v tem obdobju, pogosto je pridružena depresiji. Nekatere posameznice doživljajo izjemno neprijetne telesne občutke, kot so: mravljinčenje v rokah in nogah, mrazenje, navali vročine, drgetanje, oteženo dihanje, pospešen in/ali nereden utrip srca ali celo napadi panike. Pojavijo se lahko vsiljive misli ali podobe, ki so ženski tuje in neprijetne.

Poporodna psihoza
Poporodna psihoza je redka in zahteva takojšnje zdravljenje. Pojavi se pri 0,1 do 0,2 % žensk po porodu. Navadno se pojavi med tretjim in štirinajstim dnem po porodu, lahko tudi kasneje. Je bolj nenadna in očitna kot poporodna depresija. Za poporodno psihozo so značilni: izguba stika z resničnostjo (pri ženski opazimo neskladje mišljenja in vedenja z resničnostjo, lahko vidi, sliši ali čuti stvari, ki ne obstajajo), nerazumljiva, zmedena govorica, pretirano dobro razpoloženje, vznemirjenost, pretirano nezaupanje in neutemeljen strah zase ali za dojenčka. V takšnem primeru je nujno takoj poiskati zdravniško pomoč. Zdravljenje je učinkovito.

Zgodnje odkrivanje poporodne depresije v Sloveniji
V 27-ih zdravstvenih domovih v Sloveniji, ki so vključeni v projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, poteka aktivnost zgodnjega odkrivanja poporodne depresije. Patronažna medicinska sestra, ki obišče mamo in dojenčka na domu, pri enem od obiskov mami ponudi vprašalnik o počutju (t. i. Edinburški vprašalnik). Vprašalnik o počutju v zadnjih sedmih dneh služi kot orodje za presejanje, kar pomeni, da z njim odkrivamo ženske, pri katerih so lahko prisotne težave na področju duševnega zdravja, predvsem poporodna depresija. Na podlagi rezultata patronažna medicinska sestra ženski svetuje, po potrebi ji tudi pomaga poiskati pomoč. Nosečnice in otročnice lahko vprašalnik dobijo tudi pri ginekologu, dostopen pa je še na spletu, in sicer na spletnem naslovu: https://anketa.nijz.si/mojepocutje. Vprašalnik lahko na tem naslovu anonimno izpolnijo in po zaključku prejmejo svoj rezultat ter ustrezen nasvet.

Ženske v duševni stiski naj nikar ne trpijo na skrivaj, poiščejo naj podporo, pomoč, nasvete, usmeritve, zdravljenje, če je potrebno. Zelo pomembno je namreč, da se težave odkrijejo čim prej, saj je poporodna depresija bolezen, ki se ob pravočasnem prepoznavanju in strokovni pomoči uspešno pozdravi. Lahko se obrnejo na svojega izbranega osebnega zdravnika družinske medicine ali ginekologa. Le-ta jih bo po potrebi napotil k specialistu (kliničnemu psihologu ali psihiatru) ali na druge oblike pomoči. Na spletnem mestu ZDAJ.net (www.zdaj.net) je objavljen tudi seznam strokovnjakov (kliničnih psihologov in psihiatrov), kamor se lahko ženske obrnejo po pomoč, če se soočajo z duševnimi stiskami v obdobju nosečnosti ali po porodu.

Vloga partnerja
Za žensko v duševni stiski v obporodnem obdobju je izjemno pomembna podpora partnerja in drugih bližnjih oseb. Le ti lahko ženski nudijo podporo, poskrbijo za otroka, da si bo lahko vzela nekaj časa zase in za počitek ter spanje. Skrb za gospodinjstvo in otroka je naloga obeh staršev, kadar je obremenitev preveč, je pametna odločitev tudi zunanja pomoč.

Koristni naslovi
Spletni strani NIJZ z informacijami o duševnem zdravju v nosečnosti in po porodu:
http://www.nijz.si/sl/depresija-v-nosecnosti-in-po-porodu
http://zdaj.net/sl/program-pregledov/bodoci-starsi/dusevno-zdravje/

Priročnik o depresiji in tesnobi po porodu »Zima v srcu«, avtorice dr. Zalke Drglin, namenjen ženskam, svojcem in strokovnjakom:
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/zima_v_s...

Pripravile: Sara Kotar, Barbara Mihevc Ponikvar, Zalka Drglin (NIJZ)