Usposabljanje z naslovom "Pacient ne govori slovensko!" Izziv za zdravstvene delavce v Sloveniji

24. Marec 2017

Usposabljanje je namenjeno vsem zdravstvenim delavcem, ki se zavedajo, da so – zaradi vse številčnejše prisotnosti oseb, ki ne govorijo slovenskega jezika (turisti, begunci, delovni migranti, tuji študenti) – postavljeni pred zahteven izziv. Zdravstveni delavci imajo pravico in dolžnost, da se usposobijo za zagotavljanje čimbolj kakovostne zdravstvene oskrbe tem osebam.

Na 7-urnem usposabljanju, ki bo potekalo brezplačno – brez kotizacije, bo interdisciplinarna skupina strokovnjakov, ki se že vrsto let ukvarjajo s tem področjem, prek interaktivnih predavanj in delavnic udeležencem predstavila Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje med zdravstvenimi delavci in migranti ter pomagala razviti znanja ter ustrezen odnos in veščine na področju kulturnih kompetenc za zdravstveno obravnavo oseb iz drugih kulturnih in jezikovnih okolij.

Na usposabljanju bodo prejeli brezplačen izvod novega orodja – priročnika v 8 jezikih, ki služi kot pripomoček za osnovno sporazumevanje z osebami, ki ne govorijo slovenskega jezika.   

Razpored usposabljanj po datumih in lokacijah:

 

Meseci (2017)

Lokacija in ustanova, kjer se izvaja usposabljanje

Prijava

24. marec

1. usposabljanje: Ljubljana, prostori Zdravniške zbornice

https://www.1ka.si/a/115310

 

7. april

2. usposabljanje: Ljubljana, prostori Zdravstvene fakultete

https://www.1ka.si/a/115314

 

21. april

3. usposabljanje: Koper, prostori Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje

https://www.1ka.si/a/115315

5. maj

4. usposabljanje: Ljubljana, prostori Zdravniške zbornice

https://www.1ka.si/a/115317

2. junij

 

5. usposabljanje: Novo mesto, prostori Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje

https://www.1ka.si/a/115319

 

 

16. junij

6. usposabljanje: Kranj, prostori Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje

https://www.1ka.si/a/115320

 

14. julij

7. usposabljanje: Celje, prostori Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje

https://www.1ka.si/a/115321

15. september

 

8. usposabljanje: Ljubljana, prostori Zdravniške zbornice

 

https://www.1ka.si/a/115322

29. september

9. usposabljanje: Maribor, prostori Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje

https://www.1ka.si/a/115325

 

6. oktober

10. usposabljanje: Ljubljana, prostori Zdravniške zbornice

https://www.1ka.si/a/115329

10. november

 

11. usposabljanje: Ljubljana, prostori Zdravstvene fakultete

 

https://www.1ka.si/a/115330

17. november

12. usposabljanje: Ljubljana, prostori Zdravniške zbornice

https://www.1ka.si/a/115331

 

Podrobnejšo vsebino in potek izobraževanja si lahko ogledate na naslednji povezavi

Usposabljanje je brez kotizacije!

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za notranje zadeve in Evropske Unije iz Sklada za azil, migracije in vključevanje.

Spletna stran projekta, kjer je dostopen tudi priročnik, se nahaja na naslednji povezavi.