Strokovno srečanje »Nevarnosti UV Sevanja"

27. Maj 2016

vljudno vas vabimo na strokovno srečanje »NEVARNOSTI UV SEVANJA« v  petek, 27. 5. 2016, s pričetkom ob 10.00 uri na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, OE Ljubljana Zaloška 29, Ljubljana, nova stavba, velika predavalnica v 3. nadstropju.

 

Namen strokovnega srečanja

Škodljivi učinki prekomernega izpostavljanja UV sevanju so številni, odražajo se na očeh, koži in imunskem sistemu. S pravilnim samozaščitnim ravnanjem lahko zmanjšamo ali preprečimo njihov pojav. S strokovnim srečanjem želimo prispevati k osveščanju javnosti o nevarnostih UV sevanja (naravnega ali umetnega izvora) in načinih samozaščite, saj število novih primerov raka kože (ene najhujših posledic izpostavljanja UV sevanju) v zadnjih desetletjih, tako v Sloveniji kot drugod po svetu, narašča. Z dogodkom obeležujemo Dan sonca 2016.

 

Na strokovnem srečanju bomo obravnavali

  • Vplive UV sevanja na zdravje in epidemiologijo kožnega raka v Sloveniji.
  • UV sončno sevanje in solarije.
  • Rezultate ankete »Uporaba solarijev med dijaki« ter preventivni program Varno s soncem, ki ga v Sloveniji izvajamo že deveto leto.
  • Preventivne pristope, s katerimi se lahko izognemo nevarnostim UV sevanja.

 

Na dogodek vabimo strokovne delavce srednjih, osnovnih šol, vrtcev, NLZOH, ZIRS, zdravstvenih domov, bolnišnic, občin ter splošno javnost. Udeležba je brezplačna. Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.

Rok za prijavo na dogodek: torek, 24.5.2016. Prijava na: https://www.1ka.si/a/95229

Kontaktna oseba za morebitne dodatne informacije: Ladi Lampič (ladi.lampic@nijz.si)


Program

9.30 – 10.00 Sprejem in registracija udeležencev.

Pozdravni nagovor organizatorja.

prim. dr. Ivan Eržen, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Vplivi UV sevanja na zdravje.

mag. Ana Benedičič, Združenje slovenskih dermatovenerologov

Epidemiologija kožnega raka v Sloveniji.

izr. prof. dr. Vesna Zadnik, Epidemiologija in register raka, Onkološki inštitut Ljubljana

Zaščitna ozonska plast in UV sončno sevanje.

mag. Tanja Cegnar, Agencija RS za okolje

Solariji in zdravje.

doc. dr. Peter Gajšek, Inštitut za neionizirna sevanja (INIS)

Rezultati ankete »Uporaba solarijev med dijaki«.

mag. Simona Uršič, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Preventivni program Varno s soncem in priporočila pred poletjem.

mag. Simona Uršič, Nacionalni inštitut za javno zdravje