Strokovno posvetovanje Eno zdravje

7. November 2018

Približno dve tretjini nalezljivih bolezni uvrščamo med zoonoze. Zaradi medsebojnega vpliva na zdravje ljudi in živali je pri spremljanju in obvladovanju le-teh sodelovanje veterinarske in humane medicine izjemno pomembno.

Nacionalni inštitut za javno zdravje skupaj z Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani ob svetovnem dnevu Eno zdravje organizira strokovno posvetovanje, ki bo dne 7. novembra 2018 v Veliki predavalnici na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Zaloška 29, 1000 Ljubljana.

Namen posvetovanja je predstavitev novosti, izsledkov raziskav in oblikovanje predlogov za skupno doseganje ciljev, ki so poudarjeni v sloganu “Eno zdravje“.

Vabilo na posvet je dostopno na naslednji povezavi.

Preliminarni program posveta je v priponki in obsega :

  • Zastrupitve s histaminom, listerioza,
  • Nacionalna strategija smotrne rabe protimikrobnih zdravil in obvladovanja odpornosti mikrobov proti protimikrobnim zdravilom v humani in veterinarski medicini;
  • Ehinokokoza;
  • Nozokomialni   dermatitis z Dermanyssus gallinae;
  • Okužbe s Cryptoccocus neoformans;
  • Botulizem;
  • Aviarna influenca;
  • Kemoprofilaksa v primeru izpostavljenosti okužbi na delovnem mestu.

Na strokovno posvetovanje vljudno vabimo vse, ki delujejo oziroma raziskujejo na področju zoonoz v okviru humane in veterinarske medicine.

Kotizacije ni.

Prijava na posvetovanje bo možna  do 30. 10. 2018 na naslednji povezavi.

Vljudno vabljeni.


 

 

Datoteke: