Srečanje "Okolje, podnebje in alergije"

1. Junij 2016

Nacionalni laboratorij za okolje, zdravje in hrano Nacionalni inštitut za javno zdravje in Agencija Republike Slovenije za okolje vas vabimo na srečanje OKOLJE, PODNEBJE IN ALERGIJE, ki bo v sredo, 1. junija 2016 ob 16.00 uri v predavalnici Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Prvomajska ulica 1, Maribor.

Alergijske bolezni so pogoste v sodobnem svetu in so v porastu. Na pogostnost pojavljanja alergenov v zraku vplivajo podnebne spremembe, urbanizacija, onesnažen zrak,  uničenje naravne flore, razširjanje tujerodnih vrst in številni drugi dejavniki.

Na delavnici bomo izpostavili pomen večletnega sledenja stanju okolja in zdravja in dostopnost informacij za javnost. Predstavili bomo alergijske bolezni, ki so posledica izpostavljenosti vdihanim alergenom in njihovo zdravljenje, podatke o alergenih in drugih onesnaževalih v zraku in vpliv podnebnih sprememb na življenje. Praktično bo predstavljena enostavna motoda sledenja cvetnemu prahu v zraku, primerna tudi za naravoslovne krožke, ki jih vodijo šole v okviru interesnih dejavnosti.

Vabilo in program srečanja sta dosegljiva na naslednji povezavi.