Seminar iz socialne medicine, higiene, epidemiologije in zdravstvene ekonomike za pripravnike zdravnike in zobozdravnike

16. Oktober 2017

URNIK

seminar iz socialne medicine, higiene, epidemiologije in zdravstvene ekonomike za pripravnike zdravnike in zobozdravnike

Seminar bo poteka od 16. 10. 2017 do 20. 10. 2017 v predavalnici na Zaloški 29 v Ljubljani (OE Ljubljana)

PONEDELJEK, 16. 10. 2017

9:00 – 9:45          Organizacija javnega zdravja v Sloveniji / Ada Hočevar Grom, dr.med. spec.epid., spec. MDPŠ

9:50 – 11:20        Organizacija zdravstvene dejavnosti / dr. Tit Albreht, dr.med., spec.soc.med.

odmor

12:10 – 12:55      Nacionalni program duševnega zdravja / dr. Helena Jeriček Klanšček, prof.slov.j., univ.dipl.lit.komp., dr. soc.ped.

13:00 – 13:45      Predstavitev raziskav in projektov iz področja JZ v katere je vključena Slovenija / dr. Sandra Radoš Krnel, dr.med., spec. managementa

13:50 – 14:35      Ocena zdravstvenega stanja na osnovi umrljivosti / Sonja Tomšič, dr.med., spec. JZ

TOREK, 17. 10. 2017

8:00 – 9:30          Podatki – nastanek in njihova uporaba / Marjeta Zaletel, univ.dipl.mat.

9:40 – 11:10        Informatizacija v zdravstvu / dr. Dalibor Stanimirović, univ.dipl.org.

odmor

12.00 – 13:30      Strategija RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem / Peter Otorepec, dr.med., spec.za higieno, spec. MDPŠ; Simona Uršič, dr.med., spec. JZ; Irena Veninšek Perpar, dr.med., spec. JZ, Ana Hojs, dr.med., spec.za higieno

13:35 – 14:20      Osnove vrednotenja zdravstvenih tehnologij / dr. Marjetka Jelenc, dr.med., spec.JZ

SREDA, 18. 10. 2017

8:00 – 8:45          Preventivno zdravstveno varstvo na primarni ravni – ženske / Barbara Mihevc Ponikvar, dr.med., spec.JZ

8:55 – 9:40          Preventivno zdravstveno varstvo na primarni ravni – otroci in mladostniki /prim. Polonca Truden Dobrin, dr.med., MSc spec.epid., spec.JZ

9:45 – 10:30        Preventivno zdravstveno varstvo na primarni ravni – odrasli / mag. Pia Vračko, dr. med., spec. JZ, mag. mednarodne ekonomije 

10:35 – 11:20      Predstavitev presejalnih programov / Dominika Novak Mlakar, dr.med., spec.JZ

odmor

12:20 – 13:05      Strategije in programi na področju poškodb / mag. Mateja Rok Simon, dr.med., spec.soc.med., spec. JZ

ČETRTEK, 19. 10. 2017

8:00 – 9:30          Zakon pacientovih pravicah / Mircha Poldrugovac, dr.med., spec. JZ

9:35 – 10:20        Sistemi zagotavljanja kakovosti in akreditacija zdravstene dejavnosti / Mircha Poldrugovac, dr.med., spec.JZ

10:25 – 11:55      Trendi v virih in izdatkih za zdravstvo v Sloveniji in državah EU / mag. Eva Helena Zver, univ.dipl.ekon.        

odmor

12:40 – 14:05      Toksikovigilanca / dr. Lucija Perharič, dr. med., spec. int. med.

Zbornik Kemikalije v okolju in rak, XXIV. seminar "IN MEMORIAM DR: DUŠANA REJE",
članek "European Union’s strategy on endocrine disrupting chemicals and the current position of Slovenia"

14:10 – 14:55      Prehrana / dr. Matej Gregorič, dipl.san.inž.

PETEK, 20. 10. 2017

8:00 – 9:30          Financiranje zdravstvene dejavnosti / Dušan Jošar, univ.dipl.ekon.

9:35 – 10:05        HIV / dr. Irena Klavs, dr.med., spec. epidem.  

10:10 – 10:55      Raziskave zdravstvenega stanja prebivalstva in razširjenosti dejavnikov tveganja v Sloveniji / dr. Irena Klavs, dr.med., spec. epidem., Članek 1Članek 2

odmor

11:15 – 12:00      Spremljanje nalezljivih bolezni / mag. Eva Grilc, dr.med., spec.epid.        

12:05 – 12:50      Cepljenje v Sloveniji / dr. Marta Vitek, dr.med., spec. spedem.