Seminar iz socialne medicine, higiene, epidemiologije in zdravstvene ekonomike za pripravnike zdravnike in zobozdravnike

15. Oktober 2018
 
Seminar bo potekal od 15. 10. 2018 do 19. 10. 2018 v predavalnici na Zaloški 29 v Ljubljani (OE Ljubljana)

URNIK:

PONEDELJEK, 15. 10. 2018

9:00 – 9:45         Organizacija javnega zdravja v Sloveniji / Ada Hočevar Grom, dr.med. spec.epid., spec. MDPŠ

9:50 – 10:35        Vpliv kulture na zdravje in zakaj jo je potrebno upoštevati? Kulturno kompetentna zdravstvena oskrba /mag. Ajda Jelenc, univ.dipl.kult.

10:40 – 11:25      Strukturiran klinični pogovor in komunikacijske veščine v zdravstvu / Marjeta Keršič Svetel, prof.zgod.

odmor

12:10 – 12:55      Nacionalni program duševnega zdravja / doc.dr. Saška Roškar, univ.dipl.psih.

                               

TOREK, 16. 10. 2018

8:00 – 9:30          Podatki – nastanek in njihova uporaba / Marjeta Zaletel, univ.dipl.mat.

9:40 – 11:10        Informatizacija v zdravstvu / dr. Dalibor Stanimirović, univ.dipl.org.

odmor

12.00 – 13:30      Strategija RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem / Peter Otorepec, dr.med., spec.za higieno, spec. MDPŠ; mag. Simona Uršič, dr.med., spec. JZ; Irena Veninšek Perpar, dr.med., spec. JZ, Ana Hojs, dr.med., spec.za higieno

13:35 – 14:20      Osnove vrednotenja zdravstvenih tehnologij / dr. Marjetka Jelenc, dr.med., spec.JZ

 

SREDA, 17. 10. 2018

8:00 – 8:45          Preventivno zdravstveno varstvo na primarni ravni – ženske / Barbara Mihevc Ponikvar, dr.med., spec.JZ

8:55 – 9:40          Preventivno zdravstveno varstvo na primarni ravni – otroci in mladostniki /prim. Polonca Truden Dobrin, dr.med., MSc spec.epid., spec.JZ

9:45 – 10:30        Prehrana / Vida Fajdiga Turk, univ.dipl.inž.živ.tehnol., spec.klin.diet.

10:35 – 11:20      Predstavitev presejalnih programov / Dominika Novak Mlakar, dr.med., spec.JZ

odmor

12:20 – 13:50      Toksikovigilanca / prim. dr. Lucija Perharič, dr.med., spec.int.med.

 

ČETRTEK, 18. 10. 2018

8:00 – 9:30          Zakon o pacientovih pravicah / Mojca Mahkota, univ.dipl.prav., zastopnica pacientovih pravic

9:35 – 10:20        Preventivno zdravstveno varstvo na primarni ravni – odrasli / mag. Pia Vračko, dr. med., spec. JZ, mag. mednarodne ekonomije, Radivoje Pribaković Brinovec, dr.med., spec. JZ

10:25 – 11:55      Trendi v virih in izdatkih za zdravstvo v Sloveniji in državah EU / mag. Eva Helena Zver, univ.dipl.ekon.   

odmor

12:40 – 13:25      Strategije in programi na področju poškodb / prim. dr. Mateja Rok Simon, dr.med., spec.soc.med., spec.JZ

13:30 – 14:15      Neenakosti v zdravju in socialno-ekonomske determinante zdravja/ Tina Lesnik, dr.med., spec. JZ

14:20  – 15:05     Sistemi zagotavljanja kakovosti in akreditacija zdravstvene dejavnosti

 

PETEK, 19. 10. 2018

8:00 – 9:30          Financiranje zdravstvene dejavnosti / Dušan Jošar, univ.dipl.ekon.

9:35 – 10:05        HIV / mag. Tanja Kustec, univ.dipl.soc.

10:10 – 10:55      Spremljanje nalezljivih bolezni / mag. Eva Grilc, dr.med., spec.epid.

odmor

11:15 – 12:00      Cepljenje v Sloveniji / Nadja Šinkovec, dr.med., spec. JZ

12:05 – 13:35      Organizacija zdravstvene dejavnosti / dr. Tit Albreht, dr.med., spec.soc.med.