Seminar iz socialne medicine, higiene, epidemiologije in zdravstvene ekonomike za pripravnike zdravnike in zobozdravnike (OE Maribor)

24. September 2018

Seminar bo potekal od 24. 9. 2018 do 28. 9. 2018 na NIJZ, Območna enota Maribor, Prvomajska 1, Maribor

(velika predavalnica NLZOH-mansarda)

 

PONEDELJEK, 24.9.2018

8:00 – 8:05           Uvodni pozdrav

8:05 – 9:00           Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni / prim. mag. Karl Turk, dr.med.,spec.

9:05 – 10. 35        Ambulanta za potnike. Obravnava izbruhov / asist. Zoran Simonović, dr.med.,spec.

odmor

10:45 – 12:15       Vrednotenje znanstvenih dokazov o uspešnosti cepljenja / prim. dr. Alenka Trop Skaza, dr.med.,spec.

odmor

12.45  – 14:15      Praktičen prikaz primera obravnave izbruha nalezljive bolezni - gastroenteritis v Kalundburgu, Danska/ Sanja Vuzem, dr.med.,spec., Špela Vidovič, dr.med.

 

TOREK, 25.9.2018

8:00 – 9:00           Obravnava zasvojenih z nedovoljenimi drogami. Zgodnje intervencije pri tveganih mladih pivcih alkohola / mag. Karmen Osterc Kokotovič, univ. dipl. ped.

9:05 – 10:00         Izzivi na področju staranja populacije / dr. Olivera Stanojević Jerković, dr.med.,spec.

odmor

10:30 – 11:45       Strategije za preprečevanje samomorilnosti / prim Nuša Konec Juričič, dr.med.,spec.

11:50 – 12:30       Preventivni mladinski program TO SEM JAZ / Ksenija Lekić, univ.dipl.novinarka

odmor

12.45 – 13:45       Motnje hranjenja kot javno zdravstveni problem / prim. Alenka Hafner, dr.med.,spec.

13.50 – 14:50       Ranljive skupine prebivalstva / asist. Milan Krek, dr.med., spec.

 

SREDA, 26.9.2018

8:00 – 8:15           Predstavitev NLZOH in Centra za okolje in zdravje / Vesna Hrženjak, dr.med.,spec., NLZOH

8:15 – 9:00           Vpliv onesnaženega zraka na zdravje ljudi in monitoring kakovosti zunanjega zraka / Vesna Hrženjak, dr. med., spec.; mag. Benjamin Lukan, univ. dipl. fiz., NLZOH

9:00 – 9:30           Predmeti splošne rabe s poudarkom na igračah / Lovro Arnuš, prof.dipl.biol., NLZOH

9:30 – 9:50           Farmakološko aktivne snovi v vodi / Vesna Hrženjak, dr.med.,spec., NLZOH

odmor

10:05 – 10:35       Nadzor nad živili v Sloveniji / mag. Jerica Ivanoš, univ.dipl.kem., NLZOH

10:35 – 10:55       Varstvo voda in zdravje / Nataša Sovič, univ.dipl.inž.kem.tehnol., NLZOH

10:55 – 11:25       Predstavitev dejavnosti DDD / Milan Lovrec, univ.dipl.biolog, NLZOH

odmor

12.00 – 13:00       Življenje s svincem / Matej Ivartnik, dipl.san.inž.    

13:15 – 14:15       Informatizacija v zdravstvu / dr. Dalibor Stanimirović, univ.dipl.inf.

 

ČETRTEK, 27.9.2018

8:00 – 9:00           Socialno-ekonomske determinante in zdravje v občini / Tatjana Krajnc – Nikolić, dr.med.,spec.

9:05 – 10:05         Krepitev zdravja v lokalni skupnosti. Primer dobre prakse s predstavitvijo učne delavnice / prim. mag. Branislava Belović, dr.med.,spec.

odmor

10.15. – 15.00      Delavnica »Motivacijski intervju« /Brina Weissensteiner, univ.dipl.psih. in Nina Vareško, univ.dipl.psiholog)

 

PETEK, 28.9.2018

8:00 – 8:45           Ustno zdravje v RS/Martin Ranfl, dr.dent.med, spec.

8:50 – 9:35           Zakon o pacientovih pravicah – varovalni institut pacientovih pravic / Adela Postružnik, univ.dipl.soc.del.

9:40 – 10:40         Izkušnje družinskega zdravnika na področju preventivnih in presejalnih programov / Laszlo Tenyi, dr.med., spec.

odmor

11:00 – 12:30       Organizacija in financiranje zdravstvene dejavnosti; zdravstveni sistemi kot determinanta zdravja / doc. dr. Tit Albreht, dr.med.,spec.

12.35 – 13:20       Preprečevanje poškodb v RS / prim. dr. Mateja Rok Simon, dr.med.,spec.

13.20 – 13:30       Zaključki seminarja in evalvacija