Seminar iz kakovosti in varnosti v zdravstvu, socialne medicine, higiene, epidemiologije in zdravstvene ekonomike za pripravnike zdravnike in zobozdravnike

20. Januar 2020

Seminar bo potekal od 20. 1. 2020 do 24. 1. 2020 na NIJZ, Zaloška 29, Ljubljana (predavalnica III. nadstropje)

PONEDELJEK, 20. 1. 2020

8:00 – 14:00        Kakovost in varnost v zdravstvu / dr. Ana Medved, dr. med., spec., dr. Vesna Zupančič, mag. vzg. in men. v zdr.

 

TOREK, 21. 1. 2020

8:00 – 8:45           Organizacija javnega zdravja v Sloveniji / Ada Hočevar Grom, dr.med. spec.epid., spec.

8:50 – 9:35           Nacionalni plan zdravstvenega varstva: kaj predstavlja in komu je namenjen / Vesna Kerstin Petrič, dr.med.

odmor

11.00 – 12:30       Organizacija zdravstvene dejavnosti / dr. Tit Albreht, dr.med., spec.

12:35 – 13:20       Digitalizacija zdravstva in storitve eZdravja v Sloveniji / dr. Dalibor Stanimirović, univ.dipl.org.

13:25 – 14:55      Osnovna načela paliativnega pristopa, Predstavitev državnega programa paliativne oskrbe / mag. Mateja Lopuh, dr.med.

 

SREDA, 22. 1. 2020

8:00 – 9:30           Center za krepitev zdravja – intervencije za spremembo življenjskega sloga / Radivoje Pribaković Brinovec, dr.med., spec.

9:35 – 11:05         Spremljanje nalezljivih bolezni / mag. Eva Grilc, dr.med., spec.

       Odzivanja na tveganja za nalezljive bolezni / Nuška Čakš Jager, dr.med., spec.

       Spremljanje HIV / mag. Tanja Kustec, univ.dipl.soc.

odmor

11:30 – 12:15      Ustno zdravje v RS / Martin Ranfl, dr.dent.med, spec.

12:20 – 13:05      Ocena zdravstvenega stanja v Sloveniji - EHIS / Mateja Jandl, dr.med., spec.

13:10 – 13:55      Splošni dogovor - financiranje / Dušan Jošar, univ.dipl.ekon.

 

ČETRTEK, 23. 1. 2020

8:00 – 9:30           Izvedenstvo v medicini / dr. Ticijana Prijon, dr.med., spec.

9:35 – 10:20         Toksikovigilanca / prim. dr. Lucija Perharič, dr.med., spec.

odmor

11:00 – 12:30       Cepljenje v Sloveniji / prim. dr. Alenka Trop Skaza, dr.med.,spec.

12:35 – 13:20      Vpliv kulture na zdravje in zakaj jo je potrebno upoštevati? Kulturno kompetentna zdravstvena oskrba / mag. Ajda Jelenc, univ.dipl.kult.

 

PETEK, 24. 1. 2020

8:00 – 8:45           To sem jaz / Ksenija Lekić, univ.dipl.novinarka

8:50 – 9:35           Pristop SOPA /mag. Tadeja Hočevar, univ.dipl.kom.

9:40 – 11:10         Prehrana / dr. Matej Gregorič, dipl.san.inž.

odmor

11:30 – 13:00      Droge / asist. Milan Krek, dr.med., spec.