Prvo obvestilo: Javno zdravje in COVID-19

29. September 2021

Mineva že več kot eno leto od prve razglasitve epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji. Izrazito je vplivala na vse sfere človekovega življenja, posegla pa je tudi v javno zdravje ter gospodarsko blaginjo. Priča smo številnim novim razmeram, ki predstavljajo velik izziv.

Nacionalni inštitut za javno zdravje v sklopu projekta Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva organizira znanstveno in strokovno konferenco "Javno zdravje in COVID-19". Ker si želimo spoznanja ter izsledke deliti s širšo javnostjo, vas vljudno vabimo k udeležbi. Konferenca bo potekala v sredo, 29. 09. 2021, s pričetkom ob 10. uri. 

Cilji konference:

 • predstavitev vidikov obvladovanja epidemije SARS-COV-2;
 • predstavitev rezultatov vpliva SARS-COV-2 na zdravje prebivalcev in delovanja družbenih podsistemov;
 • prenos znanj in izkušenj med prakso in znanstveno-raziskovalnim delom.

Predvidene osrednje teme konference so sledeče: 

 • obvladovanje epidemije SARS-COV-2;
 • cepljenje zoper SARS-COV-2;
 • SARS-COV-2 v luči klinične obravnave; 
 • funkcionalne posledice SARS-COV-2;
 • komuniciranje in informiranje;
 • informacijska tehnologija in epidemija;
 • SARS-COV-2 in izobraževalni sistemi;
 • duševno zdravje in skrb za dobro počutje posameznikov, skupin in družbe;
 • preventiva in zdrav življenjski slog ter skrb za dobro počutje posameznikov, skupin in družbe;
 • dostopnost do zdravstvenega sistema;
 • ranljive skupine v času epidemije;
 • farmakoterapija v času Covid-a.

Na konferenci bodo predstavljeni tako znanstveni kot tudi strokovni prispevki, v plenarnem delu pa bodo svoja spoznanja o aktualni tematiki delili tudi vabljeni predavatelji. Konferenca bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku. Namenjena je raziskovalcem, odločevalcem in strokovnjakom s področja zdravstvenega in socialnega varstva, kot tudi širši javnosti, ki jo obravnavane teme zanimajo. 

Vse zainteresirane vljudno vabimo k aktivni udeležbi.

Oddaja prispevkov do 4. 06. 2021 - podaljšan rok za oddajo prispevkov do 15. 06. 2021

Recenzije in morebitni popravki do 9. 07. 2021

Konferenca 29. 09. 2021

 

Prispevke posredujte na e-poštni naslov: tajnistvo-covid19@nijz.si O sprejetju povzetka ter načinu predstavitve vas bo obvestil organizacijski odbor. Sprejeti prispevki bodo objavljeni v spletnem in tiskanem zborniku. Kotizacije za udeležbo na konferenci NI. 

Datoteke: