Okrogla miza »Skupaj za preprečevanje samomora – včeraj, danes, jutri«

4. September 2018

Obeležitev Svetovnega dneva preprečevanja samomora 2018

Vabimo vas na Okroglo mizo »Skupaj za preprečevanje samomora – včeraj, danes, jutri«, ki bo v torek, 4. 9. 2018, ob 13. uri, v Veliki sejni dvorani in Klubu 11, Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana.

Na dogodku bodo predstavljene aktivnosti, ki so na področju preprečevanja samomora predvidene v Resoluciji o nacionalnem programu za duševno zdravje 2018–2028. Z gosti okrogle mize bomo razpravljali o izkušnjah, izzivih in možnostih preprečevanja samomora v različnih sektorjih in njihovi vlogi.

Sodelujoči na dogodku:

prof. dr. Onja Grad Tekavčič, univ. dipl. psihologinja, specialistka klinične psihologije (Slovensko združenje za preprečevanje samomora); Ranka Ivelja (novinarka Dnevnika in članica Novinarskega častnega razsodišča); Janja Milič, dr. med., specialistka psihiatrije (Psihiatrična bolnišnica Idrija); prim. Nuša Konec Juričič, dr. med., specialistka javnega zdravja (Nacionalni inštitut za javno zdravje); doc. dr. Vita Poštuvan, univ. dipl. psihologinja (Slovenski center za raziskovanje samomora, Inštitut Andrej Marušič, Univerza na Primorskem); prim. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med., specialistka družinske medicine (ZD Ljubljana, Enota Vič Rudnik; Medicinska fakulteta); Anamarija Zavasnik, univ. dipl. psihologinja, specialistka klinične psihologije (Slovensko združenje za preprečevanje samomora);

Moderatorka: doc. dr. Saška Roškar (Nacionalni inštitut za javno zdravje)

Za udeležbo na dogodku ni kotizacije.

Prijava na dogodek zaradi zasedenosti vseh prostih mest ni več mogoča.


Program okrogle mize

12.00–13.00 

Registracija udeležencev

13.00–13.15

Pozdravni nagovori:

Zoran Jankovič, Župan Mestne občine Ljubljana

Nina Pirnat, Direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Jožica Maučec Zakotnik, Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje

13.15–13.20 

Osebna izkušnja, 1. del: … življenje »do« ...

13.20–13.25

Aktualno stanje na področju umrljivosti zaradi samomora, pomen sodelovanja med sektorji – »Skupaj za preprečevanje samomora«

13.25–13.35

Predstavitev Resolucije o nacionalnem planu za duševno zdravje s poudarkom na predvidenih aktivnostih preprečevanja samomora (Nuša Konec Juričič)

13.40–15.10

Okrogla miza (Onja Tekavčič Grad; Ranka Ivelja; Janja Milič; Vita Poštuvan; Nena Kopčavar Guček; Anamarija Zavasnik)

15.10–15.25 

Krajša diskusija z občinstvom

15.25–15.30 

Osebna izkušnja, 2. del: …življenje »po« ...

15.30             

Pogostitev in druženje

Datoteke: