Mednarodna konferenca: Obvladovanje krhkosti danes za jutri 2018

21. November 2018

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na 2. mednarodni konferenci Obvladovanje krhkosti danes za jutri, ki bo potekala v City hotelu v Ljubljani, 21. novembra 2018, s pričetkom ob 9. uri.Starajoča se družba prinaša številne izzive, s katerimi se soočajo vse evropske države, tudi Slovenija. Ena ali več kroničnih bolezni (multimorbidnost), krhkost, oslabljenost in odvisnost od drugih so samo nekatere od posledic demografskega staranja. V Sloveniji za zdaj še nimamo vzpostavljenega sistematičnega prepoznavanja in optimalne oskrbe oseb, ki so krhki, multimorbidni in izpostavljeni tveganju za razvoj nezmožnosti ali izgubo avtonomije. Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 predvideva aktivnosti na področju zagotavljanja celovite geriatrične obravnave krhkih in multimorbidnih pacientov ter aktivnosti za umeščanje geriatrične obravnave v zdravstveno dejavnost na vseh ravneh zdravstvenega varstva.

Konferenca Obvladovanje krhkosti danes za jutri bo potekala v sodelovanju Ministrstva za zdravje, Svetovne zdravstvene organizacije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Slednji sodeluje v projektu skupnega ukrepanja o preprečevanju krhkosti (JA-ADVANTAGE), ki prispeva k boljšemu obvladovanju krhkosti v Evropi in predstavlja edinstveno priložnost širšega povezovanja ter ozaveščanja strokovne in splošne javnosti o krhkosti, njenem obvladovanju in možnih intervencijah na tem področju.

Na letošnji konferenci bomo nadgradili lanska dognanja in spregovorili o izzivih staranja s poudarkom na krhkosti, kot pogosti spremljevalki kronično bolnih in multimorbidnih oseb, o modelih oskrbe ter vlogi integrirane oskrbe pri preprečevanju krhkosti. Predstavili bomo vmesne rezultate projekta skupnega ukrepanja o preprečevanju krhkosti ADVANTAGE. Ti bodo služili za pripravo enotnega evropskega modela preprečevanja krhkosti, ki predstavlja osnovo za razvoj in izboljšanje strategij obvladovanja krhkosti in multimorbidnosti v državah Evropske skupnosti. Tako naslavlja tudi ukrepe, predvidene v okviru aktivnosti, ki jih določa Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025, in predstavlja korak naprej k implementaciji navedenih ukrepov v slovenskem sistemu zdravstvenega varstva. Predstavljene bodo tudi aplikativne rešitve, ki lahko pripomorejo k primarni, sekundarni in terciarni preventivi ter obravnavi krhkosti.


Vljudno vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite na naslednji povezavi. Prijave so možne najkasneje do srede, 14. novembra 2018 oziroma do zapolnitve prostih mest.  

Zaradi zapolnitve mest so prijave zaprte.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Postopek za pridobitev kreditnih točk pri Zdravniški zbornici Slovenije in Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije je v teku.

Uradno vabilo in program konference sta dostopna na spodnjih povezavah. 

Datoteke: