Konferenca recenziranih znanstvenih prispevkov ob zaključku evropskega projekta LIFE12 ENV/IT/000834 MED HISS

22. September 2016

V zunanjem zraku je prisotna mešanica različnih onesnaževal, ki preko patofizioloških mehanizmov škodljivo učinkujejo na zdravje. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije je zaradi izpostavljenosti onesnaženemu zunanjemu zraku v letu 2012 v svetu umrlo 3,7 milijona ljudi, kar predstavlja 6,7 % vseh smrti. Na podlagi znanstvenih dokazov tako kakovost zunanjega zraka uvrščamo med pomembno determinanto zdravja.

Na konferenci recenziranih znanstvenih prispevkov Kakovost zunanjega zraka: interdisciplinarni pristop k oceni stanja in oblikovanju ter izvajanju ukrepov želimo strokovnjakom različnih strok, ki se ukvarjajo s kakovostjo zunanjega zraka, predstaviti metodološke pristope in rezultate ocenjevanja učinkov onesnaženega zunanjega zraka na zdravje. Poudarek na konferenci bo na interdisciplinarnem sodelovanju med strokami in sektorji. Konferenca bo vsebinsko razdeljen na dva dela. V prvem delu bomo predstavili učinke onesnaženosti zunanjega zraka na zdravje, metode ocenjevanja izpostavljenosti, stanje kakovosti zunanjega zraka v Sloveniji, ukrepe za zmanjšanje in obvladovanje onesnaženosti ter nove trende in izzive pri povezovanju zdravstvenih podatkov s podatki o onesnaženosti zunanjega zraka. V drugem delu bodo predstavljeni rezultati projekta LIFE12 ENV/IT/000834 MED HISS (Mediterranean Health Interview Surveys Studies: long term exposure to air pollution and health surveillance), pri katerem je sodelovala tudi Slovenija. Namen projekta LIFE12 ENV/IT/000834 MED HISS je bil oceniti dolgoročne vplive onesnaženosti zunanjega zraka na zdravje ljudi v mediteranskih državah. Sodelovanje v projektu nas je spodbudilo, da smo v slovenskem prostoru prvič na ravni občin pripravili oceno izpostavljenosti in analizo povezanosti z zdravstvenimi podatki. 

Konferenca recenziranih znanstvenih prispevkov bo organizirana in financirana v sklopu projekta »Mediterranean Health Interview Surveys Studies: Long Term Exposure to Air Pollution and Health Surveillance (LIFE12 ENV/IT/000834 MED HISS)« in sicer iz Programa za okolje in podnebne ukrepe LIFE.

Gradivo (Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov) bo dostopno na dogodku in na spletni strani NIJZ. 

Vabilo in program srečanja sta dosegljiva na naslednji povezavi.

 

 

Datoteke: