Dogodki ob obeležitvi Svetovnega dneva zdravja 2016

7. April 2016

Letos obeležujemo že 66. Svetovni dan zdravja, ki ga obeležujejo po vsem svetu. Letošnji svetovni dan zdravja je posvečen obvladovanju sladkorne bolezni.

Globalno geslo, ki ga je za letošnjo obeležitev pripravila Svetovna zdravstvena organizacija, je »Beat diabetes« (»Premagaj sladkorno bolezen«), nacionalno geslo pa je obstoječe geslo Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2010–2020 »Sladkorno bolezen obvladajmo skupaj«.

Obeležitev Svetovnega dneva zdravja 2016 bo temeljila na organizaciji osrednjega nacionalnega dogodka in regionalnih dogodkov, ki bodo ob Svetovnem dnevu zdravja potekali po celi Sloveniji.

 

 


 

Posvet v Državnem zboru

8. aprila 2016 bo ob 10. uri v Državnem zboru potekal osrednji nacionalni dogodek ob Svetovnem dnevu zdravja – posvet Sladkorno bolezen obvladajmo skupaj. Goste bosta uvodoma nagovorila predsednik Odbora za zdravstvo Tomaž Gantar in ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. Sledile bodo tri krajše predstavitve podpredsednice Koordinativne skupine Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni dr. Jelke Zaletel (Organizacija obvladovanja sladkorne bolezni), predsednice Sekcije medicinskih sester v endokrinologiji Jane Klavs (Življenje bolnika s sladkorno boleznijo) in podpredsednika Zveze društev diabetikov Slovenije Marjana Šiftarja (Bolnik bolniku in družbi – projekt laični svetovalci).

 

Regionalni dogodki

Osrednja tema regionalnih dogodkov bo obvladovanje (promocija zdravja, preventiva, zgodnja diagnostika, uspešno zdravljenje in oskrba) sladkorne bolezni s poudarkom na značilnostih posamezne regije.

OBMOČNA ENOTA (OE) NIJZ

DATUM DOGODKA

DOGODEK

PROGRAM

Celje

7. 4. 2016

Osrednji zaključni dogodek: Strokovni posvet – Narodni dom (zdravje v celjski regiji, zgodnje odkrivanje in obravnava bolnikov s sladkorno boleznijo, sladkorni bolnik v središču obravnave, kako živeti s sladkorno boleznijo)

Program posveta

Koper

29. 3. 2016

Tiskovna konferenca (uvod v teden sladkorne bolezni).

 

 

4. 4. – 8. 4. 2016

Dnevi odprtih vrat diabetičnih ambulant (meritve, zdrava prehrana, smernice).

 

 

4. 4. – 8. 4. 2016

Cel teden: Aktivnosti po šolah – mini kviz o sladkorni bolezni na šolah, ki so bile v tekmovanja o znanju iz sladkorne bolezni.

 

 

4. 4. – 8. 4. 2016

Cel teden: tedenska priprava jedilnikov za sladkorne bolnike in jedilnikov po smernicah zdrave prehrane na Srednji (gostinski) šoli Izola.

 

 

10. 4. 2016

Osrednji zaključni dogodek: Tradicionalni pohod za zdravje po Kettejevi poti v Ilirski Bistrici (meritve, tradicionalni slovenski zajtrk, čaj, pohod, kulturni program).

 

Kranj

22. 3. 2016

Predavanje v Mestni knjižnici Kranj (krepitev zdravja posameznika in preventivni programi z napovedjo dogajanja ob svetovnem dnevu zdravja).

 

 

marec

Predavanje za redne študente na Fakulteti za zdravstvo Jesenice. 

 

 

5. 4. 2016

Informacijska stojnica na temo zdravega življenjskega sloga v trgovskem centru Qlandija v Kranju (izvajanje meritev-društva, svetovanje, promocija zdravja, preventiva)

 

 

5. 4. 2016

Predavanje v Mestni knjižnici Kranj (krepitev zdravja in preprečevanje sladkorne bolezni, živeti z sladkorno boleznijo).

 

 

28.5.2016

Športno rekreativno srečanje slovenskih društev diabetikov v Škofji Loki

 

Ljubljana

31.3.2016

Sestanek z društvi diabetikov iz ljubljanske zdravstvene regije

Program sestanka

 

11.4.2016

Srečanje ob svetovnem dnevu zdravja v Cerknici (predstavitve aktivnosti v Društvu diabetikov, referenčni ambulanti, ZVC, diabetološki ambulanti,  predstavitev aktivnosti za zdrav življenjski slog na OŠ Cerknica, predstavitev podatkov in aktivnosti na NIJZ, izvajanje meritev, izvajanje FINDRISC testa, svetovanje s področja zdravega življenjskega sloga, pohod)

Program srečanja

 

13.4.2016

Srečanje ob svetovnem dnevu zdravja v Hrastniku (predstavitve aktivnosti v Društvu diabetikov, referenčni ambulanti, ZVC, diabetološki ambulanti, predstavitev aktivnosti za zdrav življenjski slog na OŠ, predstavitev podatkov in aktivnosti na NIJZ, izvajanje meritev, izvajanje FINDRISC testa, svetovanje s področja zdravega življenjskega sloga, pohod)

Program srečanja

 14. 4. 2016Srečanje ob svetovnem dnevu zdravja v Grosupljem (predstavitve aktivnosti v Društvu diabetikov, referenčni ambulanti, ZVC, diabetološki ambulanti, predstavitev osnovne šole in tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni, predstavitev podatkov in aktivnosti na NIJZ, izvajanje meritev, izvajanje FINDRISC testa, svetovanje s področja zdravega življenjskega sloga, pohod)Program srečanja

Maribor

20.4. 2016

Okrogla miza »Sladkorna bolezen kot javnozdravstveni izziv v današnji družbi – pomen preventive in laičnih svetovalcev (predstavitev aktivnosti društev diabetikov in različnih ustanov)

 

Murska Sobota

7. 4. 2016

Osrednji zaključni dogodek ob Svetovnem dnevu zdravja 2016 (novinarska konferenca, predstavitev nevladnih organizacij, različnih ustanov in društev, skupinsko kolesarjenje, meritve, vaje ogrevanja, pohod po mestnem parku …).

Program dogodka

Nova Gorica

29. 3. 2016

Novinarska konferenca – OE NIJZ Nova Gorica ob 10.30. Govorci bodo: diabetolog doktor Rajko Svilar, dipl. med. sestra Leonida Colja, predstavniki društev bolnikov Dominik Soban (Društvo diabetikov Nova Gorica), Sonja Groznik (Društvo diabetikov Ajdovščina) in Silvo Rutar (Društvo diabetikov Tolmin).

 

 

31. 3. 2016

Problemska konferenca o sladkorni bolezni na Območni obrtni zbornici (splošna javnost in delovne organizacije) - predavanji o problemih in bremenu sladkorne bolezni pri splošni populaciji, promocijska delavnica in meritve krvnega sladkorja.

Program konference

 

7. 4. 2016

Seminar o diabetesu za splošno in strokovno javnost. S predavanji bodo nastopili štirje strokovnjaki: specialistka družinske medicine in odgovorna regijska zdravnica za kronične bolezni doc. dr. Vlasta Vodopivec, diabetolog doktor Rajko Svilar, okulist doktor Bogdan Gregorčič in diplomirana medicinska sestra Klara Peternelj (ZD Sežana). Na programu bodo teme o bremenu kroničnih bolezni med splošno populacijo, zlasti z vidika potreb diabetičnega bolnika.
 

Program konference

Novo mesto

7. 4. 2016

Osrednji zaključni dogodek: Strokovno srečanje (OE NIJZ v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto, Zdravstvenim domom NM, SB NM in Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM).

 

Ravne na Koroškem

5. 4. 2016

Dan odprtih vrat OE NIJZ Ravne na Koroškem – promocija preventivnih programov, zdravega življenjskega sloga, meritve.

 

 

9. 4. 2016

Tek za zdravje v občini Slovenj Gradec (informativna stojnica, promocija zdravega življenjskega sloga).

 

 

12. 4. 2016

Osrednji zaključni dogodek: Srečanje ob Svetovnem dnevu zdravja 2016.

 

 

Več o sladkorni bolezni lahko preberete na naslednji povezavi.