7. posvet Kemijska varnost za vse

8. Oktober 2015

ZDRAVILA V ODPADKIH - NEVARNE KEMIKALIJE V OKOLJU

8.10.2015, VETRINJSKI DVOR, Vetrinjska ulica 30, MARIBOR

Ura Tema Izvajalec
8.30-9.00Prihod in prijava udeležencev posveta
9.00-9.15  Uvodni pozdravi Predstavniki soorganizatorjev
9.15-9.45Predstavitev ciljev posveta: 
Viri, usoda in škodljivost ostankov zdravil v okolju
Agnes Šömen Joksić, NIJZ, UP
9.45-10.15Zakaj odpadna zdravila?Radomir Ivanović, JZ Lekarne MB
10.15-10.45Farmakološko aktivne snovi v vodovodnem sistemu 
urbanega okolja
Vesna Hrženjak in Venčeslav Lapajne, 
NLZOH 
10.45-11.15Odmor
11.15-11.45Prisotnost hormonskih motilcev z estrogenim
delovanjem v vodah in učinki na organizme
 
Tatjana Tišler, Maja Plahuta in 
Albin Pintar, Kemijski Inštitut
11.45-12.15Usoda veterinarskih zdravil v okolju: primer 
kokcidiostatikov in zdravil proti varoji
Suzana Žižek, UNG in Silvestra Kobal, 
UL VF
12.15-12.45Biocidi in okoljeLijana Kononenko, URSK
12.45-13.15Zdravila ≤  odpadki - v izobraževanjuAndreja Bačnik in Simona Slavič Kumer, 
ZRSŠ
13.15-14.15 Odmor za kosilo
14.15-14.45Prisotnost farmakološko aktivnih snovi v odpadnih 
vodah
Anita Klančar, Jurij Trontelj in Robert 
Roškar, UL FFA
14.45-15.15Odpadna zdravila – kam z njimi? Bojana Bažec, NIJZ
15.15-15.45Analiza ravnanja z odpadki v gospodinjstvuBranka Trček in Melita Rozman Cefuta, 
UM FS
15.45-16.15Zaključna diskusija posveta:
Odpadna zdravila v okolju – kaj sedaj?
Predavatelji in udeleženci posveta 
Moderira: Agnes Šömen Joksić, NIJZ, UP
16.15-16.30Evalvacija posvetaIzvajalci in udeleženci posveta

 

Prijave na posvet  zbiramo na http://www.zrss.si/prijava/posvet-kemijska-varnost/  do 1.10.2015.

Posvet je brez kotizacije, število mest je omejeno, upoštevali bomo čas prijave.

Dodatne informacije: Helena Pavlič (02 87 05 619)  ali Andreja Bačnik  (01 3005 137)

Datoteke: