Z znanjem do boljšega zdravja

Dober odziv prebivalcev Zgornje Mežiške doline na ugotavljanje vsebnosti svinca v krvi otrok

04. 07. 2016

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Območni enoti Ravne na Koroškem tudi v letu 2016 sodelujemo v Programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini. V začetku poletja izvajamo redno nalogo ugotavljanja vsebnosti svinca v krvi otrok, ki jo letos izvajamo v rednem obsegu, kar pomeni, da smo na odvzem vzorcev krvi povabili 3 leta stare otroke iz občin Črna na Koroškem in Mežica.

Odvzemi vzorcev krvi potekajo od konca meseca maja v laboratorijih zdravstvenih postaj Črna na Koroškem oziroma Mežica. Kri je bila otrokom odvzeta iz prsta na roki (kapilarni odvzem). Skupno število kandidatov za odvzem krvi je bilo 109.

Do 4. julija 2016 smo prejeli 91 (83,5 %) rezultatov laboratorijskih analiz krvi na vsebnost svinca, pričakujemo pa še kakšen rezultat zamudnikov. Že po sedanjih podatkih pa lahko ocenimo odziv v letu 2016 kot dober. Do sedaj smo iz obdelave podatkov izločili 3 izmerjene vrednosti. V dveh primerih so družine zamenjale občino bivanja, starši pa so otroke vseeno pripeljali na odvzem, v 1 primeru pa smo na željo staršev kri odvzeli starejšemu otroku.

Do sedaj izmerjene vrednosti svinca v krvi so bile od 18 do 316 µg/l. Zaenkrat pa kaže, da bodo vsebnosti v povprečju nekoliko nižje kot v letih 2014 in 2015. Visoke vrednosti (100 µg/l in več) je do sedaj imelo 7 (8,0 %) otrok.

Končni rezultati bodo znani konec meseca julija, ko bomo prejeli še zadnje rezultate.