Z znanjem do boljšega zdravja

Dnevno spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19)

09. 12. 2022
V skladu z metodologijo spremljanja okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19) zajemamo laboratorijsko potrjene primere z datumom izvida za pretekli dan. Na podlagi laboratorijske prijave se opravi še epidemiološko anketiranje, ki se navadno opravi na dan prijave, vendar ne vedno. Ker so podatki v stalnem procesu zbiranja in posodabljanja, je dnevna dinamika podatkov zato še toliko bolj izrazita. Zbrani podatki do vključno preteklega dne se osvežijo vsak dan do 10. ure.

Obveščamo vas, da bo NIJZ s prihajajočim koncem tedna (4. in 5. 6. 2022) ob sobotah in nedeljah ter praznikih do nadaljnjega prenehal z objavljanjem in s poročanjem dnevnih podatkov o covid-19 v tabelarični obliki (excel tabela Covid-19 v dnevnih številkah). Podatke o potrjenih primerih in testiranjih za sobote, nedelje in praznike v excel tabeli bomo objavili naslednji delovni dan.

 Ob sobotah in nedeljah ter praznikih bo možen ogled aktualnih podatkov o covid-19 v interaktivni obliki (slika zgoraj) na tem mestu.

 

Število prijavljenih primerov okužbe covid-19 podcenjuje število resničnih okužb. Spreminjanje števila ni odvisno le od spreminjanja števila novih okužb, ampak tudi od spreminjanja priporočil za testiranje in prakse testiranja.

 
 

 

        

        

            

                                                    

 


[1] Všteti so opravljeni laboratorijski testi v okviru rutinskega testiranja in Nacionalne raziskave covid-19 iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Celje, NLZOH Koper, NLZOH Kranj, NLZOH Ljubljana, NLZOH Maribor, NLZOH Novo mesto, Klinike Golnik, Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Splošne bolnišnice Šempeter pri Novi Gorici, Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, UKC Ljubljana in pridobljeni podatki iz tujih laboratorijev (Early Warning and Response System of the European Union (EWRS)).

[2] Všteti so opravljeni laboratorijski testi iz testirnih mest za hitro antigensko testiranje (HAGT).

[3] V skupno število potrjenih primerov so vštete tudi osebe za katere še ni znan podatek o spolu. Podatek se kasneje pridobi.

[4] Za izračun ocene aktivno okuženih uporabljamo metodologijo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Upoštevamo skupno število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh, kjer iz ocene izključimo umrle. Metodologija ECDC je opisana v ECDC Rapid Risk Assessement (https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-ninth-update-23-april-2020.pdf (dostopno 13.12.2020)): »The 14-day incidence of reported covid-19 cases in the EU/EEA and UK, providing an estimate of the prevalence of active cases in the population«. ECDC podatke o skupnem številu potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100 000 prebivalcev prikazuje po državah po svetu (https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases (dostopno 13.12.2020)). Gre za epidemiološki kazalnik s katerim skušamo oceniti, koliko je takšnih primerov, ki so še kužni in lahko širijo bolezni. Gre za oceno, ki temelji na predpostavki, da je zbolela oseba kužna od sedem do 12 dni v zmernih primerih in v povprečju do dva tedna v hudih primerih obolenja covid-19.

[5] Med oskrbovance uvrščamo oskrbovance domov za starejše občane in oskrbovance posebnih socialnovarstvenih zavodov.

[6] Zadnjih sedem dni je obdobje večje negotovosti glede podatkov o umrlih. Za zadnjih sedem dni se uporablja vir podatkov Evidenca nalezljivih bolezni po Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) (Prijava obolenja-smrti za nalezljivo boleznijo), v kolikor umrla oseba ni zavedena v Centralnem registru podatkov o pacientih (CRPP).

Morebitna odstopanja med dnevnimi podatki so posledica različnih trenutkov zajema podatkov.


Dodatne informacije o koronavirusu najdete na naslednji povezavi.


Arhiv objavljenih poročil