Z znanjem do boljšega zdravja

Dnevno spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19)

28. 02. 2021
V skladu z metodologijo spremljanja okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19) zajemamo laboratorijsko potrjene primere z datumom izvida za pretekli dan. Na podlagi laboratorijske prijave se opravi še epidemiološko anketiranje, ki se navadno opravi na dan prijave, vendar ne vedno. Ker so podatki v stalnem procesu zbiranja in posodabljanja, je dnevna dinamika podatkov zato še toliko bolj izrazita. Zbrane podatke do vključno preteklega dne objavljamo vsak dan po 13. uri.

V spodnjem izpisu prikazujemo število opravljenih cepljenj, testiranj in število potrjenih okužb s covid-19 v Sloveniji do vključno 27. 02. 2021.

121.289

cepljenih oseb  s prvim odmerkom1

51.239

cepljenih oseb z drugim odmerkom2

912.361

testiranih oseb s PCR3

820.920

testiranih oseb s HAGT4

2.611

testiranih oseb s PCR3 v preteklem dnevu

5.466

testiranih oseb s HAGT4 v preteklem dnevu

190.081

potrjenih primerov  (89.122 moških, 100.947 žensk)5

451

potrjenih primerov v preteklem dnevu

10.638

aktivnih primerov (ocena)6

504

potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev Slovenije v zadnjih 14 dneh

769

povprečje potrjenih primerov v zadnjih 7 dneh

 

Število prijavljenih primerov okužbe covid-19 podcenjuje število resničnih okužb. Spreminjanje števila ni odvisno le od spreminjanja števila novih okužb, ampak tudi od spreminjanja priporočil za testiranje in prakse testiranja.


Dnevno število potrjenih primerov covid-19 do vključno 27. 02. 2021, Slovenija

 

Dnevno število umrlih, pri katerih je bila okužba s SARS-CoV-2 potrjena v 28 dneh pred smrtjo glede na datum smrti med vsemi prebivalci in oskrbovanci7, 21. 02. 2021 - 27. 02. 2021, Slovenija8

 

        

        

        

 


1 Skupno število oseb cepljenih z enim odmerkom cepiva proti covid-19 poročanih v Elektronski register cepljenih oseb (eRCO).

2 Skupno število oseb cepljenih z dvema odmerkoma cepiva proti covid-19 poročanih v eRCO.

3 Všteti so opravljeni laboratorijski testi v okviru rutinskega testiranja in Nacionalne raziskave covid-19 iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Celje, NLZOH Koper, NLZOH Kranj, NLZOH Ljubljana, NLZOH Maribor, NLZOH Novo mesto, Klinike Golnik, Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Splošne bolnišnice Šempeter pri Novi Gorici, Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, UKC Ljubljana in pridobljeni podatki iz tujih laboratorijev (Early Warning and Response System of the European Union (EWRS)).

4 Všteti so opravljeni laboratorijski testi iz testirnih mest za hitro antigensko testiranje (HAGT).

5 V skupno število potrjenih primerov so vštete tudi osebe za katere še ni znan podatek o spolu. Podatek se kasneje pridobi.

6 Za izračun ocene aktivno okuženih uporabljamo metodologijo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Upoštevamo skupno število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh, kjer iz ocene izključimo umrle. Metodologija ECDC je opisana v ECDC Rapid Risk Assessement (https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-ninth-update-23-april-2020.pdf (dostopno 13.12.2020)): »The 14-day incidence of reported covid-19 cases in the EU/EEA and UK, providing an estimate of the prevalence of active cases in the population«. ECDC podatke o skupnem številu potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100 000 prebivalcev prikazuje po državah po svetu (https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases (dostopno 13.12.2020)). Gre za epidemiološki kazalnik s katerim skušamo oceniti, koliko je takšnih primerov, ki so še kužni in lahko širijo bolezni. Gre za oceno, ki temelji na predpostavki, da je zbolela oseba kužna od sedem do 12 dni v zmernih primerih in v povprečju do dva tedna v hudih primerih obolenja covid-19.

7 Med oskrbovance uvrščamo oskrbovance domov za starejše

občane in oskrbovance posebnih socialnovarstvenih zavodov.

8 Modro okno na grafu prikazuje območje večje negotovosti glede podatkov o umrlih. Območje modrega okna prikazuje dneve, za katere se uporablja vir podatkov Evidenca nalezljivih bolezni po Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) (Prijava obolenja-smrti za nalezljivo boleznijo), v kolikor umrla oseba ni zavedena v Registru pacientov in prostorskih enot – spletni servis, ki deluje v eZdravju (RPPE).


Arhiv objavljenih poročil

Spremljanje covid-19 v bolnišnicah

Epidemiološko spremljanje umrlih (covid-19)

Izvajanje cepljenja proti covid-19 v Sloveniji

Kazalniki v skladu z odloki Vlade RS