Z znanjem do boljšega zdravja

Dnevno spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19)

30. 11. 2020
V skladu z metodologijo spremljanja okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19) je presečna ura za zajem laboratorijskih prijav ob 24.00 za podatke preteklega dne. Na podlagi laboratorijskih prijav se dodatno opravi še epidemiološko anketiranje. Zbrane in analizirane podatke do vključno preteklega dne objavljamo vsak dan po 13. uri.

Zaradi trenutnega povečanega dnevnega števila primerov in posledično obremenitev epidemiološke službe NIJZ dnevno poročilo objavljamo v skrajšani obliki.

 

V spodnjem izpisu prikazujemo število opravljenih testiranj in število prijavljenih primerov okužb COVID-19 v Sloveniji do vključno 29. 11. 2020.

 

519.120opravljenih testov1
75.814potrjenih primerov (34.961 moških, 40.853 žensk)
1.875opravljenih testov v preteklem dnevu1
425potrjenih primerov v preteklem dnevu
20.107aktivnih primerov (ocena)2
959število potrjenih primerov / 100.000 prebivalcev

 

Število prijavljenih primerov okužbe s COVID-19 podcenjuje število resničnih okužb. Spreminjanje števila ni odvisno le od spreminjanja števila novih okužb, ampak tudi od spreminjanja priporočil za testiranje in prakse testiranja.


V Sloveniji smo prvi primer okužbe potrdili 4. 3. 2020. Epidemiološki podatki o spremljanju okužb COVID-19 v Sloveniji so prikazani v poročilu na naslednji povezavi. Poročilo vsebuje naslednje podatke:

  • Dnevno število opravljenih testiranj in število pozitivnih
  • Dnevno število potrjenih primerov po občinah
  • Dnevno število potrjenih primerov po statističnih regijah
  • Dnevno število potrjenih primerov po spolu in starostnih skupinah
  • Dnevno število umrlih po občinah
  • Dnevno število umrlih po spolu in starostnih skupinah, po datumu smrti
  • Tedensko število potrjenih primerov glede na najverjetnejši vir okužbe
  • Tedensko število uvoženih potrjenih primerov po državah
  • Tedensko število potrjenih primerov med zdravstvenimi delavci in sodelavci

 

Dnevno število potrjenih primerov COVID-19 do vključno 29. 11. 2020

 

Število potrjenih primerov COVID-19 po statističnih regijah bivanja, 14-dnevna incidenca/100.000 prebivalcev,
16. 11. 2020 - 29. 11. 2020*

*Dnevni podatki o 14-dnevni incidenci/100.000 prebivalcev po statističnih regijah v Sloveniji ne predstavljajo podlage za razvrščanje posameznih regij in ukrepe, določene z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Ur. l. RS, št. 143/20) in Odlokom o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Ur. l. RS, št. 143/20). Uradni tedenski podatki o številu okuženih po regijah, ki služijo kot podlaga za razvrščanje posameznih regij in ukrepe, določene z omenjenima odlokoma Vlade RS, so objavljeni na naslednji povezavi.

 

Zaradi dodatnih preverjanj podatkov se primer lahko prerazporedi v drugo občino, statistično regijo ali starostno skupino. Skupno število primerov pri tem ostaja enako.


Spremljanje resnih akutnih okužb dihal, potrjenih COVID-19 v slovenskih bolnišnicah je dosegljivo na naslednji povezavi.


Všteti so opravljeni laboratorijski testi v okviru rutinskega testiranja in Nacionalne raziskave COVID-19. Vir: NLZOH Celje, NLZOH Koper, NLZOH Kranj, NLZOH Ljubljana, NLZOH Maribor, NLZOH Novo mesto, Klinika Golnik, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljana, Splošna bolnišnica Šempeter pri Novi Gorici, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.

Za izračun ocene aktivno okuženih uporabljamo metodologijo ECDC, upoštevamo skupno število novih primerov v zadnjih 14 dnevih (umrle iz ocene izključimo). Metodologija ECDC je navedena v ECDC Rapid Risk Assessement (dostopno na: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-ninth-update-23-april-2020.pdf  ) »The 14-day incidence of reported COVID-19 cases in the EU/EEA and UK, providing an estimate of the prevalence of active cases in the population«. ECDC podatke o skupnem številu novih primerov v zadnjih 14 dneh oziroma 14-dnevno kumulativno število prijavljenih primerov COVID-19 (na 100 000 prebivalcev) prikazuje po državah po svetu. Podatki so dostopni na njihovi spletni strani na: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases. Gre za epidemiološki kazalnik s katerim skušamo opredeliti, koliko je v določeni populaciji (državi) takšnih primerov, ki so še kužni in imajo potencial širjenja bolezni. Gre za oceno, ki temelji na predpostavki, da je zbolela oseba kužna od 7 do 12 dni v zmernih primerih in v povprečju do dva tedna v hudih primerih obolenja COVID-19.