Z znanjem do boljšega zdravja

Dnevi zdravja »Skupaj za zdravje«, 8.–17. april 2019

30. 04. 2019
Zdravje je ena izmed najvišjih vrednot vseh nas. V ohranjanju in krepitvi zdravja ima pomembno vlogo sam posameznik zase, hkrati pa ima zelo pomembno vlogo tudi okolje v katerem bivamo, delamo in živimo.

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) obeležuje Svetovni dan zdravja, ki ga vsako leto nameni zavedanju o točno določenih zdravstvenih temah. V več kot 50 letih so se tako zvrstile številne teme povezane z zdravje. Na območni enoti NIJZ Murska Sobota se na različne načine priključujemo obeležiti tega pomembnega dneva. Letos pa smo želeli naše aktivnosti še nadgradit, zato smo načrtovane aktivnost združili v Dneve zdravja 2019.

Več o posameznih aktivnostih v poročilu.