Z znanjem do boljšega zdravja

»Dišiš mi po pomladi« - program promocije nekajenja med mladimi

18. 05. 2016
Vrtci in šole so edinstveno okolje za promocijo zdravja, saj otroci, mladostniki, mladi v ključnem življenjskem obdobju v njih preživijo večji del časa. Promocija nekajenja med mladimi je zelo pomemben del promocije zdravega življenjskega sloga in zato želimo skupaj prispevati za boljše zdravje naših otrok – bodočih zdravih odraslih, brez odvisnosti od tobaka.

Program kontinuirano od leta 2003 izvajajo Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Murska Sobota, Pomursko društvo za boj proti raku in Zveza slovenskih društev za boj proti raku v sodelovanju s pomurskimi osnovnimi šolami.

V pomurskih šolah se učenci od 5. – 9. r. s svojimi mentorji vsako šolsko leto odzovejo v velikem številu na natečaje: likovne, literarne, ki jih pod skupnim naslovom »Dišiš mi po pomladi« in vsakoletno novo temo in nalogo organizirata Pomursko društvo za boj proti raku in Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Pred vami je publikacija, sicer skromna po obsegu, ampak izjemno bogata po vsebini, saj združuje risbe in sporočila mladih s priporočili strokovnjakov. Publikacija kot takšna, bo enako koristna in zanimiva tako mladim kot tudi strokovnjakom s področja javnega zdravja, šolstva…

Izdelki učencev vsako leto vedno znova presenečajo po svoji originalnosti, inovativnosti, domišljiji, barvitosti in jasnih sporočilih v jeziku mladih. To učence uvršča med enakovredne partnerje, ki si prizadevajo za nekajenje mladih…

»Dišiš mi po pomladi!« Kako lepo zvenijo te besede predvsem iz ust mladih. Še posebej, ko nagovarjajo mlade, naj ne kadijo. 


Povezava do publikacije: