Z znanjem do boljšega zdravja

Digitalne tehnologije, zasvojenost in mladi

17. 12. 2019
Lokalna Akcijska Skupina za preprečevanje zasvojenosti Celje, v kateri delujejo predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Javnega zavoda SOCIO Celje, Inštituta VIR Celje, ambulante Logout Celje, Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti Celje, Policijske uprave Celje ter Mestne občine Celje, je 19. novembra 2019 organizirala strokovno srečanje namenjeno problematiki zasvojenosti.

Na letošnjem srečanju - ki se ga je udeležilo 125 strokovnjakov s področja zdravstva, šolstva, socialnega dela in nevladnih organizacij ter 35 predstavnikov dijakov celjskih srednjih šol - so se osredotočili na problematiko rabe digitalnih tehnologij in zasvojenosti med mladimi.
V uvodnem delu je Anja Strmšek govorila o aktualnem stanju na področju drog, zasvojenosti in duševnega zdravja mladostnikov v Sloveniji, Ksenija Lekič je predavala o celostnem modelu preventivnega dela z mladostniki »Zorenje skozi To sem jaz«, prim. Nuša Konec Juričič pa je predstavila centre za krepitev duševnega zdravja, novost v skrbi za duševno zdravje prebivalstva. Miha Kramli je v osrednjem delu srečanja osvetlil radosti in pasti interneta, razpravljal je o dejavnikih tveganja in varovalnih dejavnikih v povezavi s prekomerno rabo digitalnih tehnologij ter o mehanizmih razvoja zasvojenosti.
Predavanjem so sledile delavnice, ki so jih izvedli predstavniki ambulante Logout Celje, Inštituta Vir Celje in Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti Celje. Udeleženci so na primerih iz prakse spoznavali znake in kompleksnost nastanka zasvojenosti ter možne ukrepe za učinkovitejše preprečevanje zasvojenosti med mladimi.
Udeleženci so v evalvaciji izrazili, da so bili z vsebino strokovnega srečanja zelo zadovoljni. V prihodnje si želijo, v povezavi z zasvojenostjo, slišati še več o preventivi mentalnega zdravja; o nasvetih za krepitev socialnih veščin mladostnika ter odnosa med mladostniki in starši; o spolnosti in spolni zlorabi ter o motnjah hranjenja.

Reportažo z dogodka so pripravili dijaki Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije:
http://vitv.sc-celje.si/index.php/2019/12/10/digitalne-tehnologije-zasvo...

Vabimo vas, da si ogledate tudi strokovne prispevke s posveta Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu, ki je bil 18. novembra 2019 v Ljubljani, v organizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Slovenske mreže zdravih šol:
https://www.nijz.si/sl/strokovni-posvet-vzgoja-in-izobrazevanje-v-realne...