Bolezni

Depresija

Depresija je ena izmed najpogostejših duševnih motenj, za katero naj bi vsaj enkrat v življenju zbolel vsak šesti posameznik. Gre za bolezen, pri kateri pride do porušenega ravnovesja v delovanju nekaterih kemičnih prenašalcev v predelu možganov, ki uravnava razpoloženje. Njena ključna značilnost je dalj časa trajajoče depresivno razpoloženje (žalost, potrtost ali razdražljivost) in/ali brezvoljnost oz. izguba zadovoljstva ob aktivnostih, ki jih je posameznik prej rad počel. Poleg tega so lahko prisotne tudi spremembe oz. motnje teka (neješčnost ali pretirana ješčnost), spanja (nespečnost ali stalna želja po spanju), psihomotorični nemir ali upočasnjenost, utrujenost ali upad energije, občutki ničvrednosti ali pretirani/neustrezni občutki krivde, težave z zbranostjo ali razmišljanjem ter razmišljanje o smrti ali samomoru. Za diagnozo depresije mora biti prisotnih več simptomov hkrati, ki morajo trajati vsaj dva tedna ter morajo posameznika pomembno ovirati pri vsakodnevnem življenju.

Depresija izrazito zmanjšuje kakovost življenja, pri posamezniku poslabšuje obstoječe kronične bolezni, povečuje verjetnost za pojav novih, obenem pa predstavlja enega najpomembnejših dejavnikov tveganja za samomorilno vedenje. Zato je zelo pomembno, da jo prepoznamo in poiščemo strokovno pomoč, saj je njeno zdravljenje ob zgodnji prepoznavi zelo učinkovito. Zdravljenje oz. premagovanje depresije je odvisno od tega, v kako hudi obliki se bolezen pojavlja in kaj ustreza posamezniku. Na voljo so različne možnosti: psihoterapija, zdravila (antidepresive) ali pa kombinacijo obojega. Pomembno podporno zdravljenje predstavljajo tudi delavnice Podpora pri spoprijemanju z depresijo, ki so posameznikom brezplačno na voljo v zdravstvenih domovih.

Več o depresiji, njenih simptomih in njenem premagovanju si lahko preberete v knjižici Prepoznajmo in premagajmo depresijo, knjižici Ko te strese stres in zloženki Depresija med starejšimi.

Nekaj virov pomoči v stiski se nahaja tukaj.