Z znanjem do boljšega zdravja

Demenca aCROsSLO

V okviru čezmejnega projekta z naslovom Izboljšanje kakovosti življenja oseb z demenco se bodo izvedla usposabljanja socialnih in zdravstvenih delavcev, izdelala priporočila za optimizacijo življenjskih pogojev za osebe z demenco v socialno-varstvenih ustanovah na slovensko-hrvaškem čezmejnem območju v Istri ter z različnimi aktivnostmi ozaveščalo laično in strokovno javnost o demenci.

Namen projekta je izboljšanje kakovosti življenja oseb z demenco na slovensko-hrvaškem čezmejnim območju Istre, ki preživljajo obdobje bolezni v institucijah ali domačem okolju.

IME/NASLOV PROJEKTA: Izboljšanje kakovosti življenja oseb z demenco na čezmejnem območju.

SKRAJŠAN NASLOV: DEMENCA aCROsSLO.

NOSILNA ORGANIZACIJA: Dom upokojencev Izola.

PARTNERJI:

 • Dom upokojencev Izola,
 • Dom za starejše in nemočne osebe »Atilio Gamboc« Umag,
 • Obalni dom upokojencev Koper,
 • Občina Umag,
 • Hrvaško združenje za Alzheimerjevo bolezen,
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje,
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve.

TRAJANJE: od 1.10.2016 do 31.3.2018 (18 mesecev).

VREDNOST: 412.000 evrov

CILJI:

 • izboljšati kakovost življenja oseb z demenco na čezmejnem območju,
 • vzpostaviti trajne čezmejne strukture za dolgoročno sodelovanje na področju dviga kakovosti življenja oseb z demenco,
 • izboljšati nivo znanja in kompetenc oseb, ki pri izvajanju S-V storitev in oblikovanju življenjskega okolja vplivajo na kakovost življenja oseb z demenco,
 •  zmanjšati stigmatizacijo in tveganje za socialno izključenost oseb z demenco.

Objave v zvezi s projektom: