Hrup

Delavnica Hrup in zdravje v osnovnih šolah

30. 11. 2016
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) smo 24. novembra 2016 izvedli delavnico »Hrup in zdravje v osnovnih šolah«. Namen delavnice je bil vzpostavitev mreže osnovnih šol in strokovnih organizacij, ki bi skupaj obravnavale probleme hrupa v šolah in iskale najprimernejše rešitve.

Na delavnici je sodelovalo 44 udeležencev med njimi predstavniki devetih osnovnih šol (OŠ Marjana Nemca Radeče, OŠ Kolezija Ljubljana, OŠ Idrija, OŠ I. Rogaška Slatina, OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ Franceta Bevka Ljubljana, OŠ Dramlje, OŠ Dragomelj in OŠ Dobrova). Predavanja so izvedli predstavniki NIJZ, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (FGG) in Mestne občine Ljubljana (MOL), primer problematike hrupa v šoli pa je predstavila OŠ Vojnik.

Na področju hrupa in zdravja so bili izpostavljeni vplivi hrupa na učence in učitelje v šoli. Udeleženci so ugotavljali, da je  ob hrupu zmanjšana koncentracija in povečana nemirnost učencev, učitelji pa omenjajo slabo počutje, utrujenost, glavobole in težave z govorom zaradi preglasnega govorjenja v hrupnem okolju. Pri obravnavi hrupa cestnega in železniškega prometa je MOL predstavil načrte za izvedbo omilitvenih ukrepov pri treh šolah v Ljubljani (OŠ F. Rozmana Staneta, OŠ Vide Pregarc in OŠ Trnovo). Ukrepe za izboljšanje akustike prostorov v šoli so predstavili strokovnjaki FGG. Z nekaterimi osnovnimi šolami so se dogovorili za sodelovanje pri reševanju njihovih težav. Predlagali so tudi izvedbo diplomskih in magistrskih nalog v katerih bi obravnavali in reševali probleme, ki so jih izpostavile šole. Organizacijski in pedagoški ukrepi so bili obravnavani v razpravi med učitelji. Kljub nekaterim predlogom za rešitve so učitelji menili, da bi bilo dobrodošlo sodelovanje s strokovnjaki pedagogike in didaktike.

Udeleženci delavnice so izpostavili potrebo po  nadaljnjem sodelovanju, predstavitvi novih primerov dobre prakse in izmenjavi izkušenj ter medsebojni pomoči pri iskanju rešitev.

Glede na izpostavljenost pomena pedagoških ukrepov je lahko pomemben vir predlogov knjiga pedagoginje Leopoldine Plut Pregelj »Poslušanje – način življenja in vir znanja«. V nižjih razredih osnovne šole pa priporočamo rabo slikanice za otroke in odrasle »Dobro, da imam ušesa! Dobro, da slišim!«, ki je dostopna na spletni strani NIJZ na naslednji povezavi.


Dodatno gradivo - Predstavitve z delavnice: