Z znanjem do boljšega zdravja

Delavnica Digitalno trženje otrokom

Okolja, v katerih živimo, pomembno vplivajo na naše izbire. Trženje je pomembna determinanta izpostavljenosti preprečljivim dejavnikom tveganja za kronične nenalezljive bolezni; posebej dovzetni zanj so otroci in mladostniki.

Komunikacijski kanali se danes dramatično spreminjajo; trženje in oglaševanje se danes iz tradicionalnih medijev (npr. radio, televizija) selita na hitro razvijajoče se digitalne platforme. Digitalno trženje vključuje zajem in prodajo osebnih podatkov uporabnika digitalnega medija, tarčno oglaševanje in kreativne tehnike čustvene manipulacije, kar vpliva na posameznikove izbire. Digitalno trženje je v veliki meri usmerjeno k mlajšim populacijskim skupinam, pri katerih je uporaba digitalnih tehnologij največja. Pri tem je pomembno vprašanje ozaveščenosti otrok in mladostnikov o etično spornih tehnikah številnih digitalnih platform, na katerih trženje ni ustrezno obvladano oz. urejeno s predpisi. Očitno je, da je digitalno trženje povezano z vsemi dejavniki življenjskega sloga, s katerimi se ukvarja javno zdravje.  Potrebne so multidisciplinarne kompetence in participativni pristop. Povezovanje sil na vseh področjih življenjskega sloga, tj. tobaka, alkohola, video iger in iger na srečo, prehrane. telesne dejavnosti in drugih področij (vključno z duševnim zdravjem) bi pomenilo bolj učinkovito definiranje in reševanje skupnih vprašanj.

Namen delavnice Digitalno trženje otrok, na naslednji povezavi.

Delavnice so se udeležili strokovnjaki javnega zdravja iz Slovenije in Slovaške (s pisnim prispevkom so sodelovali tudi kolegi iz Avstrije), Urada SZO v Sloveniji, Evropskega regionalnega urada SZO, mreže EuroHealthNet, Ministrstva za zdravje, Evropske Komisije, Open University, Velika Britanija, Fakultete za medije v Ljubljani, Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije in nevladne mladinske organizacije »Brez izgovora«. Predavanjem o temeljih in konceptih digitalnega trženja, zakonodajnih in tehnoloških možnostih, primerjalni analizi stanja na tem področju v sodelujočih državah in možnostih javnozdravstvenega ukrepanja so sledile štiri okrogle mize na temo priporočil za nadaljnje korake pri obvladovanju digitalnega trženja otrokom. Vsak udeleženec tega sklopa delavnice  je sodeloval pri vsaki okrogli mizi.

Udeleženci so poudarili pomen takojšnjega javnozdravstvenega ukrepanja pri obvladovanju digitalnega trženja otrokom kljub dejstvu, da nam na tem področju primanjkuje znanja. Ukrepe so razvrstili na 5 ključnih področij: etika, upravljanje in vodenje, obvladovanje in zakonodaja, pridobivanje kapacitet in raziskovanje. Potrebno je enotno razumevanje problematike in skupno ukrepanje, pri čemer je ključno mednarodno in medsektorsko povezovanje. Priporočila udeležencev vključujejo aktivnosti za dvig ozaveščenosti in izboljšanje digitalne pismenosti splošne populacije (vključno z otroci, starši, učitelji, zdravstvenimi delavci in odločevalci), izvedbo raziskav, ki bi opredelile izpostavljenost otrok in mladostnikov digitalnemu trženju ter vpliv digitalnega trženja nanje, in nadgradnjo obstoječe zakonodaje na področju tradicionalnih medijev in njeno razširitev na področje digitalnih medijev. Priložnost za spremembo zakonodaje daje revizija Evropske Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki je trenutno v pripravi. Udeleženci so poudarili, da je potrebno omejiti zajem osebnih podatkov mladoletnih uporabnikov digitalnih tehnologij. Izpostavili so tudi etično spornost premajhne transparentnosti zajema in obdelave osebnih podatkov ter uporabe zasvoljivih tehnik pri otrocih in mladostnikih, ki so za te vplive dovzetni bolj kot druge populacijske skupine. Priporočili so nadaljnje prepoznavanje področij/tehnik digitalnih medijev, ki bi lahko izkoriščali povečano občutljivost mlajše populacije. Ukrepi so potrebni tudi za obvladovanje drugih tveganj na področju uporabe digitalnih tehnologij pri otrocih, npr. izpostavljenosti nasilju, sovražnemu govoru, prepovedanim drogam in novim psihoaktivnim snovem, … Spreminjajoče se družbene norme, vključno z nenehnim dostopom do virtualnega sveta in virtualnega razvoja potrošništva, so bile prepoznane kot pomembne okoliščine problematike digitalnega trženja otrokom. Udeleženci so se strinjali, da bi bilo potrebno pričeti s procesom spreminjanja družbenih norm.