Z znanjem do boljšega zdravja

Certifikat Zdrava izbira za gostinske ponudnike

27. 08. 2014
Spodbujanje zdravju koristne hrane v gostinstvu in turizmu - implementacija ciljev nacionalnega programa prehranske politike.

Ponudba jedi s pridobljenim certifikatom zdravju koristne jedi – Zdrava izbira pomeni dvig kvalitete gostinske ponudbe, oziroma dodano vrednost novi ponudbi.
 

Kako do certifikata Zdrava izbira?

Pridobitev certifikata vključuje izobraževanje gostincev (seminar, vključno s praktičnim delom); izbor in ocenitev jedi predlaganih za pridobitev znaka Zdrava izbira, ki je v skladu s prehranskimi smernicami (razvitimi kriteriji) ter dodelitev znaka jedem, ki ustrezajo izbranim kriterijem.
 

Katere kriterije mora izpolnjevati posamezna jed, da lahko pridobi certifikat zdravju koristne jedi?

Kriteriji vključujejo energetsko vrednost, sestavo glede hranil, količino soli, količino in kvaliteto maščob, količino sladkorja, količino sadja in zelenjave.
 

Kdaj in kje?

Naslednji razpis za pridobitev znaka Zdrava izbira bo predvidoma v prvi polovici leta 2015. Mesto izvedbe bo določeno naknadno. Podrobnejše informacije o razpisu spremljajte na spletni strani NIJZ.

 

Predhodno zbiranje prijav in dodatne informacije:
Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Murska Sobota
Arhitekta Novaka 2b
9000 Murska Sobota

Prim. mag. Branislava Belović, dr. med.
e-pošta: Branislava.Belovic@nijz.si
tel.: 02 530 21 22

ali

Gordana Toth, univ. dipl. inž. živ. teh.
e-pošta: Gordana.Toth@nijz.si
tel.: 02 530 21 26
 

Primer certifikata Zdrava izbira najdete na naslednji povezavi, več o njem pa si lahko preberete tudi v mesečni reviji za gostince, kuharje, natakarje … Pet zvezdic (št. 12/2012).