Cvetni prah

Časovni potek obremenitve zraka za pretekli teden

Časovni potek obremenitve zraka za pretekli teden v obliki semaforja prikazuje izmerjene dnevne obremenitve za izbrano merilno postajo.

7. 6. 2019

Vzorci cvetnega prahu se zbirajo tedensko in analizirajo s svetlobnim mikroskopom, kar prinese časovni zamik pri objavi stanja. Dnevne obremenitve zraka z alergenim cvetnim prahom so prikazane z barvno lestvico, stopnje obremenitve so prilagojene razmeram v Sloveniji. Meritve cvetnega prahu potekajo v nižinskem svetu na merilnih postajah: v Ljubljani, Mariboru, Lendavi in Izoli.

Merilno mesto: Ljubljana        
 3.6.4.6.5.6.6.6.7.6.8.6.9.6.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska        
Jelša        
Cipresovke/Tisovke        
Jesen        
Breza        
Gaber        
Hrast        
Bukev        
Platana        
Pravi kostanj        
Trave
Kislica
Trpotec
Koprivovke
Oljka        
Pelin        
Ambrozija        

 

Izola
Merilno mesto: Izola        
 3.6.4.6.5.6.6.6.7.6.8.6.9.6.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelša

 

 

 

 

 

 

 

 
Cipresovke/Tisovke

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesen

 

 

 

 

 

 

 

 

Breza

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaber

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrast

 

 

 

 

 

 

 

 

Bukev

 

 

 

 

 

 

 

 

Platana

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravi kostanj        
Trave

Kislica

Trpotec

Koprivovke

Oljka

Pelin        
Ambrozija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lendava
Merilno mesto: Lendava         
 3.6.4.6.5.6.6.6.7.6.8.6.9.6.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska

 

 

 

 

 

 

 

 
Jelša

 

 

 

 

 

 

 

 
Cipresovke/Tisovke

 

 

 

 

 

 

 

 
Jesen

 

 

 

 

 

 

 

 
Breza

 

 

 

 

 

 

 

 
Gaber

 

 

 

 

 

 

 

 
Hrast

 

 

 

 

 

 

 

 
Bukev

 

 

 

 

 

 

 

 
Platana

 

 

 

 

 

 

 

 
Pravi kostanj

 

 

 

 

 

 

 

 
Trave

Kislica

Trpotec

Koprivovke

Oljka 

 

      
Pelin

 

 

 

 

 

 

 

 
Ambrozija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maribor
Merilno mesto: Maribor        
 3.6.4.6.5.6.6.6.7.6.8.6.9.6.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska

 

 

 

 

 

 

 

 
Jelša

 

 

 

 

 

 

 

 
Cipresovke/Tisovke

 

 

 

 

 

 

 

 
Jesen

 

 

 

 

 

 

 

 
Breza

 

 

 

 

 

 

 

 
Gaber

 

 

 

 

 

 

 

 
Hrast

 

 

 

 

 

 

 

 
Bukev

 

 

 

 

 

 

 

 
Platana

 

 

 

 

 

 

 

 
Pravi kostanj

 

 

 

 

 

 

 

 
Trave

Kislica

Trpotec

Koprivovke

Oljka        
Pelin

 

 

 

 

 

 

 

 
Ambrozija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda

Nizka obremenitev
Srednje visoka obremenitev
Visoka obremenitev
V zraku ni peloda
 Ni podatka

 

Obremenitev se bo povečala
Obremenitev se bo znižala
Nespremenjeno