Z znanjem do boljšega zdravja

Bolnišnične okužbe - za strokovno javnost

Po Zakonu o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06) in po Pravilniku o pogojih za pripravo in izvajanje programa za preprečevanja in obvladovanja BO (Uradni list RS, št. 74/99 in št. 10/11) mora vsaka fizična ali pravna oseba, ki izvaja zdravstveno dejavnost, v Sloveniji izvajati program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, katerega nujni in sestavni del je tudi epidemiološko spremljanje BO.

Na NIJZ vzpostavljamo mrežo za epidemiološko spremljanje BO z več mrežami posameznih komponent epidemiološkega spremljanja:

  • mreža za izvajanje slovenskih nacionalnih presečnih raziskav BO (SNPRBO),
  • mreža za epidemiološko spremljanje okužb kirurške rane (ESOKR),
  • mreža za epidemiološko spremljanja BO v enotah intenzivnega zdravljenja,
  • mreža za epidemiološko spremljanje okužb, povzročenih s Clostridium difficile,
  • mreža za epidemiološko spremljanje okužb, povezanih z zdravstvom v organizacijah za dolgotrajno oskrbo.
Metodološka navodila za epidemiološko spremljanje BO
  • Protokol tretje Slovenske nacionalne presečne raziskave bolnišničnih okužb (SNPRBO III), verzija 2.0, 2017. (Metodologija, obrazci in navodila za izpolnjevanje s šifranti, definicije bolnišničnih okužb). Na povezavi.
  • Protokol Epidemiološkega spremljanja okužb kirurških ran (ESOKR), verzija 2.0, 2019. (Metodologija, obrazci in navodila za izpolnjevanje s šifranti, definicije okužb kirurške rane). Na povezavi.