Z znanjem do boljšega zdravja

Bolnišnične okužbe

Bolnišnične okužbe nastanejo zaradi izpostavljenosti postopkom diagnostike, zdravljenja, zdravstvene nege in rehabilitacije v bolnišnicah. Veljajo za enega večjih javno zdravstvenih problemov v svetu, Evropi in tudi v Sloveniji. Ni jih mogoče popolnoma preprečiti, lahko pa zelo uspešno znižujemo njihovo pogostost.

 

 

Koliko je bolnišničnih okužb?

Zadnja slovenska nacionalna raziskava, ki smo jo izvedli leta 2011, je pokazala, da je bilo na dan raziskave v vseh slovenskih bolnišnicah za akutno oskrbo 6,4 % bolnikov, ki so imeli bolnišnično okužbo ali pa so bili še vedno zdravljeni zaradi bolnišnične okužbe. Najpogostejše so bile okužbe sečil. Najpogostejši povzročitelji so bile bakterije Escherichia coliKlebsiella spp., enterokoki, Pseudomonas aeruginosa in Staphylococcus aureus. Delež bolnikov z bolnišničnimi okužbami je bil višji med starejšimi, bolniki s hitro smrtnimi bolezni, operiranimi, bolnikih na oddelkih intenzivnega zdravljenja in bolniki, ki so bili izpostavljeni invazivnim postopkom (npr. so imeli periferni žilni kateter ali urinski kateter).

Več o Slovenski nacionalni raziskavi o bolnišničnih okužbah najdete v naslednjih objavah:

  • Klavs I, Kolman I, Lejko Zupanc T, Kotnik Kevorkijan B, Korošec A, Serdt M, et al. The prevalence of and risk factors for healthcare associated infections in Slovenia: results of the second national survey. Zdrav Var. 2016;55(4): 239-247, na povezavi.
  • Klavs I, Kolman J, Lejko Zupanc T,  et. al. Prevalenca bolnišničnih okužb v slovenskih bolnišnicah za akutno oskrbo.  Med Razgl 2013; 52: S6:11-6, na povezavi.
  • Lejko Zupanc T, Kolman J, Kotnik-Kevorkijan B, et al. Prevalenca uporabe protimikrobnih učinkovin v slovenskih bolnišnicah za akutno oskrbo. Med Razgl 2013; 52: S6:17-21, na povezavi.
  • Kolman J, Lejko Zupanc T, Kotnik-Kevorkijan B, et al. Prevalenca proti antibiotikom odpornih povzročiteljev bolnišničnih okužb v slovenskih bolnišnicah za akutno oskrbo. Med Razgl 2013; 52: S6:23-28, na povezavi.

 

Kako pogoste so bolnišnične okužbe v drugih državah v Evropi, si lahko pogledate na spletnih straneh Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (v angl.: European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC) na povezavi.

 

Kako lahko kot bolnik pomagam preprečiti bolnišnično okužbo?

Kako preprečujemo in obvladujemo bolnišnične okužbe v Sloveniji?

Pojavljanja bolnišničnih okužb ni mogoče popolnoma preprečiti, lahko pa zelo uspešno znižujemo njihovo pogostost z dobro organiziranimi programi preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb v bolnišnicah, ki so obvezni po Zakonu o nalezljivih bolezni (Ur. l. RS št.33/06) in Pravilniku o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Ur. l. RS št. 74/99 in Ur. l. RS št.10/11). Zakonska določila najdete na povezavi.

Vse slovenske bolnišnice imajo organizirane take programe v okviru katerih zagotavljajo:

  • izvajanje epidemiološkega spremljanja bolnišničnih okužb;
  • ustrezno doktrino izvajanja vseh diagnostičnih, terapevtskih, negovalnih in ostalih postopkov; 
  • izvajanje sterilizacije, dezinfekcije, čiščenja in rokovanja z odpadki;
  • ustrezno ravnanje z bolniki, zdravstvenimi delavci in sodelavci z okužbami;
  • izvajanje programa zaščite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na delovnih mestih in
  • usposabljanje zdravstvenih delavcev in drugih zaposlenih.

Izvajanje teh programov redno nadzira Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Nacionalno komisijo za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb (povezava) .

Nacionalna komisijo za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb objavlja strokovne smernice za obvladovanje in preprečevanje okužb, ki so povezane z zdravstvom oz. zdravstveno oskrbo v elektronski obliki na spletnih straneh Ministrstva za zdravje (povezava).

Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb je pomembna javnozdravstvena prednost v Evropski uniji. Priporočilo Sveta Evrope, z dne 9. junija 2009, o varnosti pacientov, vključno  s  preprečevanjem in obvladovanjem okužb, povezanih z zdravstveno  oskrbo (2009/C 151/01), ki ga je izdal Svet  Evrope, najdete na povezavi.  

Proti antibiotikom odporne bakterije z encimi ESBL in/ali karbapenemazami, več na naslednji povezavi.

ZA STROKOVNO JAVNOST, na naslednji povezavi.