Z znanjem do boljšega zdravja

Biomonitoring v EU

08. 08. 2019
Prvi korak na poti k uskladitvi evropskega biomonitoringa je bil namenjen tehničnim pripravam za evropski pilotni projekt. Iz tega razloga je Evropska komisija začela projekt ESBIO, ki je potekal v letih od 2004 do 2006. Drugi korak pa je namenjen razvoju enotnih metod biomonitroinga in njihovemu preizkušanju v praksi čimveč držav članic Evropske Unije.

Namen tega usklajenega pristopa je pridobiti primerljive podatke iz biomonitoringa po vsej Evropi, da se z njimi podpre politike na področjih okolja, zdravja in kemikalij.

PHIME je celovit projekt, ki je potekal v obdobju pet let (2006-2011) in v katerem je sodelovalo 34 partnerjev iz 23 držav, podprt s sredstvi iz 6. Okvirnega programa Evropske Unije. Cilj tega projekta je bil ugotoviti dolgoročne vplive z nizko stopnjo izpostavljenosti mešanici elementov na javno zdravje pri občutljivih slojih prebivalstva.

Projekt COPHES (Consortium to perform Human biomonitoring on a European Scale), se je pričel 1. decembra 2009 in je oblika aktivnega sodelovanja držav članic Evropske Unije na področju biomonitoriga. Financira se iz 7. Okvirnega programa EU Direktorata za raziskovalno dejavnost (DG RTD). V konzorciju projekta sodeluje 35 partnerjev iz 27 evropskih držav (tudi Slovenije), vključuje pa znanstvenike, vladne ustanove in nevladne ustanove ter industrijo. Pri tem sodelovanju so izredno pomembne izkušnje iz dolgoletnih programov humanega biomonitoringa (HBM) štirih držav: Belgije (Flemish program on environmental health surveillance), Češke Republike (Environmental Health Monitoring System), Nemčije (German Environmental Survey - GerES, German Environmental Specimen Bank - ESB, Health Related Environmental Monitoring - HEM) ter ZDA (National Health and Nutrition Examination Survey - NHANES).

Naslednji projekt - DEMOCOPHES - ima za cilj preizkusiti izvedljivost usklajenega pristopa k biološkemu spremljanju ljudi (HBM) v Evropi. DEMOCOPHES pilotna študija se bo osredotočila na biomarkerje iz človeških las in urina za živo srebro, kadmij, ftalate, pa tudi tobačni dim v okolju. V okviru projekta bo potekalo zbiranje vzorcev in podatkov, pridobljenih od 120 parov mati-otrok v vsaki sodelujoči državi. DEMOCOPHES se izvaja v tesnem sodelovanju z COPHES znanstvenim konzorcijem, ki izdeluje potrebne metodologije, funkcionalni okvir in politična priporočila.