Z znanjem do boljšega zdravja

Biomonitoring kemikalij v Sloveniji

08. 08. 2019
Biomonitoring pomeni merjenje in spremljanje sprememb v organizmih, tkivih, tekočinah, celicah ali biokemijskih procesih, nastalih zaradi izpostavljenosti organizma različnim kemikalijam.

Poznamo biomonitoring pri ljudeh in biomonitoring v okolju
Biomonitoring kemikalij v Sloveniji koordinira Urad RS za kemikalije, pripravijo in izvajajo pa ga zdravstveni in drugi javni zavodi.
Biomonitoring kemikalij v ljudeh je pomembno orodje politike pri odločanju na področju okolja in zdravja. Pomeni korak naprej k večji medsebojni primerljivosti podatkov in dostopnosti virov podatkov ter k večji učinkovitosti skupnega razvoja znanstvenih instrumentov in političnih strategij. 
Biomonitoring kot pomembno orodje za spremljanje stanja na področju okolja in zdravja omogoča: 

  • ugotavljanje izpostavljenosti posameznika kemikalijam neodvisno od poti izpostavljenosti,
  • vrednotenje podatkov o učinkih kemikalij na organizme in okolje,
  • izvajanje in analiziranje sprememb v času in prostoru (študij trendov),
  • pravočasno opozarjanje javnosti na tveganja za okolje in zdravje zaradi izpostavljenosti kemikalijam,
  • določitev virov obremenitev (z analizo pridobljenih podatkov o prisotnosti kemikalij v tkivih in o življenjskih navadah preiskovancev in njihovi pretekli izpostavljenosti kemikalijam v okolju),
  • uporabo raziskav kot samostojnega orodja ali v povezavi z drugimi raziskavami (npr. spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev, spremljanje onesnaženja okolja),
  • spremljanje učinkovitosti izvajanja posameznih predpisov, ukrepov in priporočil (zakonodaja in drugi ukrepi na kemijskem, okoljskem in zdravstvenem področju, varstvo nekadilcev, previdnostno načelo …),

Naše glavno vodilo pri izvajanju raziskave bo obveza Evropske komisije, da je zdravje osrednja tema okoljske politike. Temelje biomonitoringa pa bomo vzpostavili v skladu z usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije, Okoljskega programa združenih narodov (UNEP), Evropske unije in slovenskega Zakona o kemikalijah - Republika Slovenija je poleg Belgije edina država članica EU, ki ima biomonitoring opredeljen v nacionalni zakonodaji.