Z znanjem do boljšega zdravja

Bazenska kopališča in kakovost bazenske kopalne vode v Sloveniji

25. 05. 2016
Rekreacija, povezana z vodo, je zelo pomembna za zdravje človeka in njegovo dobro počutje, saj poleg telesne aktivnosti predstavlja tudi razvedrilo, sprostitev, počitek in igro. Poleg plavanja v rekah, jezerih in morju imajo prebivalci Slovenije na voljo tudi več kot 600 bazenov.

Iz njih se za laboratorijsko analizo vode vsako leto odvzame več kot 5.000 vzorcev. V letu 2014 je bilo tako štiri odstotke vzorcev neskladnih zaradi enega ali več mikrobioloških parametrov, 25 odstotkov vzorcev pa zaradi fizikalnih in/ali kemijskih parametrov, predvsem zaradi preseženih vrednosti za pH, prosti in vezani klor. Največji delež neskladnih vzorcev je bil v letu 2014 odvzet v zasavski statistični regiji (45 odstotkov), največ neskladnih vzorcev je bilo odvzetih iz bazenov na prostem (31 odstotkov). Glede na posamezne parametre, je bilo devet odstotkov neskladnih vzorcev zaradi prisotnosti legionele, šest odstotkov neskladnih vzorcev pa zaradi presežene mejne vrednosti trihalometanov. V primerjavi s preteklimi leti se delež neskladnih vzorcev vsako leto znižuje.

Podatke o kakovosti kopalne vode posameznega bazena lahko obiskovalci kopališč pridobijo pri upravljavcih kopališča - rezultati zadnjega preskusa morajo biti objavljeni na informacijski tabli poleg vhoda na kopališče, letna poročila o kakovosti bazenskih kopalnih voda pa so na voljo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje na naslednji povezavi.

Več o kopalnih vodah, ureditvi plavanja in plovbe je na spletni strani Agencije RS za okolje.