Z znanjem do boljšega zdravja

Bazar zdravja v Radovljici

21. 05. 2018
V petek, 11. maja je Srednja zdravstvena šola Jesenice na Vurnikovem trgu v Radovljici organizirala Bazar zdravja z namenom promocije zdravega načina življenja. K sodelovanju smo bili povabljeni tudi sodelavci z NIJZ OE Kranj.

Na Bazarju zdravja, ki ga je organizirala Srednja zdravstvena šola Jesenice, je potekalo predvsem osveščanje obiskovalcev o zdravem načinu življenja. NIJZ OE Kranj se je predstavil s programom SVIT in projektom SOPA. Poleg materialnega gradiva smo obiskovalcem ponudili tudi vpogled v debelo črevo preko namiznega modela. Poleg NIJZ OE Kranj so se na dogodku predstavili tudi zdravstveni domovi in bolnišnice iz gorenjske regije, različna društva, ki delujejo v podporo pacientom in njihovim svojcem in ostale ustanove, ki so tako ali drugače povezane z zdravjem. Skupaj smo dosegli zelo dober odziv in predali ogromno informacij obiskovalcev.