Cvetni prah

Alergene rastline

26. 02. 2016
Rastline v naravnem in urbanem okolju pozitivno vplivajo na psiho fizično zdravje ljudi. Vendar je cvetni prah nekaterih rastlin alergen. Na tem mestu so opisane pomembnejše alergene rastline, čas pojavljanja cvetnega prahu v zraku, stopnja alergenosti, najpomembnejše vrste alergenov in navzkrižne reakcije.