Z znanjem do boljšega zdravja

Akutne okužbe dihal in gripa v Sloveniji

27. 03. 2015
Število obiskov zaradi akutnih okužb dihal v ambulantah osnovnega zdravstvenega varstva je podobno kot v tednu poprej.

Incidenčna stopnja za akutne okužbe dihal (AOD) (ki jo spremljamo na vzorcu populacije in ne na celotni slovenski populaciji) je bila v preteklem tednu približno 1450/100.000 (teden poprej nekaj več kot 1400/100.000). Število primerov gripoznih obolenj je približno 70/100.000, kar je nekaj več kot teden poprej (30/100.000), še vedno pa je v primerjavi s prejšnjimi sezonami incidenčna stopnja gripi podobne bolezni nizka.

V vzorcih kužnin zgornjih dihal (brisih nosu in/ali žrela) prevladuje virus influence B, kar je pričakovano za iztekajočo sezono. 
 
Dodatne informacije lahko dobita na naslednji povezavi.