Z znanjem do boljšega zdravja

Akutne okužbe dihal in gripa v Sloveniji

19. 02. 2015
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje že od septembra 2014 zaznavamo sezoni primerno naraščanje števila akutnih okužb dihal. V primerjavi s sezono 2013/2014 je obolevnost v letošnji sezoni, sezoni 2014/2015, večja oz. več je bilo tistih, ki ob akutni okužbi dihal poiščejo nasvet pri zdravniku.

Število obiskov zaradi akutnih okužb dihal v ambulantah osnovnega zdravstvenega varstva se je v prejšnjem tednu znižalo v praktično vseh starostnih skupinah z izjemo starejših od 65 let. Incidenčna stopnja za akutne okužbe dihal (AOD) (ki jo spremljamo na vzorcu populacije in ne na celotni slovenski populaciji) je bila v preteklem tednu približno 1550/100.000 (teden poprej približno 1800/100.000), za gripo pa približno 40/100.000 (teden poprej 78/100.000). Največ obolelih je med najmlajšimi  -  enako kot v drugih sezonah.

Od  46. tedna (10.11. - 16.11.2014)  se je začela sezona respiratornega sincicijskega virusa (RSV), povzročitelja akutnega bronhiolitisa pri majhnih otrocih. Delež potrjenih okužb z RSV je bil v preteklem tednu nekaj nad 10 % kar pomeni, da se sezona RSV izteka.

V tednu 08/2015 smo viruse influence dokazali v 35% testiranih vzorcev. Prevladuje influenca A (81%), delež influence B je bil 19%. Vzorce pozitivne na influenco ali podatke o pozitivnih smo prejeli iz vseh regij. Nekoliko se je spremenilo razmerje med podtipoma influence A: podtipa A(H1N1)pdm09 je manj kot prejšni teden (67%), podtipa A(H3N2) pa nekoliko več  (33%). Več podtipa A(H3N2) je v bolnišnicah. Kot drugi virusni povzročitelji respiratornih obolenj so bili najpogosteje dokazani koronavirusi in rinovirusi (v 12% testiranih vzorcev vsak), adenovirusi v 4%. Drugi virusi so se pojavljali redkeje. Sezona gripe se pričenja iztekati. Odsotnost otrok iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol zaradi šolskih počitnic običajno zmanjša obolevnost zaradi akutnih okužb dihal vključno z gripo.  

Sezona gripe v Evropi
Evropski center za nadzor bolezni in preprečevanje (European Centre for Disease Control and Prevention, ECDC) je skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo za evropsko regijo (WHO EURO) izdal poročilo o trenutnem stanju letošnje sezone.

Ključne značilnosti letošnje sezone gripe do tedna 7/2015 v državah EU/EAA in državah WHO EURO so:

  • aktivnost gripe se nadaljuje, predvsem v zahodnih in osrednjih državah Evropske regije SZO;
  • skupni delež na influenco pozitivnih vzorcev in število odvzetih vzorcev se je nekoliko znižalo, vrh sezone je mimo že v nekaj državah;
  • od 2588 vzorcev je bilo 1268 (49 %) pozitivnih na virus influence virus gripe;
  • prevladuje virus influence A (H3N2), v manjši meri krožita še virus influence A(H1N1)pdm09 in virus influence B;
  • presežna umrljivost zaradi vseh vzrokov pri starejših (starih ≥65 let) je porasla vzporedno s povečano aktivnostjo gripe in prevlado virusa influence A(H3N2) v Belgiji, Franciji, Grčiji na Portugalskem, v Španiji, Švici in Združenem kraljestvu (Anglija, Škotska in Wales). V tehdržavah je višja stopnja umrljivosti pri starejših ljudeh kot v preteklih štirih sezonah (glej evropski projekt za spremljanje čezmerne umrljivosti za ukrepanje na področju javnega zdravja (EuroMOMO) – Slovenija v projektu ne sodeluje, zato s podatki o povečani umrljivosti ne razpolagamo);
  • večina izoliranih virusov A(H3N2) izkazuje antigensko različnost od virusa, ki je bil osnova za izdelavo cepiva proti gripi 2014-2015. Komponenti cepiva A(H1N1)pdm09 in B so verjetno učinkoviti;
  • kroženje respiratornega sincicijskijskega virusa (RSV) se vse bolj zmanjšuje.

Sezona gripe v ZDA

V ZDA prevladuje virus influence A(H3N2). Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC, Atlanta) je v decembru izdal opozorilo, da več kot polovica izoliranih sevov virusa influence A(H3N2) izkazuje slabo ujemanje s cepilnim sevom virusa za sezono 2014/2015 in s tem slabo zaščitno učinkovitost za to komponento cepiva. Sprememba v virusu influence A(H3N2) je nastopila po odločitvi, kateri virus influence je najbolj primeren za izdelavo cepiva proti gripi za sezono 2014/2015 za sezono severne poloble.