Duševno zdravje

Aktualno za učitelje - priročnik Zorenje skozi To sem jaz

29. 08. 2019
V okviru programa za duševno zdravje mladih To sem jaz je na NIJZ izšel prenovljeni priročnik za preventivno delo z mladostniki Zorenje skozi To sem jaz. Izvajanje celostnega modela preventivnih delavnic, usmerjenih v razvijanje socialnih in čustvenih veščin ter realne samopodobe, priporoča učiteljem in šolam tudi Zavod RS za šolstvo. Pristop je primer dobre prakse, preverjen in podprt z dokazi.

Mladinski program To sem jaz v letošnjem letu praznuje 18 let obstoja. Tako kot mladostnike ob vstopu v odraslost čakajo novi izzivi in spremembe, tudi omenjeni program v letošnjem letu doživlja nekaj korenitih sprememb. Junija letos je namreč izšla prenovljena, obogatena druga izdaja priročnika za preventivno delo v razredu, z naslovom Zorenje skozi To sem jaz.

Posodobljeni priročnik ohranja prvotni koncept 10 korakov do boljše samopodobe, avtorice Alenke Tacol. Preventivne delavnice so bile v letu 2018 evalvirane in rezultati dokazujejo njihovo učinkovitost v šolskem okolju. Kot pravi psihologinja Dušica Boben iz Centra za psihodiagnostična sredstva: »Rezultati evalvacije brez dvoma kažejo, da so delavnice koristne in prinašajo stabilnost v razburkan svet mladostništva in odraščanja.«

Pomembna dopolnitev nove izdaje priročnika je razvidna v obogateni programski teoriji, razširjenih teoretičnih razlagah delavnic, podrobnejših navodilih, s poudarkom na motivaciji učencev, ter v novih idejah za izvajanje delavnic. Delavnice so postavljene v okvir teorije socialno čustvenega učenja (SEL – Social Emotional Learning). Učitelj tako točno ve, katero veščino oziroma kompetenco naslavlja s katero delavnico.

Priročnik je namenjen vsem učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem pri načrtovanem preventivnem delu z razredom ali s skupinami mladostnikov, starih od 13 do 17 let. Program je bil že večkrat prepoznan kot primer dobre prakse tako s strani domače kot mednarodne strokovne javnosti, uporabo priročnika in implementacijo programa To sem jaz pa podpira tudi Zavod RS za šolstvo.

Priročnik je v elektronski obliki dostopen na tej povezavi.