Alkohol

Aktualne pobude sprememb Zakona o omejevanju porabe alkohola ne ščitijo zdravja prebivalcev Slovenije

12. 04. 2017
Slovenija je s sprejetjem Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA) iz leta 2003, ki je med drugim prepovedal ponudbo in prodajo alkoholnih pijač na športnih prireditvah, sledila mednarodnim dokazano učinkovitim ukrepom in priporočilom za zmanjševanje škodljivih posledic rabe alkohola.

Za doseganje najboljših učinkov zakonodaje usmerjene v omejevanje porabe alkohola ter preprečevanje škodljivih posledic je treba ukrepe nadgrajevati in zagotavljati njihovo ustrezno izvajanje. Zato Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) podpira ohranjanje in uvajanje dokazano učinkovitih dodatnih ukrepov omejevanja dostopnosti do alkohola zaradi razširjenosti rabe alkohola v Sloveniji. Pri tem NIJZ opozarja, da aktualni predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZOPA, ki bi ponovno dovolil ponudbo in prodajo alkoholnih pijač na športnih prireditvah, ne sledi ukrepom in priporočilom, ki imajo za cilj zaščititi zdravje prebivalcev Slovenije in bi pomenil korak nazaj na področju prizadevanj za zmanjševanje škode, povezane z rabo alkohola.

Prepoved prodaje in ponudbe alkohola na športnih prireditvah

Omejevanje dostopnosti alkohola je eden izmed dokazano najbolj učinkovitih ukrepov alkoholne politike. Mednje spada tudi prepoved prodaje in ponudbe alkohola na športnih prireditvah. Športne prireditve so mesta, kjer je zaradi pitja alkoholnih pijač večje tveganje nesreč in nasilja ter hujših kršitev javnega reda in miru.

Z omejevanjem pitja alkohola, na športnih in drugih prireditvah, sledimo načelom Evropske listine o alkoholu, priporočilom Evropskega sveta in deklaracije Mladi in alkohol, ki v etičnih načelih poudarja, da imajo vsi ljudje pravico, da so v družinskem, družbenem in delovnem okolju zavarovani pred nesrečami, nasiljem in drugimi negativnimi posledicami, ki jih povzroča uživanje alkohola. Otroci in mladostniki imajo pravico odraščati v okolju, ki je v največji možni meri zavarovano pred negativnimi posledicami pitja alkohola. Ob tem pa širimo tudi informacijo, da šport in pitje alkoholnih pijač nista združljiva, tudi zaradi varnosti posameznika (in drugih) ter preprečevanja nastanka poškodb. Slednje je še posebej pomembno za Slovenijo, kjer je breme alkohola v Sloveniji med največjimi v svetu. Raziskave kažejo, da je treba za učinkovito zmanjševanje škode, povezane s pitjem alkohola, izvajati celovito alkoholno politiko. Ta pomeni izvajanje različnih ukrepov na različnih ravneh in dosleden nadzor nad izvajanjem teh ukrepov. Svetovna zdravstvena organizacija med najuspešnejše ukrepe alkoholne politike, ki dokazano zmanjšujejo škodo zaradi alkohola, uvršča skrb za varnost v cestnem prometu, omejevanje dostopnosti alkohola, zgodnje prepoznavanje in obravnavanje tveganega pitja in kratke intervencije, zdravljenje duševnih in vedenjskih motenj ter drugih bolezni in stanj zaradi pitja alkohola.

Vabimo vas, da z nami delite svoje mnenj glede ukrepov za zmanjševanje negativnih posledic rabe alkohola. Kratek, dvominutni vprašalnik najdete na naslednji povezavi. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!


Dodatna gradiva: