Z znanjem do boljšega zdravja

Aktivnosti in viri pomoči na Koroškem - 10. oktober, Svetovni dan duševnega zdravja

10. 10. 2017
Duševno zdravje predstavlja jedro in temelj človekovega zdravja nasploh. Vpliva na vse dimenzije našega življenja, na naše telesno zdravje, počutje, na medosebne odnose, omogoča nam zavedanje in izpolnitev naših vlog. Letošnji svetovni dan duševnega zdravja, ki ga obeležujemo 10. oktobra 2017, poteka pod geslom »Duševno zdravje na delovnem mestu« in je posvečen ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja na delovnem mestu.

Na Območni enoti NIJZ bi želeli ob svetovnem dnevu duševnega zdravja spodbuditi vse, da si vzamejo čas vsaj za kratek osebni pogovor s svojimi bližnjimi, zaposleni pa s sodelavci, saj so dobri medosebni odnosi na delovnem mestu lahko varovalni dejavnik in prispevajo h krepitvi pozitivnega duševnega zdravja. Prav tako bi želeli spodbuditi lokalne skupnosti, da so občutljive na duševne stiske ljudi in da podprejo programe pomoči v svojih okoljih ter ne nazadnje, da si skupaj prizadevamo zmanjšati stigmatizacijo in predsodke povezane z duševnim zdravjem.

NEKAJ AKTIVNOSTI NA KOROŠKEM

 • 9. oktobra 2017 bo NIJZ OE Ravne delovnim organizacijam na Koroškem posredoval e-brošuri o strategijah za krepitev duševnega zdravja na delovnem mestu (»Skrb za duševno zdravje tudi na delovnem mestu«) in prvi psihološki pomoči sodelavcu, ki ima težave v duševnem zdravju (»Kako pomagati sodelavcu s težavami v duševnem zdravju«).
 • 10. oktobra 2017 bodo sodelavci na NIJZ OE Ravne izvedli delavnico sproščanja na delovnem mestu, ter izpeljali »Dan brez e-pošte« med sodelavci. S to aktivnostjo želijo spodbuditi osebni stik in osebno komunikacijo, ki je zelo pomembna za krepitev dobrih odnosov na delovnem mestu in s tem dobrega duševnega zdravja zaposlenih.
 • 14. oktobra 2017 bodo sodelavci NIJZ OE Ravne prisotni na stojnici ob prazniku mesta Ravne na Koroškem – z motom »Povej mi nekaj lepega« in bodo z udeleženci delili pozitivne misli.
 • 10. oktobra 2017 med 9.00 in 12.00 uro bo v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi organizirana stojnica, kjer bodo obiskovalcem na voljo informacije in gradivo na temo duševnega zdravja, sočasno se bodo izvajale meritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja. Potekalo pa bo tudi ozaveščanje o pomenu zgodnjega odkrivanja raka dojke.
 • 10. oktobra 2017 bodo sodelavci zdravstveno-vzgojnega centra (ZVC) ZD Ravne v Društvu Altra za uporabnike njihovih storitev izvedli delavnico na temo zdravega načina življenja in tehnike sproščanja.
 • 19. oktobra 2017 ob 14.45 uri bodo sodelavci ZVC ZD Ravne za tehnično osebje na Gimnaziji Ravne izvedli delavnico na temo zdravega načina življenja in tehnike sproščanja.

Ker je na področju preventive in izboljšanja duševnega zdravja pomembno tudi gibanje, navajamo nekaj aktivnosti, ki jih v tem času organizirajo zdravstveni domovi, NIJZ, nevladne organizacije v sodelovanju z vrtci pod okriljem Simbioze giba, saj skupinske oblike gibanja spodbujajo (medgeneracijsko) druženje in zmanjšujejo osamljenost ter prispevajo h krepitvi duševnega zdravja.

 • 16. oktobra 2017 ob 9.00 – pohod zdravstveno-vzgojnega centra (ZVC) Slovenj Gradec z vrtcem Mislinja na bližnji hrib, vabljeni tudi vsi občani Mislinje.
 • 17. oktobra 2017 ob 9.00 – pohod ZVC Slovenj Gradec z dnevnim centrom Ozara po Luštni poti. Odhod izpred dnevnega centra Ozara.
 • 17. oktobra 2017 ob 14.15 – vadba za odrasle v prostorih telovadnice v ZD Slovenj Gradec.
 • 17. oktobra 2017 ob 19.00 – odprta vrata aerobike, PC Lopan v Mislinji (Športno rekreativno društvo Mislinja).
 • 17. oktobra 2017 ob 10.30 – NIJZ OE Ravne v sodelovanju z Vrtcem Ravne, Enota Levi Devžej – telesna dejavnost na medgeneracijskih orodjih (fitnes na prostem) na otroškem igrišču krajevne skupnosti Kotlje.
 • 18. oktobra 2017 ob 18.00 – odprta vrata Flamenka, PC LOPAN v Mislinji (Športno rekreativno društvo Mislinja).
 • 19. oktobra med 10.00 in 11.00 uro – ZVC ZD Ravne bo izvedel strokovno vodeno telesno vadbo in prikaz ter izvedbo nordijske hoje za vse zainteresirane. Zbirališče bo 19.10. ob 10.00 uri na parkirišču upravne zgradbe ZD Ravne, ob Suhi 11 (za reševalno postajo). Udeleženci naj s seboj prinesejo svoje palice.
 • 19. oktobra 2017 ob 14.15 – vadba za odrasle v ZD Slovenj Gradec – Dan odprtih vrat.
 • 20. oktobra 2017 ob 9.00 – pohod in telovadba ZVC Slovenj Gradec z Ozaro (fitnes na prostem).

Vljudno vabljeni, da se pridružite aktivnostim.

BREZPLAČNE DELAVNICE V ZDRAVSTVENIH DOMOVIH

Tudi na Koroškem se v okviru programa Svetovanje za zdravje v zdravstveno-vzgojnih centrih (ZVC) zdravstvenih domov izvajajo brezplačne delavnice s področja duševnega zdravja: psihoedukativne delavnice »Podpora pri spoprijemanju z depresijo«, »Podpora pri spoprijemanju s tesnobo«, »Spoprijemanje s stresom« in kratka delavnica »Tehnike sproščanja«. Za udeležbo na delavnicah je potrebna napotitev osebnega izbranega zdravnika družinske medicine, za delavnici Spoprijemanje s stresom in Tehnike sproščanja pa napotitev ni potrebna.

Namen delavnic je krepiti veščine posameznikov pri spoprijemanju z najpogostejšimi težavami v duševnem zdravju in izboljšati kvaliteto njihovega življenja. Skupinski način dela udeležencem omogoča, da lahko spregovorijo o svojih težavah, si izmenjajo izkušnje in se medsebojno podprejo.

V tem času svoje aktivnosti okrepijo tudi DRUGE VLADNE IN NEVLADNE ORGANIZACIJE, na katere se ljudje lahko obrnejo po pomoč, kadar so v stiski. Na Koroškem poleg nevladnih organizacij kot so Ozara, Altra in Šent, pod okriljem CSD Slovenj Gradec deluje Koordinator za obravnavo oseb v skupnosti s težavami v duševnem zdravju, v Zdravstvenem domu na Ravnah deluje tim Skupnostne psihiatrične obravnave, v Slovenj Gradcu pa psihološka svetovalnica Posvet – Tu smo zate. Ljudje v duševni stiski se lahko obrnejo tudi na osebnega ali dežurnega zdravnika, reševalno službo ter različne brezplačne telefonske številke.

KJE POISKATI POMOČ

 • Osebni zdravnik ali dežurna služba v zdravstvenem domu.
 • Dežurne ambulante v okviru psihiatričnih bolnišnic.
 • V eni od desetih psiholoških svetovalnic:   031 704 707, e-naslov:  info@posvet.org (naročanje vsak delovnik med 12. in 19. uro) – svetovalnice v Ljubljani, Kranju, Postojni, Novi Gorici, Murski

Soboti, Slovenj Gradcu, Sevnici in Kopru; 031 704 707; e-naslov: svetovalnica@nijz.si (naročanje vsak delovnik med 8. in 15. uro) – svetovalnici v Celju in Laškem.

 • 116 123 – Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik (skupna številka, 24 ur na dan, klic je brezplačen).
 • 116 111 – TOM – telefon za otroke in mladostnike (vsak dan med 12. in 20. uro, klic je brezplačen).
 • 01 520 99 00 – Klic v duševni stiski (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami, www.nebojse.si 
 • Spletna svetovalnica za otroke in mladostnike http://www.tosemjaz.net/

Prepričani smo, da lahko vsi prispevamo h krepitvi duševnega zdravja ter zmanjševanju stigmatizacije in predsodkov, povezanih z duševnim zdravjem. Še tako majhen prispevek vsakega od nas je dragocen in pomeni pomemben korak h krepitvi duševnega zdravja v naši regiji.