Vabila medijem

Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji

12. 06. 2015
Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju s projektnimi partnerji organizira mednarodno strokovno srečanje projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (AHA.SI), ki bo potekalo 17. in 18. junija 2015 v Ljubljani.

Hitro starajoča se družba predstavlja naraščajoči družbeni izziv, zato tako v Sloveniji kot na ravni EU potrebujemo primerne ukrepe za reševanje problematike. V pripravi je strategija staranja v Sloveniji, katere podlage bodo pripravljene tudi v okviru projekta AHA.SI, ki ga v sodelovanju z različnimi partnerji vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Temeljni namen AHA.SI projekta je, da omogoči čim širšemu krogu deležnikov sodelovanje v razpravah o stanju, prioritetah ter možnih ukrepih na področju soočanja z izzivi demografskih sprememb, ki bodo predlagani za vključitev v strategijo. Na prvi projektni konferenci smo v lanskem letu predstavili osnovna izhodišča projekta AHA.SI. Na drugi konferenci v letošnjem januarju smo si ogledali analizo stanja na področju podaljšanega zaposlovanja in odloženega upokojevanja, predupokojitvenih aktivnosti, preventive padcev in dolgotrajne oskrbe ter analizo stališč različnih deležnikov v zvezi s staranjem v Sloveniji. Izbrali smo tudi tiste primere dobrih praks in tiste ukrepe, katerih izvedljivost v našem prostoru želimo skupaj preveriti.

Tretja AHA.SI konferenca je namenjena pregledu predlaganih rešitev in bo nadaljevala delo prvih dveh konferenc, za razliko od njiju pa bo mednarodna in dvodnevna. Skupaj z eminentnimi domačimi in tujimi gosti bomo na dveh okroglih mizah govorili o pogledih na razvoj strategije staranja v kontekstu EU ter o socialnih, kulturnih, javnozdravstvenih in ekonomskih izzivih demografske revolucije v Sloveniji.

Medse smo povabili domače in tuje strokovnjake, ki nam bodo predstavili možnosti izvajanja ukrepov na različnih projektnih področjih. Predlogi rešitev bodo izpostavljeni za javno razpravo med udeleženci iz različnih sektorjev in strokovnih področij dela. Skupaj bomo razmislili, kako izbrati najboljše in jih oblikovati za vključitev v podlage za strategijo soočanja z izzivi demografskih sprememb za našo državo.

Letošnjo jesen bo še zadnje, četrto konsenzualno AHA.Si srečanje, s katerim bomo zaključili proces priprave predlogov ukrepov. 

Med spodnjimi dokumenti najdete program srečanja z navedenimi govorci in kratek opis prjekta. Več o strokovnem srečanju najdete na naslednji povezavi.

Več o projektu in obravnavani vsebini pa si lahko preberete na spletni strani www.staranje.si


 
Dokumenti:

Datoteke: