Z znanjem do boljšega zdravja

Aktivno in zdravo staranje v alpskem svetu - območna enota Nova Gorica aktivno sodelovala v projektu ASTAHG, ki je aprila 2021 dosegel cilj

09. 06. 2021

Slovenske Alpe predstavljajo pomemben življenjski prostor za veliko ljudi, ki v njem prebivajo. Slovenija se, tako kot cela Evropa, spoprijema s staranjem prebivalstva. Po napovedih Statističnega urada Republike Slovenije  bo leta 2030 že četrtina prebivalstva Slovenije starejša od 65 let, kar predstavlja velik izziv, tako za mesta kot za odmaknjena področja alpskega sveta. Visok delež prebivalstva v podeželskih in odmaknjenih področjih predstavljajo starejši. Po navedbah Eurostata (2014) regije z najvišjim deležem starejših oseb so pogosto opredeljene kot podeželska, razmeroma odmaknjena in redkeje poseljena območja, na katerih je lahko nizki delež delovno aktivnih oseb vsaj deloma povezan s pomanjkanjem možnosti za zaposlitev in izobraževanje, zaradi česar mlajše generacije iščejo delo in nadaljujejo izobraževanje v drugih regijah.