Z znanjem do boljšega zdravja

7. - 11. marec - Teden boja proti raku: Gorenjska in rak

08. 03. 2016
Obolevnost zaradi raka se s starostjo povečuje. Ker se prebivalstvo stara, staranje prebivalstva zelo pomembno prispeva k naraščanju obolevnost zaradi raka. V letu 2012 je bilo na Gorenjskem 65 % moških in 57 % žensk, kiso na novo zboleli za rakom, starejših od 65 let, v Sloveniji pa 60 % moških in 57 % žensk.

Podatki o razširjenosti raka se v Sloveniji zbirajov Registru raka RS, ki deluje že od leta 1950 dalje. Zaradi zahtevnosti zbiranja, preverjanja in  analize podatkov je potrebno od 2 do 3 leta do njihove končne objave. Tako so zadnji dokončni podatki, ki so na voljo o številu novih primerov raka na Gorenjskem, dostopni za leto 2012.

Tako kot v svetu in v Evropi število rakavih obolenj iz leta v leto narašča tudi v Sloveniji in na Gorenjskem. Leta 2012 je bilo na Gorenjskem novo odkritih 1416 rakov (106 več kot leta 2011), 781 pri moških in 635 pri ženskah.  Pogostost pojavljanja novih primerov raka je bila tako pri moških, kot pri ženskah višja kot v Sloveniji. Najpogostejše novo odkrite vrste raka predstavljajo kožni rak (brez melanoma), rak debelega črevesa in danke, rak prostate, rak pljuč in rak dojke – teh pet vrst je obsegalo kar 57 % vseh novih primerov rakavih bolezni. Pri moških je bil z 23,6 % vseh novih primerov na prvem mestu rak prostate. Pri ženskah je bil na prvem mestu rak kože, ki je predstavljal slabo četrtino primerov vseh rakov pri ženskah (23,2 %), sledil pa je rak dojk (16,5%). Pri prebivalcih in prebivalkah Gorenjske je bilo v tem letu več novoodkritih primerov vseh rakov kože (nemelanomskih in melanomskega), raka prostate in raka pljuč kot v Sloveniji. 

V letu 2012 je  na Gorenjskem zaradi raka  umrlo 559 oseb,od teh 304 moški in 255  žensk. To je 8 smrti manj kot leto prej. Umrljivost zaradi raka je na Gorenjskem malo nižja kot v Sloveniji. Rak s 33 % vseh smrti na Gorenjskem ostaja drugi najpogostejši vzrok smrti, takoj za boleznimi obtočil. Pri moških pa je rak že nekaj let kar vodilni vzrok smrti. Med rake, zaradi katerih je leta 2012 umrlo največ prebivalcev Gorenjske, so se uvrščali rak pljuč, rak debelega  črevesa in danke ter rak dojk. Ob tem je bila tega leta v primerjavi s Slovenijo na Gorenjskem višja umrljivost zaradi raka pljuč, predvsem na račun moških. 

Preživetje bolnikov z rakom se za večino rakavih obolenj pomembno izboljšuje. Petletno preživetje v Sloveniji je v obdobju od 2008 do 2012znašalo pri moških 54 % in pri ženskah 59 %. 

Na preživetje vpliva stadij bolezni ob diagnozi, kije odvisen od zdravstvene osveščenosti prebivalcev, usposobljenosti zdravnikov prvega stika za prepoznavanje teh bolezni in dostopnosti diagnostičnih preiskav. Dodatno pa možnost ozdravitve povečujejo presejalni programi. 

Presajalni programi 

Na Gorenjskem potekajo vsi trije presejalni programi in sicer program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu (ZORA), državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki (SVIT) ter od februarja 2016 tudi državni presejalni program za raka dojk (DORA). 

ZORA:  Tudi po zaslugi programa ZORA rak materničnega vratu postaja redek rak. Na Gorenjskem je leta 2012 na novo za njim obolelo 9 žensk. Gorenjska po odzivnosti v program ZORA v obdobju 2012 -2015 še presega ciljno 70% presejanost. Najboljšo odzivnost (78,7%) ima upravna enota Škofja Loka. 

SVIT: Tudi program SVIT že kaže uspešne rezultate. Število novih primerov tega raka se v Sloveniji že znižuje, poleg tega je večrakov odkritih zgodaj ali pa so odstranjene tudi že predrakave spremembe. Na Gorenjskem je bilo v letu 2012 v okviru programa SVIT na novo odkritih 20 rakov debelega črevesa in danke ter 258 napredovalih adenomov. Po odzivnosti v program SVIT se je Gorenjska z 62% v letu 2015 uvrščala na 2. mesto v Sloveniji. Še vedno pa tudi pri nas v odzivnosti moški za 7% zaostajajoza ženskami,  čeprav je rak debelega črevesa in danke pri njih pogostejši. Najboljšo odzivnost ima upravna enota Škofja Loka, kjer se vse 4 občine že zelo približujejo ciljni vrednosti 70% ali pa so jo nekatere celo že presegle (Žiri, Gorenja vas – Poljane). 

Več podatkov o raku v Sloveniji in o raku nasploh se na voljo na spletišču SLORA (Slovenija in rak), omenjena spletna stran je tudi vir podatkov o raku na Gorenjskem.