Z znanjem do boljšega zdravja

7. – 11. marec 2016: Slovenski teden boja proti raku

09. 03. 2016
Teden boja proti raku, ki ga prireja Zveza slovenskih društev za boj proti raku, letos v sodelovanju z Onkološkim Inštitutom in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) izpostavlja 12. nasvet iz prenovljenega Evropskega kodeksa proti raku in poteka pod geslom: »Udeležujte se organiziranih presejalnih programov Zora, Dora in Svit«, s katerim vse tri organizacije pozivajo ljudi, da se odzovejo na vabila teh programov. Organizirana presejalna programa Zora (zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu) in Svit (zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in zgodnejših oblik raka na debelem črevesu in danki) potekata tudi na Koroškem.

Incidenca (število novo odkritih primerov) vseh vrst raka je v porastu tako v Sloveniji, kot tudi v svetovnem merilu. Najbolj izrazite trende naraščanja novo odkritih primerov raka je moč opaziti v razvitih družbah, kar kaže na povezavo med obolevnostjo za rakom in sodobnim načinom življenja. Skoraj polovico vseh rakavih bolezni bi bilo mogoče preprečiti z zdravim življenjskim slogom, redno udeležbo v presejalnih programih za raka, pa tudi z življenjem v čim manj onesnaženem bivalnem in delovnem okolju.

 

PODATKI O RAKU ZA SLOVENIJO IN KOROŠKO

Po podatkih Registra raka RS je v letu 2012 v Sloveniji za rakom na novo zbolelo 13.298 oseb (646,7 na 100 000 prebivalcev). Znotraj Slovenije tudi koroška regija ni izjema. Na Koroškem je v letu 2012 za rakom na novo zbolelo 474 oseb (655,9 na 100 000 prebivalcev).

Razlike med spoloma

Podatki kažejo tudi, da je v Sloveniji odkritih več novih primerov raka pri moških kot pri ženskah, razlika pa je v zadnjih letih naraščala. Enak trend je moč opaziti tudi pri podatkih za Koroško, kjer je leta 2012 zbolelo 264 moških in 210 žensk.

Najpogostejše vrste raka

Z besedo rak poimenujemo več kot 200 malignih bolezni. V Sloveniji so bile v letu 2012 najpogostejše vrste raka druge (nemelanomske) maligne neoplazme kože (17,57 %), sledijo rak debelega črevesa in danke (11,51 %), rak prostate (10,72 %), rak dojke (9,87 %) ter rak sapnice in pljuč (9,48 %).

Tudi na Koroškem so bile v letu 2012 najpogostejše vrste raka druge (nemelanomske) maligne neoplazme kože (19,16 %). Za razliko od slovenskega povprečja sledijo rak prostate (11,58 %), rak sapnice in pljuč (11,16 %), rak debelega črevesa in danke (10,53 %), rak dojke (7,16%) ter rak želodca (5,89 %).

POZITIVNI REZULTATI PRESEJALNIH PROGRAMOV

Osnovni namen vseh presejalnih programov za raka je zmanjšati umrljivost zaradi te bolezni, z zdravljenjem predrakavih sprememb pa tudi incidenco teh rakov.

 

Program SVIT

Zaradi delovanja Programa Svit je bilo po letu 2009 odkritih več primerov raka debelega črevesa in danke v zgodnjem stadiju, ko je zdravljenje v večini primerov zelo uspešno ali pa so odkrite predrakave spremembe in se lahko nastanek raka celo prepreči.

Na Koroškem se je v letu 2015 na vabilo v Program Svit odzvalo 60,31 % oseb. Najvišja odzivnost v regiji je bila v občini Ravne na Koroškem, najnižja pa v občini Podvelka.

V primerjavi s slovenskim povprečjem, kjer je odzivnost v letu 2015 znašala  59,67 %, je povprečje koroške regije sicer za 0,6 % višje, zaskrbljujoč pa je podatek, da imamo v regiji tudi štiri občine z zelo nizko odzivnostjo (od 49,63 % do 52,6 %). Pomemben je tudi podatek, da je bila kar v desetih od skupno dvanajstih občin odzivnost večja pri ženskah, v povprečju za skoraj 8 %.

Več informacij o Programu Svit na naslednji povezavi.

 

Program ZORA

Pregledanost je eden od glavnih procesnih kazalnikov, s katerim ocenjujemo uspešnost programa ZORA. Ciljna vrednost je 70 %, kar pomeni, da vsaj 70 % žensk v opazovanem 3-letnem obdobju opravi presejalni pregled za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu pri svojem izbranem ginekologu. 

V zadnjem 3−letnem obdobju (1. 7. 2012−30. 6. 2015) pregledanost ciljne populacije državnega programa ZORA ponovno presega 70 %, kar je razveseljivo. Razlike v pregledanosti so glede na starost in lokacijo stalnega bivališča žensk. Pregledanost je še vedno premajhna pri starejših ženskah (50−64 let) ter na jugozahodu in severovzhodu države.

V Sloveniji pregledanost po statističnih regijah dosega ali presega ciljno vrednost  v sedmih od skupno dvanajstih statističnih regij. Največja je v Goriški (79,9 %) in Koroški (76,8  %) regiji.

Na Koroškem je pregledanost po upravnih enotah (UE) najvišja v UE Ravne – 78%, sledi UE Radlje ob Dravi – 77,1%, UE Slovenj Gradec – 75,9% in UE Dravograd – 74,8%.

Več informacij o Programu Zora na naslednji povezavi.

 

AKTIVNOSTI NA KOROŠKEM

V vseh zdravstvenih domovih na Koroškem v okviru zdravstveno-vzgojnih centrov potekajo različne preventivno-promocijske aktivnosti, med drugimi tudi Svitove kontaktne točke za pomoč uporabnikom, kjer lahko vsak dobi osnovne informacije o Programu Svit. Prav tako zdravstveno-vzgojni centri v ZD in ginekološke ambulante informirajo uporabnike o Programu Zora.

 

NIJZ OE Ravne

  • 5.4.2016 – Dan odprtih vrat – promocija preventivnih programov, zdravega življenjskega sloga, na parkirišču nasproti ZD Ravne napihljiv model debelega črevesa - promocija Programa Svit (med 9. in 15. uro).

Zdravstveno-vzgojni centri ZD v sodelovanju s Koroškim društvom za boj proti raku

  • 3.3.2016 – informativna stojnica z modeli dojk in mod na hodniku Zdravstvenega doma Slovenj Gradec (od 9. do 12. ure); predstavnici društva in dijaki Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec so pripravili oglasno desko in plakate na temo tedna boja proti raku;
  • 7.3.2016 – informativna stojnica z modeli dojk in mod v Mercator centru na Ravnah (od 16. do 18. ure)
  • 8.3.2016 – informativna stojnica z modeli dojk in mod na hodniku Centra Lopan v Mislinji (od 11. do 14. ure);
  • 10.3.2016 - informativna stojnica z modeli dojk in mod v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi (od 11. do 14. ure);
  • 11.3.2016 – informativna stojnica z modeli dojk in mod v Mercator centru Slovenj Gradec (od 12. do 15. ure);
  • 22.3.2016 - informativna stojnica z modeli dojk in mod pri vhodu v zdravstveni dom Dravograd (od 8. do 11. ure).

Viri podatkov: