Z znanjem do boljšega zdravja

5. srečanje konzorcija evropskega projekta EuroMix

03. 04. 2017
Od 4. do 6. aprila 2017 bo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje potekalo 5. srečanje konzorcija evropskega projekta EuroMix.

Človek je vsak dan izpostavljen mešanici kemikalij, preko hrane, zraka in tudi preko stika s kožo. Glede na različne učinke različnih kemikalij, ki so v zmesi, lahko ta izpostavljenost predstavlja tveganje za zdravje. Število različnih kombinacij kemikalij v zmeseh je neskončno, učinkovitih strategij, kako bi se te mešanice testirale, pa je pomanjkljivo. Dodaten razlog za ta projekt je tudi v tem, da so trenutna praksa pri testiranju varnosti kemikalij poskusi na živalih, kar pa si v družbi želimo zmanjšati.

Preko projekta EuroMix bomo razvijali eksperimentalno preverjeno, večstopenjsko strategijo za testiranje učinkov mešanic različnih kemikalij. Preko rezultatov testiranj bomo pridobili podatke, ki so potrebni za bolj natančne ocene tveganja za zmesi. Rezultati projekta bodo osnova za prihodnje odločitve pri obvladovanju tveganja glede varnosti kemikalij v zmeseh in bodo v pomoč Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA), Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) ter pristojnim na področju javnega zdravja ter varnosti hrane.  

Nacionalni inštitut za javno zdravje pri projektu EuroMix, ki se je pričel maja 2015, uspešno sodeluje in nadaljuje delo z vsemi sodelujočimi partnerji.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani https://www.euromixproject.eu/,  Facebook strani https://www.facebook.com/EuroMixproject/, pripravili pa smo tudi letak s kratkim opisom projekta (v angleščini).

Več informacij v slovenskem jeziku najdete na naslednji povezavi.