Z znanjem do boljšega zdravja

5. posvet Kemijska varnost za vse

23. 02. 2016
STRUPENE KOVINE V OKOLJU IN V NAS 30. 5. 2013, I. gimnazija Celje, Kajuhova 2, Celje

Tema

Izvajalec

Izpostavljenost strupenim kovinam in zastrupitve

 

Marija Jamšek, UKC-CZ

 

Strupene kovine, arzen in selen pri izbrani slovenski populaciji: rezultati EU projektov PHIME in DEMOCOPHES

Milena Horvat, Janja Snoj Tratnik, Darja Mazej, Majda Pavlin, M.Kersnik,  A. Briški, J. Osredkar, A. Miklavčič, IJS

Ocena tveganja za vnos kadmija z vrtninami za prebivalce Mestne občine Celje, ki sami pridelujejo vrtnine

 

Petra Karo Bešter, BTF, MF, Ivan Eržen, MF, Franc Lobnik, BTF, Marko Zupan, BTF

 

Ocena stopnje tveganja za zdravje, ki ga predstavljajo s strupenimi kovinami kontaminirana tla na območju občine Žalec in s tem povezana živila pridelana na tem območju

Andrej Uršič, Matevž Gobec, Simona Uršič, ZZV Celje

 

Strupene kovine v izobraževanju – kaj in kako?

Andreja Bačnik, ZRSŠ in
Agnes Šömen Joksić, ZZV Koper

Regulatorni vidiki ukrepov za zmanjševanje tveganj zaradi strupenih kovin

Alojz Grabner, MZ URSK

 

Primeri promocije zdravja v šolskem okolju v Zgornji Mežiški dolini

Matej Ivartnik, ZZV Ravne na Koroškem

 

Zaključna diskusija posveta:

Strupene kovine – neizogibno dejstvo?

Moderira: 
Agnes Šömen Joksić, ZZV Koper