Z znanjem do boljšega zdravja

5. maj 2019: Mednarodni dan higiene rok

30. 04. 2019
Vsako leto 5. maja po vsem svetu obeležujemo Mednarodni dan higiene rok, s katerim želimo ozavestiti različne javnosti o pomenu doslednega izvajanja higiene rok.

Vsakoletno ozaveščanje o higieni rok ima pomembno vlogo pri izboljševanju in osvojitvi najboljših praks preprečevanja in obvladovanja okužb ter preprečevanja širjenja večkratno odpornih mikroorganizmov. V teh aktivnostih vsako leto sodeluje tudi Slovenija. V bolnišnicah po svetu in tudi v Sloveniji bodo zato ob letošnji obeležitvi potekale različne aktivnosti. Na spletni strani Nacionalega inštituta za javno zdravje ob tem dogodku pripravimo gradiva za ozaveščanje različnih javnosti. Ob tem želimo opozoriti tudi na skrb za higieno naših rok v vsakdanjem življenju – doma, na delovnem mestu, v institucionalnem varstvu, na potovanjih in tudi, ko smo v bolnišnici kot bolnik ali obiskovalec. 

Pomen higiene rok v vsakdanjem življenju

Ustrezna higiena rok je ključnega pomena pri preprečevanju prenosa okužb in širjenja nalezljivih bolezni ter je eden izmed najučinkovitejših ukrepov preprečevanja in obvladovanja okužb v boju z odpornostjo bakterij proti antibiotikom. Umivanje rok je povsem osnovni in hkrati najpreprostejši ukrep za preprečevanje prenosa različnih okužb in nalezljivih bolezni v domačem in drugih okoljih. Le v posebnih primerih in po navodilih zdravstvenih delavcev naj se tudi v domačem okolju uporablja razkuževanje rok.

Pomembno je zavedanje, da sami poskrbimo za svoje zdravje in posredno za zdravje ljudi okoli nas tudi s čistočo svojih rok.

Pomen higiene rok v zdravstvu

V zdravstvu je pomembno predvsem razkuževanje rok, tako zdravstvenih delavcev kot tudi samih bolnikov in obiskovalcev. Pomembno je  dosledno upoštevati ustrezna navodila v zdravstveni ustanovi. Pod pojmom higiena rok razumemo tudi uporabo ustreznih rokavic, izvajanje tehnike nedotikanja in vzdrževanje zdrave kože rok.

Na področju preprečevanja in obvladovanja okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo, Nacionelni inštitut za javno zdravje sodeluje tudi pri aktivnostih v sklopu Evropskega povezovalnega projekta (EU-JAMRAI) (več o projektu na naslednji povezavi), ki se osredotočajo na skupno ukrepanje različnih deležnikov v boju proti odpornosti mikrobov proti protimikrobnim zdravilom (angl. antimicrobial resistance – AMR) in okužbam, povezanimi z zdravstveno oskrbo. Higiena rok je pri tem izpostavljena kot ključni preventivni ukrep pri preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb in okužb z bakterijami odpornimi proti antibiotikom.

-----

Dodatna gradiva so dostopna na naslednji povezavi.