Bivalno okolje

5 ključev do bolj zdravih mest

03. 02. 2020
V mestih živi vedno več ljudi. Po napovedih Svetovne zdravstvene organizacije bo v Evropi v mestih do leta 2030 živelo že 80 % vseh ljudi. Mesta ponujajo ljudem dobre možnosti za bivanje, izobraževanje, zaposlitev, istočasno pa ima življenje v njih tudi pomanjkljivosti: pomanjkanje narave, onesnaženost okolja, hrup, nezdrav urban življenjski slog, socialna izločenost, osamljenost.